Carte Capcanele Facebook-ului – Remus RUNCAN

coperta web SITE Capcanele fara textDintr-o perspectivă generală, cartea Capcanele Facebook-ului. Comunicarea virtuală și efectele ei asupra relațiilor umane este deosebit de consistentă, coerentă şi foarte bine elaborată, sintetizând pe parcursul a circa 350 de pagini o lucrare de reală valoare ştiinţifică privind efectele negative ale comunicării mediate de computer în general, și ale utilizării Facebook-ului în special. Tema abordată în teza de doctorat care se află la baza acestei cărți prezintă un pronunţat caracter aplicativ, constituind un răspuns pertinent la o problemă importantă, generată de un proces cvasi-generalizat de digitalizare a vieții cotidiene, pe care îl trăim din plin și în România.

Din punct de vedere metodologic, lucrarea se bazează pe un demers complex, cu un design cantitativ şi calitativ, armonios elaborat, în conformitate cu standardele contemporane ale cercetărilor de teren în domeniul ştiinţelor socio-umane. Combinarea unei anchete sociologice realizate prin aplicarea unui chestionar on-line pe un eșantion extensiv de 1101 subiecți cu două focus-grupuri de specialitate reprezintă fără îndoială o abordare eficientă care asigură atât o gamă complexă şi extinsă de rezultate şi date de teren, precum şi o înţelegere în profunzime a subiectului investigat. Remarcăm profilul extensiv al eșantionului pentru studiul on-line precum și preocuparea pentru păstrarea unei corespondențe cu profilul populației de bază după patru indicatori socio-demografici: vârsta, genul, nivel de pregătire și mediu de proveniență. Chestionarul folosit în cadrul anchetei a inclus o serie de scale specifice, ajungând astfel la un volum impresionant de peste 100 de itemi. Aplicarea on-line a unui instrument de cercetare atât de voluminos pe un eșantion atât de extins reprezintă evident o performanță investigativă cu totul deosebită, recompensată în primul rând printr-un set foarte consistent de date brute. Autorul nu s-a oprit însă la acest nivel, ci a inițiat și un demers calitativ, de verificare a principalelor direcții obținute din ancheta sociologică realizată. Au fost aplicate astfel două focus-grupuri, unul pe specialiști cu experiență în domeniul CMC iar al doilea pe utilizatorii cei mai vulnerabili la efectul facebookmaniei, și anume tineri (ambele focus grupuri având câte nouă participanți).

Pentru elaborarea acestui demers științific a fost utilizată o bibliografie extinsă, pe deplin adecvată pentru tema abordată. Cele 220 de titluri acoperă într-o manieră corespunzătoare contribuţiile relevante pentru acest domeniu, atât în privinţa tratatelor de specialitate cât şi a jurnalelor de profil, naţionale şi internaţionale, în format tipărit și în versiune digitală.

În concluzie, pentru acurateţea, consistenţa şi nivelul ştiinţific ridicat al întregului demers, pentru documentarea temeinică într-o bibliografie vastă şi foarte variată, pentru foarte interesanta analiză a consecințelor negative ale Facebook-ului, pentru foarte consistentele studii de teren efectuate, pentru designul metodologic cantitativ-calitativ utilizat, ca şi pentru fineţea interpretărilor şi elaborării concluziilor, recomandăm cu toată deschiderea lectura acestei cărți valoroase, elaborată cu multă implicare și strădanie de către domnul Remus RUNCAN, doctor în sociologie.

Conf. univ. dr. Bogdan NADOLU

Departamentul de Sociologie

Facultatea de Sociologie şi Psihologie

Universitatea de Vest din Timişoara

Cartea poate fi comandată de aici.

Altă carte scrisă de acelați autor: Se stinge o lume poate fi comandată de aici.

Despre autor

Remus Runcan este licențiat al Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, în domeniul Teologie, specializarea Teologie Baptistă Pastorală, din anul 1996. În anul 2002, a primit titlul de Master of Arts la TCM Internațional Institute Viena, Austria. În același an, a absolvit cursul postuniversitar Practica Asistenței Sociale Orientată Spiritual, la Universitatea de Vest din Timișoara. În 2003, a urmat cursul postuniversitar Management competitiv, resurse umane, financiare și marketing, la Universitatea Politehnică din Timișoara. În anul 2016, a susținut teza de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie de la Universitatea de Vest din Timișoara, cu tema ,, Comunicarea virtuală și influențele ei asupra relațiilor umane. Capcanele Facebook-ului”.

În prezent, este pastor și conferențiar la diferite simpozioane naționale și internaționale, invitat la diferite posturi de radio și televiziune creștine și laice. Domeniile de interes ştiinţific sunt legate de: teologie practică, asistență socială, comunicare, educație și Facebook.