Câștigă timpul care se pierde! (Efeseni 5:16)

bledeaTimpul este ireversibl. Nu-l putem controla, doar îl cronometrăm. Uneori am vrea să oprim timpul, alteori am vrea să-l grăbim,însă timpul este suveran în fața noastră, el ne oprește pe noi sau ne grăbește alteori. Valoarea timpului o înțelegem mai mult odată cu trecerea lui.

Suntem limitați de timp, atât ca existență (durată), cât și ca prezență, nu putem trăi decât astăzi, deși uneori am vrea să ne întoarcem în trecut, iar alteori am vrea să avansăm în viitor.

Timpul se consumă și ne consumă, însă, în consumarea timpului tu poți fi câștigător sau pierzător, depinde de lumina pe care o ai.

De două ori în  Noul Testament, apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt spune: ”Răscumpărați vremea…!” (Efeseni 5:16; Coloseni 4:5). Pavel folosește un concept cu conotație soteriologică (răscumpărarea: eliberarea din robia păcatului, prin plătirea unui preț, jertfa Domnului Isus) pentru a ne învăța o lecție esențială cu privire la folosirea timpului. Timpul nostru se pierde, dar noi îl putem elibera din robia pierzării lui, prin plătirea unui preț. Care este prețul ce trebuie plătit de noi, pentru eliberarea timpului de pierzare? Este prețul ascultării de Dumnezeu, a sacrificiului plăcerilor noastre pe altarul slujirii și închinării lui Dumnezeu.

Din contextul afirmației lui Pavel, în Epistola către Efeseni, vezi foarte clar cum poți câștiga pentru eternitate timpul efemer. Ce trebuie să faci ca să câștigi timp?

  • Trebuie să te preocupe priceperea voii lui Dumnezeu, Efeseni 5:17. Să-ți consumi timpul căutând să pricepi voia lui Dumnezeu. Asta implică să-ți petreci timpul studiind și aprofundând Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Cum altfel ai putea să pricepi voia lui Dumnezeu?
  • Trebuie să te preocupe plinătatea Duhului în viața ta, Efeseni 5:18. Plinătatea Duhului nu înseamnă mai mult Duh Sfânt, ci mai mult control al Duhului în viața ta. Petrece-ți timpul controlat de Duhul Sfânt, lăsând pe Duhul Sfânt să-ți controleze interiorul, gândurile, sentimentele, cuvintele, deciziile și acțiunile.
  • Trebuie să te preocupe practicarea închinării biblice, Efeseni 5:19. Închinarea biblică prin cântare, prin rugăciune, prrin părtășie frățească, prin ascultarea și predicarea Scripturii.
  • Trebuie să practici permanent mulțumirea, Efeseni 5:20. Timpul se câștigă prin mulțumire și recunoștință permanentă, nu prin cârtire.
  • Trebuie să prețuiești familia și să inveștești în ea, Efeseni 5:21-6:4. Familia este cea mai mare comoară pe care o ai, după Dumnezeu. Familia este relația și locul unde ești iubit necondiționat, unde ești tu însuți, unde nu trebuie să fii oficial.

Tot timpul investit în priceprea voii lui Dumnezeu, în căutarea plinătății Duhului, în închinare biblică, în mulțumire și în familie este un câștig pentru eternitate.

Câștigă și tu timpul care se pierde!

Ilie Bledea, 03.09.2015