Resurse categoria: Schiţe

Ce spune Biblia despre calitatea de membru în Biserică?

Introducere: Domnul Isus a spus că nu este obligatoriu ca cineva să-L urmeze, doar dacă dorește (Matei 16:24). Dar, daca cineva dorește să-L urmeze: să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-L urmeze. Ce înseamnă spusele Domnului Isus? Înseamnă dedicare totală!

Schiță de predică: Motivațiile slujirii creștine (2 Corinteni 4:16-5:15)

1. Motivația speranței (4:16-17) 

În slujirea noastră:

  • slăbiciunea omenească este compensată de puterea dumnezeiască 
  • suferința de acum este compensată de slava viitoare 
  • lucrurile trecătoare sunt compensate de lucrurile vesnice

Schiță de predică: Plăcut lui Dumnezeu într-o societate fără Dumnezeu (Geneza 6:1-8)

 
Cum să placi lui Dumnezeu într-o societate coruptă?
 
1. Iubește-L pe Dumnezeu la modul suprem.
 
2. Încrede-te deplin în Dumnezeu.

Schiță de predică: Hotărâri la început de drum

(Principiile Legământului cu Dumnezeu)
Neemia 9:38; 10:28-39
 
Cărțile Ezra și Neemia cuprind vremea refacerii după robia babiloneană.
 
Zorobabel-refacerea identității naționale în jurul seminției împărătești a lui David.
 
Eza-refacerea identității religioase prin viața de la Templu.

Schiță de predică: Apropierea de Dumnezeu

“Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi”
Iacov 4:8a; 2 Cronici 15:1-15
  • Unul din cele mai mari privilegii pe care ființa umană le posedă este privilegiul accesului la Dumnezeu.
  • Este un gând care copleșește mintea umană, să ști că te poți apropia de un Dumnezeu mare și puternic.
  • Mai mult, să ști că și El se va apropia de tine.

Schita de predica: Inventarul de la finalul alergării (anului) — Filipeni 3:1-21

1. Inventarul bucuriei  v.1
2. Inventarul rănilor (cicatricilor) v.2
3. Inventarul privilegiilor v.4-6
4. Inventarul cunoaşterii v.7-11

Schita de predica: De ce este Isus cadoul cel mai valoros? (Isaia 9:1-7)

1. Pentru că El transformă întunericul în lumină
2. Pentru că El  transformă ocara în slavă
3. Pentru că El transformă tristețea în bucurie
4. Pentru că El transformă robia în libertate
5. Pentru că El transformă conflictele în pace 
6. Pentru că El transformă disperarea în speranță
7. Pentru că El transformă rămăşița în regat 
 
Ionel Tutac

ATOTPUTERNICIA LUI DUMNEZEU

 
Prin aceasta noi înțelegem că Dumnezeu este capabil să facă toate lucrurile care pot fi obiecte potrivite pentru exercitarea puterii Lui. Acest lucru este propovăduit în Scriptură în mai multe moduri. Într-unul din numele Lui, există dovada puterii nelimitate a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu i S-a arătat lui Avraam ca să-Și reafirme legământul, El S-a identificat pe Sine spunând: „Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic” (Gen. 17:1). Noi vedem omnipotența lui Dumnezeu și în faptul că El învinge probleme aparent insurmontabile. În Genesa 18:10-14, de exemplu, citim despre promisiunea lui Dumnezeu că Sara va avea un fiu, cu toate că ea era trecută de vârsta procreării. Această promisiune fusese dată cu douăzeci și cinci de ani în urmă, și nu fusese încă împlinită. Când Sara a auzit din nou promisiunea, ea a râs. Domnul a replicat: „Pentru ce a râs Sara, zicând: „Cu adevărat să mai pot avea copil eu, care sunt bătrână?” Este oare ceva prea greu pentru Domnul?”

EȘTI TU UN CREȘTIN AUTENTIC? (1 Ioan 2:3-6)

 
A. Trei întrebări pentru a te ajuta să şti dacă eşti creştin (ucenic al lui Isus) sau nu:
1. Care sunt evidenţele prezenţei lui Dumnezeu în viaţa ta?
2. Care sunt transformările produse de Scriptură în viaţa ta, la timpul prezent?
3. Cum poţi demonstra că înţelegi şi creşti zilnic în a aprecia mila lui Dumnezeu faţă de tine?
 

MĂREȚIA LUI DUMNEZEU

Nu ne putem imagina ceva mai mare decât Dumnezeu, dar în același timp, nu există absolut nimic în Universul acesta care să ne uimească mai mult ca Dumnezeul nostru.

Există nevoia unei înțelegeri corecte a lui Dumnezeu. Unii oameni Îl văd pe Dumnezeu ca pe un fel de polițist ceresc care caută prilejuri pentru a se dezlănțui împotriva persoanelor care greșesc și se abat de la drumul drept. Alții, Îl percep ca pe un bunic indulgent și drăguț, care nu are vrea cu nici un chip să diminueze plăcerea pe care o au în viață ființele omenești. Acestea și multe alte concepții false despre Dumnezeu se cer a fi corectate.

Convingerile creştinului despre păcat

Ilie Bledea 1Un creştin are convingeri corecte şi despre păcat, chiar dacă aceste convingeri nu sunt plăcute, ele sunt absolut necesare, pentru că în funcţie de convingerile despre păcat se formează şi alte convingeri, ca cea despre mântuire, sfinţire şi har. Convingerile creştinului depsre păcat sunt fundamentate în Scriptură şi formate prin lucrarea de convingere a Duhului Sfânt.

Isus – Lumina lumii

BledeaLumină pentru viaţă, pentru veşnicie şi pentru fiecare zi

Ioan 8:12; 12:35-36

În Ioan 8:12, într-o confruntare cu iudeii, Domnul Isus se prezintă pe Sine ca: Lumina lumii. Apoi reia această idee în Ioan 9:5 şi în Ioan 12:35-36, în ziua intrării în Ierusalim.

IATĂ ÎMPĂRATUL ! (Marcu 11: 1-11)

Convingerile creştinului despre om

Ilie Bledea 1După cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu, prin care îl cunoaştem pe Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, foarte importantă este cunoaşterea de sine. Socrate a zis: „Cunoaşte-te pe tine însuţi!” Şi, a avut dreptate. Este foarte bine, important şi necesar să ne cunoaştem. Însă, marea întrebare este cum ne cunoaştem? În ce lumină privim la noi? Cea mai bună lumină este lumina Cuvântului lui Dumezeu, prin care avem lumina lui Dumnezeu Însuşi.

REINTEGRAREA ADEVĂRULUI

Convingerile unui creştin despre Dumnezeu

BledeaContinuăm cu convinerile doctrinare ale creştinului, cu teologia propriu-zisă, care este doctrina despre Dumnezeu. Adânc înrădăcinate în convingerile despre Scriptură, şi indisolubile de aceste convingeri, sunt convingerile despre Dumnezeu.Un creştin are cel puţin aceste 10 convingeri ne-negociabile cu privire la Dumezeu.

Convingerile unui creştin despre Sfânta Scriptură

BledeaLa începutul şi la temelia convingerilor doctrinare ale unui creştin sunt convingerile despre Scriptură. Vreau să prezint 10 convingeri despre Scriptură, pe care ar trebui să le aibă fiecare creştin.

Schite de predici pentru zilele de sărbătoare

ionel tutacCe stiu înțelepții în zilele de sărbătoare? – Matei 2:1-12
1. Știu ce eforturi merită să fie făcute v.1
2. Știu ce întrebări merită să fie puse v.2
3. Știu ce pericole merită să fie evitate v.8
4. Știu ce indicatoare merită să fie urmate v.9-10
5. Știu ce persoane merită să fie cinstite v.11
6. Știu ce daruri merită să fie oferite v.11
7. Știu ce revelații merită să fie crezute v.12

ISUS

”Ea va naște un Fiu, și-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale” Matei 1: 21

cocarteuMulți copii din acea vreme purtau numele Isus, Unul singur avea însă să fie binecuvântarea venită în lumea noastră.

,,Redescoperind familia biblică” – Păstor Ioan Cocîrțeu.

cocarteuPartea a IV-a: ,,Descrierea lui Dumnezeu pentru o mamă bună ”
Text biblic : Proverbe 31:10-31
Femeia credincioasă este coloana vertebrală a casei și a Bisericii lui Hristos.
Descrierea mamei bune constă în:

ISUS ȘI RUGĂCIUNEA — Rugăciunea pentru cei bolnavi

cocarteuTrupul omenesc e ceva sfânt. Hristos Domnul a dorit ca el să fie păstrat sănătos, întreg și curat. El s-a rugat și a lucrat continuu în acest scop.

,,Credinciosul și Evanghelia practică” – Păstor Ioan Cocîrțeu

Partea a XIII- a: Vocabularul celor prigoniți

Text biblic: Faptele Apostolilor 7:51-60; Romani 12:14 ,,Binecuvîntați pe cei ce vă prigonesc: binecuvîntați și nu blestemați.”

cocarteuCând suntem privați de anumite drepturi și libertăți trebuie să ne rugăm pentru binecuvântarea celor care ne-au defăimat. Să nu apelăm la instanțele de judecată atunci când suntem prigoniți. Să nu îi cerem lui Dumnezeu să îi pedepsească pe vrăjmașii noștri, ci să spunem în rugăciune ,,Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!”

ISUS ȘI RUGĂCIUNEA: Rugăciunea de laudă

”În vremea aceea, Isus a luat cuvântul și a zis: ”Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți, și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, Te laud, pentru că așa ai găsit Tu cu cale !” (Matei 11: 25, 26).

cocarteuAceastă rugăciune urmează după tristețea unei nereușite aparente. Domnul Isus predicase în Horazin, Betsaida și Capernaum, dar aceste localități refuzaseră mesajul Lui. Tocmai în același timp și Ioan Botezătorul începuse să aibă îndoieli asupra Domnului și Îi trimisese soli să-L întrebe: ”Tu ești Acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul ?”

,,Credinciosul și Evanghelia practică” (Păstor Ioan Cocîrțeu)

cocarteuPartea a IX- a: Răbdarea în necazurile uceniciei
Text biblic: 1 Petru 4: 12-19; Romani 12:12 b ,,Fiți răbdători în necaz.”
Întrebarea pe care Duhul Sfânt o vizează în viața noastră este ,,Cine este răbdător în necazurile lui?”
În text nu se evidentiază necazurile normale ale vieții, ci dificultățile inevitabile care vin peste ucenicii Domnului Isus din cauza relației cu El. Pentru că suntem ucenicii Lui avem de suferit și trebuie să răbdăm până la venirea Lui.

,,Credinciosul și Evanghelia practică” Păstor Ioan Cocîrțeu

cocarteuPartea a -VII-a : Doctrina slujirii divine

Text biblic: Iosua 24:14-22; Romani 12:11c ,,Slujiţi Domnului.”

 

După ce am fost mântuiţi absoluţi toţi suntem chemaţi la slujire. Nu poate fi mântuire fără slujire şi nu poate exista slujire fără mântuire. Mântuirea este ceea ce poate face Dumnezeu pentru un om, iar slujirea este ceea ce poate face un om pentru Dumnezeu.
Slujirea se materializeaza pe mai multe planuri. În text, apostolul Pavel, scrie despre o slujire specifică – slujirea Domnului.
În fiecare zi trebuie să cerem putere de la Domnul ca să îl slujim pe El cât mai bine.

,,Credinciosul și Evanghelia practică” – Păstor Ioan Cocîrțeu, Partea a VI a : Rîvna omului lăuntric

FRUMUSEŢEA CREAŢIEI LUI DUMNEZEU

cocarteuSuntem uimţi de frumuseţea creaţiei lui Dumnezeu, mai ales atunci când o putem admira fiind în mijlocul ei. Câmpiile parcă zburdă de bucurie că sunt creaţia perfectă a Aceluia care este desăvârşit. Munţii străjuiesc râul şi ramul aşa încât nimic nu- i poate schimba din misiunea lor. Ploaia răcoreşte atmosfera într-una din cele mai frumoase binecuvântări pe care Dumnezeu a hotărât să le dea creaţiei Sale.

Plinătatea Duhului Sfânt

BledeaProbabil că, cel mai important fapt în relaţia noastră cu Duhul Sfânt, este să ajungem la plinătatea Duhului. Duhul Sfânt vrea să umple fiecare creştin, şi fiecare creştin ar trebui să dorească umplerea cu Duhul Sfânt. Însă, este foarte important să înţelegem bine şi biblic şi această lucrare a Duhului. De aceea, vă propun să urmărim câteva aspecte:

Puterea Duhului Sfânt

BledeaAm trecut de sărbătoarea pogorârii Duhului, însă continuăm cu Duhul Sfânt şi în Duhul până la sfârşitul vieţii de credinţă. Continuăm să învăţăm despre Duhul Sfânt şi de la Duhul Sfânt, prin Scriptură. Pe lângă multe binecuvântări şi haruri pe care Duhul Sfânt le aduce, în viaţa  credinciosului, El furnizează şi puterea necesară trăirii vieţii creştine. Viaţa creştină adevărată se trăieşe prin puterea Duhului. Din păcate, când este vorba de puterea Duhului Sfânt sunt mulţi care fac confuzii. Unii confundă puterea Duhului, cu Duhul însuşi.

Produsul Duhului Sfânt

BledeaAş vrea să continuăm învăţătura despre Duhul Sfânt, prvind la roada Duhului Sfânt, ca şi la produsul prezenţei şi lucrării Duhului Sfânt, în viaţa credinciosului. Roada, sau produsul Duhului este confirmarea cea mai puternică a prezenţei şi lucrării Duhului în noi. Textul cel mai clar, care vorbeşte în acest sens, este Galateni 5:22-23, însă aş vrea să-l privim în contex şi să abordăm şi versetele din jurul acestor versete. Textul întreg pe care îl abordăm este: Galateni 5:16-26. O să privim la câteva aspecte, în acest sens: