Resurse categoria: Studiu Biblic

FRUMUSEŢEA CREAŢIEI LUI DUMNEZEU

cocarteuSuntem uimţi de frumuseţea creaţiei lui Dumnezeu, mai ales atunci când o putem admira fiind în mijlocul ei. Câmpiile parcă zburdă de bucurie că sunt creaţia perfectă a Aceluia care este desăvârşit. Munţii străjuiesc râul şi ramul aşa încât nimic nu- i poate schimba din misiunea lor. Ploaia răcoreşte atmosfera într-una din cele mai frumoase binecuvântări pe care Dumnezeu a hotărât să le dea creaţiei Sale.

Plinătatea Duhului Sfânt

BledeaProbabil că, cel mai important fapt în relaţia noastră cu Duhul Sfânt, este să ajungem la plinătatea Duhului. Duhul Sfânt vrea să umple fiecare creştin, şi fiecare creştin ar trebui să dorească umplerea cu Duhul Sfânt. Însă, este foarte important să înţelegem bine şi biblic şi această lucrare a Duhului. De aceea, vă propun să urmărim câteva aspecte:

“Credinciosul și Evanghelia practică” – Partea a V a : Râvna fără rezerve

cocarteuText biblic: Evrei 6: 9-12; Romani 12: 11 a ,,În sârguință, fiți fără preget.”

,,Creștinul trebuie să aibă râvnă, pasiune și dragoste pentru Dumnezeu. Normalul uceniciei înseamnă să ai consecvență și conținut în slujirea față de Domnul. În maratonul spiritual trebuie să îți impui ritmul și să ceri lui Dumnezeu putere ca să te menții.
Sârguința înseamnă perseverență, ardoare, hărnicie, strădanie, zel și râvnă.

Puterea Duhului Sfânt

BledeaAm trecut de sărbătoarea pogorârii Duhului, însă continuăm cu Duhul Sfânt şi în Duhul până la sfârşitul vieţii de credinţă. Continuăm să învăţăm despre Duhul Sfânt şi de la Duhul Sfânt, prin Scriptură. Pe lângă multe binecuvântări şi haruri pe care Duhul Sfânt le aduce, în viaţa  credinciosului, El furnizează şi puterea necesară trăirii vieţii creştine. Viaţa creştină adevărată se trăieşe prin puterea Duhului. Din păcate, când este vorba de puterea Duhului Sfânt sunt mulţi care fac confuzii. Unii confundă puterea Duhului, cu Duhul însuşi.

Produsul Duhului Sfânt

BledeaAş vrea să continuăm învăţătura despre Duhul Sfânt, prvind la roada Duhului Sfânt, ca şi la produsul prezenţei şi lucrării Duhului Sfânt, în viaţa credinciosului. Roada, sau produsul Duhului este confirmarea cea mai puternică a prezenţei şi lucrării Duhului în noi. Textul cel mai clar, care vorbeşte în acest sens, este Galateni 5:22-23, însă aş vrea să-l privim în contex şi să abordăm şi versetele din jurul acestor versete. Textul întreg pe care îl abordăm este: Galateni 5:16-26. O să privim la câteva aspecte, în acest sens:

SPLENDOAREA RUSALIILOR Fapte (2: 1- 21)

cocarteuIstoricul Luca descrie în Fapte 2 un eveniment crucial. Acest fapt istoric, planificat cu grijă de Dumnezeu, a revoluționat viața de credință- el marchează nașterea Bisericii prin coborârea Duhului Sfânt.

Persoana Duhului Sfânt

Ilie Bledea 1Suntem aproape de sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt, şi consider potrivit să medităm, să învăţăm şi să vedem cum stăm vis-a-vie de Duhul Sfânt. Pentru a putea medita corect, şi a învăţa sănătos despre Duhul Sfânt, este necesar să cercetăm din nou Scriptura, în această privinţă.

Credinciosul și Evanghelia practică: Partea a IV a:  Considerația dintre frați (Text biblic: Filipeni 2: 1-4)

Romani 12:10 b ,,În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.”

cocarteuExistă o demnitate umană cu care Dumnezeu ne-a înzestrat prin creație. În sinea noastră a fost așezat acel mod întelept de a fi și de a ne comporta unii față de alții. Atunci când acest lucru  nu se întâmplă conștiința cu care Dumnezeu ne-a înzestrat dă semnale de alrmă și ne face să ne simțim vinovați înaintea lui Dumnezeu. În poporul lui Dumnezeu trebuie să manifestăm  cinste unii față de alții. Trebuie să arătăm respect, stimă, considerație, prețuire față de frați. Cinstea tradusă în mod practic și aplicativ pentru noi  înseamnă ca fiecare să dea întâietate altuia.

Cinstea o putem înțelege pe trei niveluri:

O, Doamne, adu trezirea ! …continuare

cocarteuAstăzi omenirea este confruntată cu o disperată nevoie de trezire spirituală. Dumnezeu poate trezi poporul Său în cele mai întunecate ceasuri, și prin Duhul Sfânt poate insufla o nouă putere de viață în Trupul lui Hristos.

Ce s- ar întâmpla dacă trezirea spirituală ar cuprinde viețile și bisericile noastre astăzi ? Cred că o asemenea revărsare a Duhului Sfânt are câteva trăsături caracteristice:

Credinciosul și Evanghelia practică – Porunca dragostei creștine

cocarteuPartea a III a : Porunca dragostei creștine

Text biblic: 1 Ioan 4: 7-12; Romani 12: 10 ,,Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească.”
Trăirea  în  dragoste  este formulată  în  Scriptură ca o poruncă. Sentimentul acesta nobil dintre copiii lui Dumnezeu este normă. Îndemnul acesta din v.10 aduce în atenție o obligație în relația cu alți frați. Trebuie să avem bucurie în viața noastră  deoarece  prin  ajutorul  Duhului Sfânt  această  poruncă  poate fi împlinită.

Credinciosul și Evanghelia practică

cocarteuPartea I : Puritatea  dragostei creștine
Text biblic: Romani 12: 9 ,,Dragostea să fie fără prefăcătorie.”

Cel mai mare lucru în viața de credință este  dragostea. 1 Corinteni 13:13;Romani 13: 8
Dragostea deci este împlinirea Legii. Romani 13:10;  Matei 22:36-40
Dragostea este realitatea supremă. Punctul de start al experienței creștine este dragostea. Ioan 13:34 ; 1 Tesaloniceni 3:12
Suntem chemați să trăim vieți pline de dragoste. Suntem chemați să trăim într-o dragoste pură, reală, adâncă și dumnezeiască. 
Dragostea  creștină este lipsită de orice motivație  egoistă. Dragostea creștină  este lipsită de orice scopuri firești. Dragostea venită de la Dumnezeu pornește dintr-o inimă curată.

Suveranitatea Harului lui Hristos pentru ucenicul îndoielnic (Ioan 20:24-31)

Ilie Bledea 1Acesta a fost textul cel mai citit în bisericile evanghelice din România zilele trecute, dar şi în bisericile creştine tradiţionale. Un text foarte frumos şi important. Greşeala pe care o putem face citind şi predicând din acest text este să ne pierdem în scenarii şi detalii, care nu reprezintă frumuseţea esenţială a textului.

PURITATEA DRAGOSTEI CREȘTINE: ”Dragostea să fie fără prefăcătorie…” (Romani 12: 9 a)

DARURILE SPIRITUALE: Darul minunilor

„…altuia, puterea să facă minuni…”
1 Corinteni 12: 10

_DSC1455Darul de a face minuni este un dar cuprinzător și înseamnă însușirea de a face lucrări publice pline de putere. Persoana care are acest dar are capacitatea de a face miracole. Minunea este un eveniment care depășește limita oricărei legi fizice, este o întâmplare produsă de puterea lui Dumnezeu, un miracol.

SAMUEL TUTAC – SUNTEM VICTIME NEAJUTORATE SAU UCENICI AI ADEVARULUI ABSOLUT? -CONFERINTA UBCBR-SIBIU

Biblia și vremurile din urmă – Studiu biblic pe cartea Apocalipsa

Biblia și vremurile din urmă – Studiu biblic pe cartea Apocalipsa

Darul cunoştinţei

“…altuia, să vorbească depspre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh…” 1 Corinteni 12: 8

_DSC8904Darul vorbirii despre cunoştinţă se referă la capacitatea de a înţelege corect şi de a propovădui limpede adevărul spiritual al lui Dumnezeu revelat în Scripturi. Darul acesta presupune familiarizarea cu informaţia spirituală pe care credinciosul o deţine. Din acest motiv, darul înţelepciunii şi cel al cunoştinţei trebuie să lucreze îngemănat, ceea ce ilustrează nevoia conlucrării celor cu daruri diferite.

Biblia și vremurile din urmă – Studiu biblic pe cartea Apocalipsa

Biblia și vremurile din urmă – Studiu biblic pe cartea Apocalipsa

cocarteu,, Lucrurile viitoare se vor desfășura atât în întreaga creație a lui Dumnezeu cât și în viața fiecărui om. Sunt fapte, stări și lucrări pe care Dumnezeu le-a pregătit să aibe loc în lumea văzută și nevăzută. Aceste fapte, stări și lucrări vor avea loc când Domnul Isus va reveni a doua oară.

Adevărurile vieții de apoi

Biblia și vremurile din urmă – Studiu biblic pe cartea Apocalipsa

cocarteuBiblia și lucrurile de pe urmă. ,,Un subiect îl socotești extrem de important în Biblie după numărul de apariții în Scriptură. În Vechiul Testament cel puțin jumătate din prorocii sunt legate de revenirea Domnului Isus, iar în Noul Testament cel puțin 319 versete, adică 1 din 25 de versete sunt consacrate revenirii Domnului Isus.”

DESPRE MILENIU ȘI NECAZUL CEL MARE (schiță de studiu)

samy-tutac2Desi exista o diversitate de opinii, in aspectele escatologice secundare (mileniu, necazul cel mare, rapire, etc), nu trebuie sa se piarda din vedere consensul cu privire la aspectele escatologice principale: reantoarcerea lui Cristos, invierea trupului si judecata finala. Cand discutam despre aspectele escatologice secundare, ele trebuie sa isi gaseasca locul pe langa aceste aspecte mult mai importante.

Rugăciunea pentru ridicarea de lucrători 2 (Matei 9:35-38)

bledeaCând ne rugăm ca, Domnul să ridice lucrători, trebuie să avem în vedere și:

  1. Modelul de lucrători pentru care trebuie să ne rugăm, v35- 36.

Privind în textul dinMatei, un singur adevăr avem aici, cu mai multe implicaţii. Noi trebuie să ne rugăm ca, Domnul să ridice slujitori după modelul Domnului Isus. Nu este prezentată la întâmplare în v 35, strategia de lucru a Domnului Isus. Ne este prezentat modelul perfect de slujire, de la care trebuie să derive toate modelele și metodele de slujire. Câteva caracteristici ale slujirii Domnului Isus, care trebuie să se regăsească și în slujirea noastră și în slujirea lucrătorilor pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să-i ridice..

Istoria unei biserici de oraş-studiu de caz – Fapte 19, Efeseni, 1 şi 2 Timotei, Apocalipsa 2

samy-tutac2Înainte de plantarea unei biserici, un plantator trebuie să facă un studiu de fezabilitate. De ce Pavel, cel mai eficient plantator de biserici, a ales Efesul? Din punct de vedere geografic era o colonie romană situată la gura râului Cayster, între Muntele Koressos şi Marea Mediterană, pe partea vestică a Asiei Mici. Ca şi alte colonii romane, era localizată ca o poartă a comerţului şi resurselor ce veneau din interior. În timpul Noului Testament, epoca de glorie  a comerţului apusese deoarece pămîntul de la pădurile care au fost tăiate a fost spălat şi aproape a colmatat portul. Aşa că oraşul s-a orientat spre turism pentru a-şi susţine economia.

Atacat de oameni, aparat de Dumnezeu! SCHITA DE PREDICA Psalmul 3:1-8

1. Dusmanii lui David v.1-2ionel tutac
a) coeziunea dusmanilor v.1
b) cuvintele dusmanilor v. 2

IACOV 3

Iacov, in epistola sa, ne vorbeste despre un madular uzual si frecvent folosit de catre noi toti si anume limba.

Ilustratiile folosite de Iacov, precum cea cu fraul in gura calului, cat si cel cu  carma de la corabie, sunt folosite ca o atentionare specifica acestui madular mic si anume ca: “Vom primi o judecata mai aspra” (v.1) daca o folosim in mod incorect.

Aceasta atentionare ne face mai responsabili fata de “vorbariile goale si lumesti “(2 Tim 2:16) de care uneori ne tinem si in care suntem angrenati unii dintre noi, dar aceste lucruri nu uitati: “Vor inainta tot mai mult in necinstirea lui Dumnezeu” , nu a semenilor …