Resurse categoria: Studiu Biblic

BUNĂTATEA LUI DUMNEZEU

Bunătatea lui Dumnezeu este unul din atributele lui Dumnezeu, dar și o descriere a însăși esenței lui Dumnezeu. Prin natura Sa, Dumnezeu este inerent bun, așa cum ne spune Psalmul 34:8: Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. El este temelia bunătății și a oricărui lucru bun. Dumnezeu nu a obținut bunătatea din altă parte. Oamenii pot avea trăsături bune sau pot face fapte bune, dar bunătatea nu ne stă niciunuia în caracter. Bunătatea noastră vine de la Dumnezeu.

SFINȚENIA LUI DUMNEZEU

NTRISTAREA DUHULUI SFÂNT

”Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării.”
Efeseni 4 : 30

Întristarea Duhului Sfânt, despre care vorbește apostolul Pavel, este un păcat săvârșit de credincioși împotriva Duhului lui Dumnezeu. Aici sunt vizate lucrurile pe care le facem și care sunt incompatibile cu natura Duhului Sfânt, rănindu-I astfel inima și lezându-I ființa. Prin ceea ce facem Îi putem cauza dureri Duhului Sfânt.

SPLENDOAREA RUSALIILOR – Fapte 2: 1- 21

Istoricul Luca descrie în Fapte 2 un eveniment crucial. Acest fapt istoric, planificat cu grijă de Dumnezeu, a revoluționat viața de credință. El marchează nașterea Bisericii prin coborârea Duhului Sfânt.

Odată cu Fapte 2 este inaugurată o nouă etapă din planul de lucru al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este activ în credincioși și în biserică. Noua etapă în planul de lucru al lui Dumnezeu este marcată printr-o zi, printr-o adevărată sărbătoare, printr-o minune divină care nu se va mai repeta în întreaga istorie a omenirii

A ZECEA PORUNCĂ – Păcatul nemărturisit (Exod 20: 17)

A ȘAPTEA PORUNCĂ: Puterea distrugătoare a adulterului (Exod 20: 14)

cocarteuOmul este o creatură complexă. Dumnezeu a investit în noi ceea ce nu găsești în restul creației Sale.

Când Dumnezeu l-a făcut pe om, prima poruncă pe care i-a dat-o a fost aceasta: ”…creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l…” Cu toate că înmulțirea, multiplicarea vieții, a fost pusă în noi de Dumnezeu, ea a fost coruptă de păcat. Planul lui Dumnezeu a fost ca în interiorul familiei, între soț și soție, să se întâmple lucrul acesta. Orice altă formă, în afara relației maritale este păcat. La lucrul acesta se referă porunca a șaptea.

Convingerile unui creştin despre Hristos

Ilie Bledea 4 siteDacă la temelia vieţii unui creştin sunt convingerile despre Scriptură, inima creştinismului o reprezintă convingerile despre Hristos. Creştinismul este Hristocentric. Creştinismul este relaţie cu Hristos, o relaţie ce implică credinţă, dragoste, ascultare, urmare, adorare, slujire, închinare şi imitare. Toate acestea orientate spre Hristos şi inspirate din El. Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile în viaţa unui creştin.

REINTEGRAREA ADEVĂRULUI

Convingerile unui creştin despre Dumnezeu

BledeaContinuăm cu convinerile doctrinare ale creştinului, cu teologia propriu-zisă, care este doctrina despre Dumnezeu. Adânc înrădăcinate în convingerile despre Scriptură, şi indisolubile de aceste convingeri, sunt convingerile despre Dumnezeu.Un creştin are cel puţin aceste 10 convingeri ne-negociabile cu privire la Dumezeu.

Convingerile unui creştin despre Sfânta Scriptură

BledeaLa începutul şi la temelia convingerilor doctrinare ale unui creştin sunt convingerile despre Scriptură. Vreau să prezint 10 convingeri despre Scriptură, pe care ar trebui să le aibă fiecare creştin.

,,Redescoperind familia biblică” – Păstor Ioan Cocîrțeu

,,Redescoperind familia biblică” – Păstor Ioan Cocîrțeu.

cocarteuPartea a IV-a: ,,Descrierea lui Dumnezeu pentru o mamă bună ”
Text biblic : Proverbe 31:10-31
Femeia credincioasă este coloana vertebrală a casei și a Bisericii lui Hristos.
Descrierea mamei bune constă în:

,,Redescoperind familia biblică” Păstor Ioan Cocîrțeu.

TATA, AZI SI INTOTDEAUNA ITI MULTUMESC !

“…orice ni se da bun si orice dar desavarsit este de sus…”Iacov 1: 17

cocarteuGenerozitatea si consecventa cu care Dumnezeu ne binecuvinteaza in fiecare zi, determina in noi o obligatie. Aceasta o stim cu totii, nu este ceva despre care auzim pentru prima data. Ideea este ca atunci cand primesti ceva sa faci cel mai minim si cel mai necesar gest: sa multumesti ! Nu suntem prin natura noastra carnala multumitori. Insa, si pentru aceasta virtute crestina trebuie sa ne deprindem. Adaugand la caracterul nostru si multumirea suntem in procesul desavarsirii care se va incheia cand Il vom veda pe Domnul fata in fata. Ce ne- ar ajuta sa fim multumitori, v- ati intrebat ?

,,Credinciosul și Evanghelia practică” Păstor Ioan Cocîrțeu

CINE ESTE PREGĂTIT ? ”Iată că El vine pe nori…” Apoc. 1: 7

cocarteuAcesta este un fapt incontestabil. Domnul va veni pe neașteptate, ca un hoț noaptea. De aceea, totul rezidă în a fi pregătiți pentru acea zi. Domnul ne îndeamnă mereu: ”Vegheați, fiți gata !” (Matei 24: 42, 44; 25: 10). Deci, întrebarea este arzătoare: Vom fi noi pregătiți pentru întâlnirea cu Domnul, când va veni ?

,,Credinciosul și Evanghelia practică” Păstor Ioan Cocîrțeu.

cocarteuPartea a XVI- a: Armonia credincioșilor
Text biblic: Filipeni 2:1-4; Romani 12:16 a ,,Aveți aceleași simțaminte unii față de alții.”

Biserica trebuie să arate o armonie desăvârșită pentru cei din jur. Trebuie să trăim în armonie unii cu alții. În greacă conținutul versetului 16 se traduce astfel ,,Gândiți aceleași lucruri unii despre alții.”

SEMNELE TIMPULUI: ”Iată că El vine pe nori…” Apoc. 1: 7

cocarteuAșa sună titlul sinteză al profeției care i-a fost încredințată de Domnul său apostolului Ioan ca exilat pe insula Patmos, profeție pe care a consemnat-o în cartea Apocalipsa.

După înălțare, când apostolii stăteau încă pe Muntele Măslinilor uitându-se spre cer, prima făgăduință făcută lor prin gura îngerilor, a fost aceasta: ”…Acest Isus…va reveni în același fel cum L-ați văzut mergând la cer” (Fapte 1: 11).

,,Credinciosul și Evanghelia practică” – Păstor Ioan Cocîrțeu. Partea a XV- a: Partenerii lacrimilor

ISUS ȘI RUGĂCIUNEA — Rugăciunea pentru cei bolnavi

cocarteuTrupul omenesc e ceva sfânt. Hristos Domnul a dorit ca el să fie păstrat sănătos, întreg și curat. El s-a rugat și a lucrat continuu în acest scop.

,,Credinciosul și Evanghelia practică” – Păstor Ioan Cocîrțeu

Partea a XIII- a: Vocabularul celor prigoniți

Text biblic: Faptele Apostolilor 7:51-60; Romani 12:14 ,,Binecuvîntați pe cei ce vă prigonesc: binecuvîntați și nu blestemați.”

cocarteuCând suntem privați de anumite drepturi și libertăți trebuie să ne rugăm pentru binecuvântarea celor care ne-au defăimat. Să nu apelăm la instanțele de judecată atunci când suntem prigoniți. Să nu îi cerem lui Dumnezeu să îi pedepsească pe vrăjmașii noștri, ci să spunem în rugăciune ,,Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!”

,,Credinciosul și Evanghelia practică” (Păstor Ioan Cocîrțeu)

cocarteuPartea a IX- a: Răbdarea în necazurile uceniciei
Text biblic: 1 Petru 4: 12-19; Romani 12:12 b ,,Fiți răbdători în necaz.”
Întrebarea pe care Duhul Sfânt o vizează în viața noastră este ,,Cine este răbdător în necazurile lui?”
În text nu se evidentiază necazurile normale ale vieții, ci dificultățile inevitabile care vin peste ucenicii Domnului Isus din cauza relației cu El. Pentru că suntem ucenicii Lui avem de suferit și trebuie să răbdăm până la venirea Lui.

,,Credinciosul și Evanghelia practică”

,,Credinciosul și Evanghelia practică” Păstor Ioan Cocîrțeu

cocarteuPartea a -VII-a : Doctrina slujirii divine

Text biblic: Iosua 24:14-22; Romani 12:11c ,,Slujiţi Domnului.”

 

După ce am fost mântuiţi absoluţi toţi suntem chemaţi la slujire. Nu poate fi mântuire fără slujire şi nu poate exista slujire fără mântuire. Mântuirea este ceea ce poate face Dumnezeu pentru un om, iar slujirea este ceea ce poate face un om pentru Dumnezeu.
Slujirea se materializeaza pe mai multe planuri. În text, apostolul Pavel, scrie despre o slujire specifică – slujirea Domnului.
În fiecare zi trebuie să cerem putere de la Domnul ca să îl slujim pe El cât mai bine.

LIBERTATE ÎN HRISTOS

cocarteuEste extrem de important să înțelegem natura libertății creștine. Noi nu suntem sub lege, ci sub har (Romani 6: 14). Libertatea față de lege cu siguranță nu înseamnă că principiile dreptății revelate în legea Vechiului Testament ar fi acum desființate. Nu înseamnă că Cele Zece Porunci nu au nici o aplicație pentru viața noastră de acum. Nu înseamnă că putem subjuga standardele sfinte ale lui Dumnezeu după preferința personală, și este evident că nu suntem eliberați de cerințele morale.

,,Credinciosul și Evanghelia practică” – Păstor Ioan Cocîrțeu, Partea a VI a : Rîvna omului lăuntric

FRUMUSEŢEA CREAŢIEI LUI DUMNEZEU

cocarteuSuntem uimţi de frumuseţea creaţiei lui Dumnezeu, mai ales atunci când o putem admira fiind în mijlocul ei. Câmpiile parcă zburdă de bucurie că sunt creaţia perfectă a Aceluia care este desăvârşit. Munţii străjuiesc râul şi ramul aşa încât nimic nu- i poate schimba din misiunea lor. Ploaia răcoreşte atmosfera într-una din cele mai frumoase binecuvântări pe care Dumnezeu a hotărât să le dea creaţiei Sale.

Plinătatea Duhului Sfânt

BledeaProbabil că, cel mai important fapt în relaţia noastră cu Duhul Sfânt, este să ajungem la plinătatea Duhului. Duhul Sfânt vrea să umple fiecare creştin, şi fiecare creştin ar trebui să dorească umplerea cu Duhul Sfânt. Însă, este foarte important să înţelegem bine şi biblic şi această lucrare a Duhului. De aceea, vă propun să urmărim câteva aspecte:

“Credinciosul și Evanghelia practică” – Partea a V a : Râvna fără rezerve

cocarteuText biblic: Evrei 6: 9-12; Romani 12: 11 a ,,În sârguință, fiți fără preget.”

,,Creștinul trebuie să aibă râvnă, pasiune și dragoste pentru Dumnezeu. Normalul uceniciei înseamnă să ai consecvență și conținut în slujirea față de Domnul. În maratonul spiritual trebuie să îți impui ritmul și să ceri lui Dumnezeu putere ca să te menții.
Sârguința înseamnă perseverență, ardoare, hărnicie, strădanie, zel și râvnă.

Puterea Duhului Sfânt

BledeaAm trecut de sărbătoarea pogorârii Duhului, însă continuăm cu Duhul Sfânt şi în Duhul până la sfârşitul vieţii de credinţă. Continuăm să învăţăm despre Duhul Sfânt şi de la Duhul Sfânt, prin Scriptură. Pe lângă multe binecuvântări şi haruri pe care Duhul Sfânt le aduce, în viaţa  credinciosului, El furnizează şi puterea necesară trăirii vieţii creştine. Viaţa creştină adevărată se trăieşe prin puterea Duhului. Din păcate, când este vorba de puterea Duhului Sfânt sunt mulţi care fac confuzii. Unii confundă puterea Duhului, cu Duhul însuşi.