Dragi frați și surori în Cristos

Sărbătorind, cu bucurie şi evlavie adâncă, glorioasa Înviere a Domnului ne reafirmăm credința noastră în învierea Lui și învierea noastră. 
 
Vestea Învierii Sale din morţi, încredinţarea că El este viu şi că mormântul este gol, a umplut inima ucenicilor lui Isus de o bucurie negrăită. Această bucurie a fost mereu prezentă în sufletele lor şi n-au încetat să o predice în lume.
 
Fie ca Sărbătoarea Învierii Domnului Isus Cristos să ne umple și nouă inimile și casele de bucurie, pace și har din belșug! 
 
Aceeași putere a învierii, care a transformat niște ucenici fricoși, speriați și ascunși în spatele ușilor închise, în adevărați ostași ai lui Cristos, este la dispoziția noastră astăzi. 
 
Cristos a înviat!
 
Samy Tuțac