Împlinirea nevoilor psihologice ale tinerilor (1)

samy-tutac2În ultima vreme se observă o preocupare serioasă cu privire la tinerii din Bisericile evanghelice, dar se constată și neputința de a-i sluji cu eficiență pe tineri și de a-i determina să se implice activ în viața Bisericii. Tot mai mulți teologi și sociologi creștini au ajuns la concluzia că eşecul lucrării tradiționale de tineret se datorează, în parte, faptului că nevoile tinerilor nu sunt împlinite. Hershey scrie că:”Eficacitatea lucrării noastre este legată de o înţelegere clară a nevoilor celor care suntem chemaţi să îi slujim.“[1]

Bisericile și lucrătorii cu tinerii nu trebuie să continue în a ignora nevoile resimţite şi cele  reale sau fundamentale ale tinerilor. Din păcate cele mai multe dintre aceste nevoi ale lor au fost, în general, ignorate. Mark Finley defineşte o nevoie resimţită ca: “o nevoie  percepută de o persoană, de exemplu, nevoia de a se lăsa de fumat, nevoia de a slăbi, nevoia de a-şi îmbunătăţi căsnicia, nevoia de a-şi disciplina copiii.“[2] Nevoile resimţite sunt ceea ce individul are nevoie pentru a supravieţui sau a înfrunta viaţa de zi cu zi.

În lucrarea de tineret, nevoile tinerilor nu sunt, de regulă, luate în considerare ca o prioritate pentru a fi împlinite. Însă, dacă acestea sunt împlinite tendința este să fie mai mult accentuate nevoile resimţite şi nu aşa de mult cele reale sau  fundamentale. Aceasta pentru că oamenii sunt preocupaţi de prezent, de ceea ce îi doare acum şi nu atît de mult de viitor sau de scopurile fundamentale ale vieții, care nu se pot vedea şi încă nu sunt evidente. Domnul Isus, în calitatea Sa de Fiu al omului, a experimentat  nevoi fundamentale. În natura Sa umană a simţit nevoia de a fi slujit de îngeri, a simţit nevoia ajutorului Tatălui Său, aşa cum  nici un alt om  n-a simţit vreodată.

Nevoile fundamentale se află mai presus de cele resimţite. Acest lucru  poate să nu fie simţit în mod conştient. Exemple de acest fel de nevoi sunt: nevoia de a fi sigur de mântuire, nevoia de a avea o carieră de succes şi o căsnicie stabilă. Nevoile fundamentale trebuie şi ele recunoscute şi satisfăcute în mod semnificativ. Abraham Maslow a fost recunoscut pentru simplitatea şi acurateţea în categorisirea nevoilor umane într-o ordine ierarhică. În piramida lui, el ilustrează modul în care asistenţii sociali pot recunoaşte priorităţi în ceea ce priveşte grija, sugerînd faptul că:”există nevoi esenţiale care trebuie împlinite înainte  să apară motivaţia de a împlini alte nevoi.”[3]

Maslow formulează cinci nivele de nevoi: fiziologic, securitate, apartenenţă şi iubire, stimă, auto-realizare. Înainte ca cineva să poată fi motivat  în ceea ce priveşte nevoile de securitate, trebuie împlinite nevoile de bază, cum ar fi: foamea, setea, oxigenul şi somnul. Scriind despre piramida nevoilor lui Maslow, K. Haugk afirmă că:”Asistenţii sociali creştini înţeleg că o persoană are  nevoie de slujire, că unele nevoi sunt mai stringente ca altele şi ştiu că doar Dumnezeu este Cel care îi ia pe cei ce sunt distruşi sau sfărâmaţi şi îi face întregi.”[4]

Tineretul are multe nevoi specifice care au fost ignorate pe scară largă de Biserică şi lideri din toate timpurile.

George Gallup, într-un studiu excelent intitulat Viața religioasă a tinerilor americani, vorbește despre:”șase nevoi de bază cu care se confruntă tineretul american.”[5] Ideile afirmate de către Gallup sunt susţinute şi de alţi autori și au fost acceptate, la nivel global, ca fiind nevoile principale ale tinerilor. Acestea includ: nevoia de percepere a comunităţii şi a unor relaţii mai profunde, nevoia de a fi apreciat şi iubit, nevoia de a fi auzit şi nevoia de a creşte în credinţă. Din dorința de a veni în ajutorul celor care fac eforturi să-i înțelegă mai bine pe tinerii de astăzi și, desigur, să-i slujească mai bine, în săptămânile următoare voi încerca să descriu mai pe larg fiecare nevoie amintită, cu speranța că acest demers va fi folositor în încercarea noastră sinceră de a câștiga generația tânără pentru Cristos.

Note:

[1] Terry HERSHEY, Young Adult Ministry, Group Books, Loveland, 1994, p. 29

[2] Mark FINLEY, Padded Pews or Open Doors, Pacific Press Publishing Association, 1988, p.29

[3] Abraham H. MASLOW, Motivation and Human Behavior, Harper&Row, New York, 1970, p. 87

[4] Kenneth C. HAUGK, Christian Caregiving, a Way of Life, Augsburg Publishing House, 1984, p.69

[5] George H. GALLUP Jr., The Religious Life of Young Americans, Princenton Religious Research Center, Hopewell, 1990, p.13

Pastor Samy Tuțac