PROIECT DE VIZIUNE PENTRU DEPARTAMENTUL DE PASTORALĂ

Mă numesc Samuel Tuțac și sunt născut în Făget, județul Timiș, pe 17 Aprilie 1966. Am crescut în Coșteiul de Sus într-o familie de credincioși baptiști și de mic m-am implicat în slujire. L-am primit pe Domnul Isus în primăvara anului 1984 și am fost botezat pe 17 Iunie 1984, la Biserica Baptistă nr. 2 din Timișoara, de către fratele pastor Ion Râncu. De 30 de ani sunt căsătorit cu Simona și avem 4 băieți între 8 și 28 de ani, o noră și o nepoată.

Am studiat Psihologia la Universitatea Tibiscus din Timișoara și Teologia la Institutul Teologic Baptist din București. Am obținut un Master of Ministry la Covington Theologial Seminary și  Doctoratul în Teologie la Universitatea din București cu tema: Dinamica lucrării cu tinerii în bisericile locale: o analiză biblică, istorică și metodologică. Între anii 1992-2018 am slujit ca păstor la Biserica Baptistă Betel din Timișoara, iar din noiembrie 2018 slujesc ca păstor al Bisericii Baptiste Providența din Timișoara. Din anul 1995 (cu o pauză de 4 ani) am fost membru în Consiliul Uniunii Baptiste. 

Am slujit ca și Coordonator al Departamentului de tineret al Uniunii Baptiste, două mandate ca și vicepreședinte al Comunității Timișoara, un mandat ca și președinte al Comunității Baptiste Timișoara și un mandat ca și vicepreședinte al Uniunii Baptiste. Am scris: Pași pe calea credinței, Pledoarie pentru puritate, Liber pe contrasens, Este vremea pentru o nouă reformă, Păstorul și Biserica. Am organizat conferințe, tabere, misiuni în țară și străinătate, am predicat în biserici, am conferențiat în școli și în universități din țară și din străinătate, am înregistrat materiale video sau audio, am participat la diferite emisiuni TV, m-am implicat activ în pregatirea, promovarea și organizarea referendumului pentru familie.

Mulțumesc lui Dumnezeu pentru chemarea Sa suverană, pentru harul și puterea de slujire din ultimii patru ani. De asemenea, mulțumesc păstorilor, fraților și surorilor din bisericile baptiste pentru tot acest timp. Nu despre anii care au fost vreau să vorbesc, pentru că “judecata este a Domnului”, ci despre anii care vor urma si despre o viziune pastorală de restaurare, reformare și reînviorare a bisericilor baptiste.

Pentru revitalizarea lucrării bisericilor baptiste este nevoie de o implicare activă, masivă, de participarea cu resurse și voința a cât mai mulți credincioși care împărtășesc aceleași principii și care contribuie împreună la valorile și bunăstarea comunității în care trăim. Credința mea este că schimbarea începe cu fiecare dintre noi, începe cu puterea, coeziunea și energia fiecărei grupe de vârstă și a fiecărui departament de slujire din bisericile noastre. Avem nevoie cu toții de reafirmarea misiunii bisericilor, de o viziune clară, de obiective biblice pe termen scurt, mediu și lung și de o strategie realistă, practică și verificabilă.

Înainte de orice, bisericile baptiste trebuie să caute călăuzirea Domnului pentru a redobândi dedicarea membrilor și pentru a recupera dinamismul care în unele locuri s-a pierdut. Bisericile baptiste trebuie să-și dorească o viziune biblică pentru viitor și o strategie  prin care pot recâștiga încrederea și implicarea fiecărui membru, atât a tinerilor care caută un creștinism viu și autentic, cât și a celor mai în vârstă pentru care istoria și tradițiile sănătoase sunt foarte importante.

Cred că primul test al generației actuale de conducători este acela de a fi realiști, de a arăta de ce suntem în stare și mai ales de a arăta că înțelegem toate năzuințele și așteptările fiecărei generații și în special a noii generații. Fac parte dintr-o generație de slujitori, care a făcut pasul în prima linie a conducerii mișcării baptiste din România, pe fundalul distrugerii încrederii în păstori cauzată de multe slăbiciuni și greșeli din trecut. Vrând, nevrând am fost cu toții atrași în această vâltoare care a dus la o criză de autoritate și o îndepărtare de la principiile biblice și doctrinare de conducere în unele biserici baptiste.

Trebuie să revenim la principiile biblice care i-au mobilizat întotdeauna pe baptiști, trebuie să revenim la modelul simplu de viață și comunitate creștină, la dependența totală de Cuvântul Scripturii și de Duhul Sfânt. Ca păstor baptist nu vreau decât să ne reafirmăm identitatea, să ne asumăm o direcție, să ne asumăm niște principii de acțiune, să avem o echipă de slujire la nivelul Uniunii Baptiste care să ducă un proiect din punctul A în punctul B și să fim solidari în a încuraja dezvoltarea, cu ajutorul lui Dumnezeu, de biserici biblice, dinamice și cu impact în generația actuală.

Acesta este drumul pe care cred că trebuie să mergem înainte și cred că trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință în zilele următoare pentru a ne aduna împreună și pentru a ne implica în lucrarea de slujire, conform cu darurile date de Duhul Sfânt fiecăruia. Îmi doresc să avem biserici conservatoare în teologie și practică, dar dinamice în închinare și slujire, să avem biserici intenționale, să avem curajul să predicăm o Evanghelie curată, să avem cutezanța să susținem principiile în care credem, să avem determinarea să mergem alături de Cristos pe drumul pe care ni l-am ales și să avem o identitate teologică clară.

Vreau să-i asigur pe cei care-i slujesc că în calitate de păstor și vicepresedinte al Uniunii Baptiste voi continua să lucrez alături de ceilalți frați din echipă pentru a imprima bisericilor baptiste o imagine de biserici sănătoase, serioase, focalizate pe problemele reale ale oamenilor, decise să răspundă așteptărilor acelora care cred în principiile și valorile biblice, decise să răspundă așteptărilor oamenilor pierduți care au nevoie de Evanghelia harului lui Cristos, dar mai ales decise să-i aducă glorie lui Dumnezeu prin viața și slujirea lor. 

Cu ajutorul Domnului doresc ca în următorii patru ani să mă implic în:

1. Organizarea unor întâlniri anuale cu vicepreședinții cu pastorala din Comunitati pentru consultare și armonizarea viziunii lucrării pastorale. În ceea ce privește coordonarea Comisiei pastorale a Uniunii consider că este nevoie de claritate, dragoste, fermitate și mai multă disponibilitate în rezolvarea problemelor. Sprijinirea organizării și a validării coordonatorilor departamentelor de surori, copii și tineret la nivelul Uniunii.

2. Dezvoltarea unui program de consiliere și asistență pentru pastori și misionari, prin intermediul Comunităților. Doresc să încurajez Comunitățile să gasească resurse pentru angajarea cu jumătate de normă a unui pastor al pastorilor (posibil un pastor pensionar) care să fie la dispoziția Comunității, pentru a-i ajuta spiritual și în diferite slujiri pe pastorii în nevoie.

3. Organizarea anuală a unei conferințe pastorale în care să ne încurajăm unii pe alții și să învățăm unii de la alții. De asemenea consider utile conferințele zonale cu pastorii și lucrătorii. Împreună cu Departamentul surorilor din Uniune doresc să avem anual un eveniment pentru soțiile pastorilor. Să ne implicăm ca și Comitet executiv al Uniunii în organizarea unor săptămâni de trezire spirituală pentru bisericile din Uniune cu accent pe: Cuvânt, rugăciune și cântare comună cu scopul de a încuraja creștinii la o trăire mai înaltă cu Domnul.

4. Pregătirea unei strategii de mobilizare la rugăciune a Bisericilor din Uniunea Baptistă. Ca și exemplu propun un program intitulat: 50 de zile de har pentru România, care să se încheie cu adunări de rugăciune, în bisericile mai reprezentative din fiecare Comunitate. Doresc să punem la punct o bază de date pentru rugăciune și o comunicare mai eficientă între pastorii din țară prin intermediul Comunităților. 

5. Dezvoltarea unor programe de ucenicie la nivelul Comunităților și al Bisericilor. Încurajarea păstorilor la un studiu al epistolelor pastorale cu toată biserica și tipărirea unui unui material pregătit în acest sens. Încurajarea grupelor de ucenicie în biserici și creștere de viitori slujitori. Încurajarea tinerilor cu potențial să se dedice total în slujire și să se pregătească în seminariile noastre.

6. Accentuarea catechezei pentru noii convertiți, înainte de botez. Am scris deja un material în acest sens și am pregătit un material de ucenicizare a noilor botezați care poate fi însușit de bisericile care doresc. Voi milita pentru păstrarea nealterată a învățăturii Scripturii, pentru întărirea și afirmarea identității baptiste într-un context ecumenic și tot mai secular. Promovarea predicării biblice în bisericile din Comunitățile noastre, în special prin echiparea păstorilor și lucrătorilor. Seminarii specifice pe predicarea expozitivă ar fi o soluție și există resurse excelente. 

7. Definirea unor poziții biblice și clare în legătură cu anumite aspecte doctrinare sau practici controversate. Trebuie să ne definim clar teologia Duhului Sfânt și să evităm căderea în extreme nebiblice, cu privire la lucrarea Duhului Sfânt. Formularea unor luări de poziție biblice și clare în legătură cu anumite aspecte din societate (homosexualitate, avort, ideologie de gen, încercarea de redefinire a căsătoriei) și prezentarea acestor poziții în presa creștină și seculară.

Cu ajutorul lui Dumnezeu doresc să fac parte dintr-o echipă de slujire formată din oameni credincioși, maturi spiritual și bine pregătiți care să muncească, care să ia decizii biblice, care să se roage și care apoi uniți, solidari să pună în aplicare aceste decizii. În felul acesta putem contribui la viitorul Uniunii Baptiste și la câștigatea pentru Cristos a noii generații. Prin mila și harul lui Dumnezeu, prin rugăciune, aprofundarea Scripturii și părtășie sinceră și transparentă, putem fi o echipă care să-și asume revitalizarea mișcării baptiste și care să încurajeze bisericile baptiste pentru a fi biblice, sănătoase, echilibrate și puternice. 

Pastor Samuel Tuțac, Timișoara