“Veniţi-vă în fire şi cercetaţi-vă, neam fără ruşine!”