DAVID LAVRIC A FOST ORDINAT PASTOR LA VANCOUVER, CANADA

Ordinare 2Ieremia 29:11-13: “Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi Mă veți chema și veți pleca; Mă veți ruga, şi vă voi asculta. Mă veți căuta, și Mă veți găsi, dacă Mă veți căuta cu toată  inima.”

Duminică, 26 Aprilie 2015 Biserica Română Baptistă Emanuel din Vancouver, Canada a avut parte de o sărbătoare deosebită, încărcată de emoție și de bucuria prezenței și călăuzirii Domnului. Fratele David Lavric, absolvent al Institutului Teologic Baptist din București promoția 2014 a fost ordinat ca pastor al Bisericii Baptiste Emanuel.

Acest eveniment a fost prezidat de fratele Eusebiu Rusu (președintele Asociației Baptiste Române din America și Canada) și fratele Adrian Neiconi (pastor senior al Bisericii Baptiste Române din Chicago). Programul a constat în mesaje de încurajare, suport în slujire și cuvinte de prețuire la care au participat biserica, musafirii și participanții din comunitatea românească locală.

Dorim fratelui David Lavric mult har, putere în slujire și binecuvântările Domnului în lucrare.

Filipeni 1:6

“Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos”

A consemnat Valentin Tepes