110 ani de mărturie baptistă în Lalașinț

În Evanghelia după Matei, cap. 18, v. 20, este scris că „….unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor”. Este acesta un motiv suficient pentru a întemeia undeva o casă de rugăciune, un altar de închinare! Istoria multor biserici baptiste din România începe așa, iar uneori chiar și cu un singur suflet întors la Domnul. Este cazul Bisericii Baptiste din localitatea Lalașinț, jud. Arad, al cărei prim și unic membru la acea dată a fost fratele Ștefan Ignea, botezat în anul 1902. La puțină vreme după aceea,  în 1904, dovedindu-se un om devotat în întregime lui Dumnezeu și credinței, fratele Ștefan Ignea a fost ordinat, el dedicându-și timpul și energia propovăduirii Evangheliei în satele din jur, fiind „un adevărat Mihai Cornea al Banatului” (cum l-a caracterizat fratele Otniel Bunaciu). În însemnările Bisericii Baptiste din Lugoj, fratele apare ca sprijin de nădejde în lucrare, în zonele Lalașinț și Anina – Potoc, în perioada 1910-1914, alături de alți vestitori ai mântuirii aduse de Hristos, cum aveau să fie fratele Munteanu, tot din Lalașinț, și fratele Ioan Covaci, din Sintești). Astfel, către sfârșitul celei de-a doua decade a secolului trecut, numărul adunărilor de credincioși baptiști din regiune ajungea la 130.

În decursul anilor, binecuvântarea lui Dumnezeu peste Cuvântul Lui și peste mărturia de credință a baptiștilor din Lalașinț și din localitățile învecinate a făcut ca biserica să crească în mod constant, ajungând, în anii ’60, la 70-80 de membri (la o populație de cca 1200 de lalașințeni). Dintre aceștia, o parte a rămas în satul natal, alții au plecat pe alte meleaguri, în mod special la sfârșitul anilor ’60, îndreptându-se spre orașe și întemeind acolo alte biserici. Astăzi, biserica are 20 de membri, într-un sat mult împuținat, cu doar 400 de locuitori.

Cei care mai trăiesc și nu și-a uitat rădăcinile, cu ajutorul Domnului s-au întors acasă în 29 iunie 2012, la sărbătorirea celor 110 ani de existență a Bisericii Baptiste din Lalașinț. Și-au exprimat, cu acest prilej, recunoștința față de Domnul Dumnezeu care Și-a ocrotit biserica în existența ei de peste un secol și, totodată, aprecierea față de autenticitatea credinței fraților din Lalașinț, începând cu cea a înaintașului lor Ștefan Ignea, fratele Bujor Oprea din Arad, care păstorește, la ora actuală, biserica, și Dan Maleș, originar din localitate și, actualmente, pastor al Bisericii Baptiste „Emanuel” din Timișoara. De asemenea, au rememorat evenimente și fapte din viața comunității, precum și legătura istorică dintre bisericile din Lalașinț și alte localități Petru Tomoni din Bichici (unde există o adunare întemeiată ca urmare a binecuvântării eforturilor credincioșilor din Lalașinț) și Beni Țepeneu, reprezentant al  bisericilor din zona Anina – Potoc. Cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat de către Onisim Mladin, pastor al Bisericii „Dragostea” din Arad și Vicepreședinte cu Misiunea în Comunitatea de Arad. A cântat, spre slava Domnului, corul bărbătesc al Bisericii Baptiste „Emanuel” din Timișoara, condus de Georgel Dumitrașcu.

Se cuvinte să luăm aminte cu respect și recunoștință la aceste comunități de credincioși, păstrătoare ale simplității credinței celei vechi și adevărate; să nu uităm că cei mai mulți dintre noi, măcar prin părinții noștri, am plecat, până la urmă, din preajma unui amvon de țară; și atunci când îngenunchem pentru rugăciune, să înălțăm un gând și pentru frații rămași acolo să slujească plini de credință, asemeni fratelui Eugen Bâlc, diacon ales al adunării, unul dintre bătrânii și vechii membri ai Bisericii Baptiste din Lalașinț!

A consemnat: pastor Dan Maleș