13 martie – Sa nu-ti dispretuiesti tineretea

Eu am răspuns: „Ah! doamne Dumnezeule, vezi că eu nu ştiu să vorbesc, căci sunt un copil”. Dar Domnul mi-a zis: „Nu zice: „Sunt un copil”, căci te vei duce la toţi aceia lacare te voi trimite, şi vei spune tot ce-ţi voi porunci”. Ieremia 1.6-7

Ieremia era tânăr şi se înfricoşa, fireşte, în faţa marii însărcinări ce-i dădea Domnul; darAcela care-1 trimetea, nu-i lua în seamă scuza: „Nu sunt decât un copil”. El trebuia să nu seuite la ceea ce era în el însuşi, în faţa faptului că era ales să vorbească din partea luiDumnezeu. El nu avea nici să-şi compună, nici să-şi inventeze vorbirea; nu avea decât să vorbească aşa cum îi comanda Dumnezeu şi pentru această însărcinare trebuia să primească oputere specială.Nu este oare la fel pentru orice tânăr creştin, pe care Dumnezeul îl cheamă în slujba Sa?Dumnezeu ştie că tu eşti tânăr, că experienţa şi cunoştinţa ta sunt slabe; dar, dacă El te alegepentru a te trimete, ia seama să nu dai înapoi. Dacă ai fi bătrân ca Metusalem, la ce ţi-ar folosi
anii? Şi daca ai fi înţelept ca Solomon, tot degeaba ar fi. Tu, lasă-te călăuzit numai deDomnul; aşa îţi vei arăta înţelepciunea şi priceperea.

din Tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu, de C. H. Spurgeon