15 aprilie – Duminica bisericilor din Alianța Evanghelică

Dragi fraţi şi surori în Domnul Isus Cristos,
Fără să ne întrebe dacă suntem de acord sau nu, bunul Dumnezeu a decis să mântuiască oameni şi să îşi aşeze copiii într-o singură Familie, în Biserică. Fără să ne întrebe dacă ne convine sau nu, Domnul Isus Cristos a decis să fie Capul unui singur Trup şi S-a rugat pentru trăirea ucenicilor Săi în unitate. Fără să ne consulte şi fără să ne întrebe dacă ne place sau nu, Duhul Sfânt a decis să locuiască în toţi cei salvaţi şi să îi ajute să împlinească Planul divin pentru ei şi Împărăţia cerurilor.

Suntem diferiţi, dar nu putem să negăm  adevărul. Toţi suntem mântuiţi prin harul ceresc, toţi suntem aşezaţi şi legaţi în Trupul lui Cristos şi toţi călătorim spre cer ajutaţi şi călăuziţi de Duhul Sfânt prin acelaşi Cuvânt.
 
Având în vedere decizia şi dorinţa divină, aşa cum aţi văzut şi în comunicatul oficial, Alianţa Evanghelică din România (AER) cheamă toate bisericile evanghelice din ţară la rugăciune şi acţiune.
Duminică, 15 aprilie 2018, este ziua de rugăciune pentru toate bisericile din AER. Indiferent de locul şi felul în care ne vom închina, să ne rugăm unii pentru ceilalţi. Pe lângă motivele alese de dumneavoastră sub călăuzirea Duhului Sfânt, credem că este foarte important să ne rugăm împreună pentru:
 
1.      Copii şi tineri. Suntem datori să creştem şi să educăm generaţia tânără în Adevăr şi în iubire. Dumnezeu doreşte să ridicăm o nouă generaţie de slujitori sinceri, dedicaţi şi capabili să poarte Evanghelia lui Cristos.
2.    Protejarea familiei. Indiferent cum se schimbă gândirea generaţiilor, familia trebuie să rămână aşa cum fost decisă de Creatorul ei. Numai (??în felul,??) prin intrarea în legământ a unui bărbat cu o femeie, familia va fi binecuvântată şi folosită de Dumnezeu în rolul ei vital şi unic.  
3.    Binecuvântarea naţiunii. Suntem pe aceste meleaguri prin decizie divină. Să ne rugăm Domnului să cerceteze, să înnoiască şi să umple inima fiecărui cetăţean român. Ar fi extraordinar dacă la 100 de ani de la Unire, cetăţenii României ar deveni mai uniţi în jurul valorilor prezentate în Sfintele Scripturi şi mai loiali Domnului Isus Cristos.  
 
Dacă inima ne va fi plină de iubirea Tatălui, dacă mintea ne va fi umplută de gândul Fiului şi dacă acţiunile noastre vor fi inspirate şi controlate de puterea Duhului Sfânt, vom fi binecuvântaţi şi vom putea fi folosiţi pentru binecuvântarea multora.
 
Viorel Iuga