Acte, tipizate, legislaţie

Acte necesare pentru accesare de fonduri

Consiliul Uniunii a decis în şedinţa de la Comăneşti din 27 Octombrie 2009 că bisericile baptiste pot accesa fonduri din partea Statului pentru proiecte legate de implicarea bisericii în societate (activităţi sociale, educaţionale, etc) precum şi pentru construirea şi repararea clădirilor şi anexelor acestora care sunt proprietatea bisericilor şi a Cultului.

Proiect de modificare a H.G. nr. 1470/2002


Acte necesare pentru autorizarea bisericilor baptiste

Act consitutiv pagina 1

Act constitutiv pagina 2

Documente necesare

Tabel nominal membmri fondatori


Regulamentul privind Raporturile de Muncă

Regulament intern privind Raporturile de Muncă din Cadrul CCBR

Grila de salarizare


Statutul cultului baptist

Statutul CCBR 2018

Regulament cadru de functionare a departamentelor

 Legea cimitirelor nr. 102/2014