ALEGEM PREȘEDINTELE

Dacă vom fi în viață, duminică vom merge la vot. Vom vota Președintele României. Misiune importantă și sarcină deloc ușoară. Oare de ce? Importantă datorie pentru că ”dregătorii” noștri sunt aleși de oameni, pentru oameni și dintre oameni. Grea sarcină pentru că, într- un anume fel, suntem într-o criză de conducători veritabili. Poate chiar e adevărat că ”fiecare națiune își merită liderii pe care îi are” !

Are Dumnezeu de spus vreun cuvânt despre alegerea conducătorilor unei națiuni? La o cercetare a Scripturii vom fi surprinși să vedem cât de mult ne învață Cuvântul lui Dumnezeu și în această privință.

Dați-mi voie să menționez câteva dintre calitățile prezentate în Cuvânt pe care Dumnezeu le cere de la conducători. Dragi creștini și stimați români:

1. Votați omul caracterizat de bunătate.

Solomon spunea: ”Împăraților le este scârbă să facă rău, căci prin neprihănire se întărește un scaun de domnie.” (Proverbe 16:12). Noi credem într-o separare a Bisericii de Stat, dar nu credem într-o separare a lui Dumnezeu de actul guvernării. Conducerea înseamnă slujire, iar dregătorii acționează pentru Dumnezeu (Romani 13: 4). Un om fără bunătate nu este potrivit pentru conducere !

2. Votați omul caracterizat de înțelepciune.

Când a vorbit, înțelepciunea a spus: „…prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte…” (Proverbe 8:15). E mult mai de dorit pentru un conducător să fie înțelept decât să fie inteligent, deștept, ager. Când Solomon a avut posibilitatea să ceară ceva de la Domnul, știți ce a cerut? Înțelepciune. Pe lângă ea au venit și faima, și bogăția, și expansiunea. Așadar, uitați-vă după un om înțelept!

3. Votați omul caracterizat de onestitate.

”Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun; cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă!” (Proverbe 17:7). Dacă un om este un mincinos are o serioasă problemă de caracter. Dacă nu-l poți crede pe un om că-ți spune adevărul, nu trebuie să-l crezi pentru nimic altceva. Omul care nu spune adevărul nu poate conduce cu aprobarea lui Dumnezeu!

4. Votați omul caracterizat de moralitate.

Iarăși Cuvântul: „Nu-ți da femeilor vlaga, și dezmierdările tale celor ce pierd pe împărați” (Proverbe 31:3). Cine nu este moral nu poate fi conducător. Imoralitatea distruge un conducător. Dacă un lider nu-și poate păstra moralitatea lui, cum poate păstra moralitatea unei comunități de oameni în vremuri de criză? Dacă un conducător nu are standarde înalte pentru sine, cum poate avea standarde înalte pentru națiune?

5. Votați omul caracterizat de sensibilitate.

În Proverbe 31:9 stă scris: „Deschide-ți gura, judecă cu dreptate, și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit”. Dumnezeu a lăsat conducătorii și cu scopul de a-i proteja pe cei slabi. Câți necăjiți nu ar vrea să aibă în dregător un aliat, un om de nădejde. Alegeți oameni cu sensibilitate față de orfani, săraci, bolnavi, singuri, pentru că Dumnezeu îi poate folosi spre a fi o binecuvântare în cele mai disperate situații.

Vă doresc multă călăuzire la vot și Dumnezeu să binecuvânteze România !

Pastor Ioan Cocîrțeu