Apariție editorială: O analiză sociologică a spiritualității în bisericile evanghelice din România

Cartea O analiză sociologică a spiritualității în bisericile evanghelice din România are la bază un chestionar aplicat la 1017 respondenți. O bază de date colectată prin aplicarea unui chestionar cu 23 de întrebări aplicate membrilor din bisericile evanghelice din România.

Cartea O analiză sociologică a spiritualității în bisericile evanghelice din România, deși are statistici, nu este o carte de statistică pură, ci este un fel de statistică pe înțelesul tuturor. Sunt peste 150 de tabele statistice pe care le-am generat, le-am analizat și care nu apar în această carte din rațiuni de spațiu. M-am mărginit să prezint doar concluziile extrase din această analiză. Voi prezenta procentual răspunsurile la fiecare întrebare din chestionar și voi încerca diferite corelații între ele. Nu sunt însă corelații între fiecare cu fiecare item. Criteriul alegerii a fost acela al relevanței. Tabelele și figurile indică apartenența cărții că scrierile sociologice, analiza problematicilor este una biblico-teologică. Am analizat 4 eșantioane: membrii aparținând cultelor baptist, penticostal, creștin după evanghelie, dar și biserici care nu aparțin unui cult din România pe care le-am numit „non denominaționale” evitând termeni ca independente, charismatice sau libere.

Sunt sigur că fiecare ați vrea să știți care este nivelul de spiritualitate al membrilor aparținând bisericilor din care faceți parte, dar am ales să păstrez acest mister până la sfârșitul cărții pentru a fi familiari cu problematica spiritualității și cu modul de măsurare a ei. Curioșii vor putea citi cartea de la sfârșit spre început, dar nu vor avea același mod de înțelegere profundă a spiritualității ca și cei care vor merge pas cu pas prin carte. Este foarte adevărat și ne asumăm faptul că este extrem de greu să definim spiritualitatea, ea fiind o sumă a multor lucruri, așa cum biblic este greu să definim evlavia. Și spiritualitatea și evlavia sunt lucruri pe care este mai important să le ai, decât să poți să le definești.Cartea O analiză sociologică a spiritualității în bisericile evanghelice din România este o radiografie la zi a bisericilor evanghelice și prezintă adevărul necosmetizat, fiind un punct de plecare pentru o regenerare spirituală care sperăm că va conduce la o trezire spirituală în țara noastră.
Cartea poate și comandată la librăriile Kerigma https://www.kerigma.ro/ și Scriptum https://www.scriptum.ro/

Mărturii ale unor persoane care  au citit cartea:

Ca eminent reprezentant al tinerei generații de doctori în sociologie, care beneficiază și de o formație teologică asumată la nivel de performanță, domnul Dr. Remus Runcan, deja afirmat prin scrieri de exegeză devenite referențiale în literatura de profil, ne propune o nouă lucrare rezultată din cercetările sale empirice.

Nu este surprinzător pentru mediul academic că excelează în valoroase producții editoriale, dar nici pentru cititorii dornici de noutăți și de texte  pline de potențial explicativ.

Surprinzător este altceva: anume, tentativa de a evalua ceea ce până în prezent se considera a fi o aventură, respectiv măsurarea nemăsurabilului, cutumă care a stopat, practic, orice demers de resort și a predispus cercetătorii la un abandon nedeclarat. În calitate de pastor, deci cu vocația dialogului și cu responsabilitatea investiției educative, domnul Remus Runcan a avut curajul să sfideze stereotipurile și să dovedească faptul că poate evalua și cotele de spiritualitate ale celor care sunt prezenți în Sfânta Biserică. Acest obiectiv a fost considerat realist pentru a analiza puterea de asimilare a mesajelor teologice trimise fraților/surorilor pe timpul slujbelor religioase. Acest aspect relevă și talentul său pedagogic de profesor prin vocație, deoarece, după cum este cunoscut din psihopedagogie, succesul pedagogic este strâns legat de modelul în care sunt calibrate mesajele, ori, din această cauză, fiecare profesor, când primește dreptul de a preda cursuri, în mod obiectiv, mai întâi evaluează nivelul de înțelegere al elevilor/studenților pentru a-și adapta, de fiecare dată, încărcătura gnoseologică a mesajelor educative. Evlavia sau smerenia, de exemplu, nu se pot măsura cantitativ, cu mijloacele prezente în rutina existentă printre  cercetătorii de azi. Da, tocmai aici este procentul de originalitate al cercetătorului științific Remus Runcan, curajul de a inova și de a deschide noi orizonturi de abordare.

Prof. univ. dr. Ștefan  Buzărnescu
Universitatea de Vest din Timișoara

Această carte a pastorului și sociologului Remus Runcan se profilează în categoria “sondajelor de interes major” care detectează anumite tendințe printre creștinii contemporani din România. Nu este prima dată când mă alimentez pentru lucrările mele cu statistici de la dr. Runcan, unul dintre puținii pastori și sociologi români care în mod performant și academic ține de câțiva ani un puls al trăirii evanghelicilor din arcul intracarpatic. Această lucrare poate va contribui odată la bazele unui institut creștin de statistică și în România. Trăim într-o lume a relativismului laic care anihilează emoția și slăvește evidențele sau slăvește emoțiile și anihilează rațiunea. Evidențele statistice sunt un punct forte al eforturilor depuse de autor, a cărui inimă pastorală îndurerată se observă cum bate printre procente și tabele. Creștinii au schimbat istoria, au creat spitale și universități, au promovat educația, au definit asistența socială, au avut proiecte sociale superioare statului laic, au fost modele pentru dezvoltarea bună a umanității.


Dr. Vlad Schlezak
Medic psihiatru, Londra

Într-o lume invadată de informații irelevante, claritatea înseamnă putere. Teoretic, oricine se poate implica în dezbaterea legată de viitorul Bisericii, dar cu greu poate păstra o viziune clară și pertinentă din punct de vedere spiritual. La 30 de ani de la Revoluția din 1989, cartea pastorului Runcan vine să ia temperatura spirituală a Bisericii lui Hristos din România și constatarea este surprinzător de șocantă. Cu acuratețea sociologului și cu durerea pastorului, acesta observă că, din nefericire, istoria nu face rabat. Și iată cum, din nefericire, ne-am contaminat de sindromul laodicean. Cartea se concentrează asupra prezentului, a chestiunilor curente și îi provoacă pe toți slujitorii la măsuri imediate pentru viitor. Ce se întâmplă chiar acum? La ce anume trebuie să fim atenți? Ce ar trebui să-i învățăm pe copiii și tinerii noștri? Sunt doar câteva din întrebările pe care ni le ridică această carte, nouă, episcopilor de suflete. O carte ce nu trebuie să lipsească din biroul niciunui slujitor, păstor sau conducător de cult ori comunitate. Este vremea să ne trezim, este 11:59 și judecata va începe de la Casa Domnului cu noi, cei chemați să dăm direcție poporului creștin din România și din diaspora. Doamne ajută!

Pastor – evanghelist Jean Chiforeanu
Biserica Baptistă Maranata Timișoara

Pastorul și sociologul Remus Runcan ilustrează în cartea sa “O analiză sociologică a spiritualității în bisericile evanghelice din România” un portret pe cât de surprinzător, pe atât de realist al bisericilor evanghelice din România, reușind să ofere cititorului o imagine clară a gradului de spiritualitate existent în aceste biserici. 

​E momentul ca noi, evanghelicii, să ne asumăm această realitate și să ne reîntoarcem la valoarea  biblică a sfințeniei prin practicarea disciplinelor spirituale!

Pastor Oti Tipei
Biserica Penticostală Ekklesia Arad

Cartea pe care o țineți în mâini este rezultatul zbuciumului unei inimi de păstor pentru binele comunității pe care o slujește, în particular, și al mișcării evanghelice din România, în general. Autorul ei are atât competențele necesare cât și curajul de a privi realitatea în ochi, analizând și interpretând cifre care ne ajută pe toți la o evaluare obiectivă a situației din biserici.

Va fi un act de curaj și de înțelepciune și din partea noastră să stăm față în față cu realitatea, cerând Domnului harul și puterea de a o schimba în bine.

Materialul prezentat în această carte se va dovedi un instrument util pentru liderii spirituali ai bisericilor, pentru liderii de tineret și pentru toți creștinii pasionați de a-și forma o perspectivă realistă asupra lucrării lui Dumnezeu din țară.

Pastor Cătălin Miron
Biserica Creștină după Evanghelie Betel Suceava

Salut apariția acestei cărți bine scrisă atât la nivel științific, cât și la nivel spiritual. Ea ne descoperă lucruri interesante, pe care eu le percepeam într-un anume fel, dar analiza făcută de autor a demonstrat că acestea sunt diferite. Cele 14 întrebări pe care le lansează autorul ar trebui să le adreseze fiecare pastor bisericii sau bisericilor pe care le păstorește, dacă ar dori cu adevărat să facă o analiză obiectivă a slujirii sale!

Cartea prezintă adevăruri dureroase ale vieții bisericii, dar și puncte forte.

Autorul este un iubitor al Domnului Isus Hristos și al bisericii Sale. Pastorul Remus Runcan este un dar dat de Dumnezeu bisericii Lui în aceste vremuri. Cu prietenie, îi doresc să continue și să exceleze în ceea ce i s-a încredințat.

Pastor Claudiu Lăpădat
Biserica Sfânta Treime, Timișoara (non-denominațională)