Apropieri în distanțare

Ni se cere de câteva luni, prin toate mijloacele de informare, un lucru care este necesar pentru protejarea vieții. „Păstrați distanța!” a devenit o măsură cu care ne-am obișnuit și ne-a intrat în subconștient. Viața este prețioasă, iar cerințele minimale care se impun pentru protejarea ei trebuie respectate.

Cu toate acestea, putem vorbi și de o altă măsură, una nescrisă, nemediatizată, dar care este absolut necesară pentru normalitatea vieții și pentru sănătatea noastră. „Reduceți distanța” sau chiar „Anulați distanța” ar trebui să fie observat în câmpul vizual al fiecărui creștin.

Este indicată în Scriptură o apropiere de Dumnezeu (Iacov 4:8, 1 Pet. 2:4). Ea presupune conștientizarea noastră în legătură cu nevoia de El. Doar aproape de El putem primi binele de care vrea să ne facă parte și mai mult, doar lângă El putem vedea cât de mult ne poate oferi. Apropiindu-ne de Dumnezeu ne vedem nevrednicia și propria micime. În același timp, doar acolo, lângă El, putem vedea deslușit sfințenia, credincioșia și dragostea Lui.

„Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului…” (Evrei 4:16) pentru a primi oferta de îndurare și har. Niciun birou sau agenție pământească nu poate oferi ce ni se dă în fața acestui mare scaun. El este generos pentru păcătoși și sfinți, pentru copii și bătrâni, pentru erudiți și ignoranți din marele motiv că pe acest scaun stă Hristos Domnul. Nu rămâneți departe de acest scaun, apropiați-vă de el și nu veți regreta. Cine vine să ceară iertare aici, primește. Cine vine să ceară fericire, primește.

Prin credință și după măsura atotștiinței Lui primim în mod necontenit din ceea ce are Isus.„Păstrați distanța”, dar apropiați-vă în distanțare !

Pastor Ioan Cocîrțeu