ATOTPUTERNICIA LUI DUMNEZEU

Prin aceasta noi înțelegem că Dumnezeu este capabil să facă toate lucrurile care pot fi obiecte potrivite pentru exercitarea puterii Lui. Acest lucru este propovăduit în Scriptură în mai multe moduri. Într-unul din numele Lui, există dovada puterii nelimitate a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu i S-a arătat lui Avraam ca să-Și reafirme legământul, El S-a identificat pe Sine spunând: „Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic” (Gen. 17:1). Noi vedem omnipotența lui Dumnezeu și în faptul că El învinge probleme aparent insurmontabile. În Genesa 18:10-14, de exemplu, citim despre promisiunea lui Dumnezeu că Sara va avea un fiu, cu toate că ea era trecută de vârsta procreării. Această promisiune fusese dată cu douăzeci și cinci de ani în urmă, și nu fusese încă împlinită. Când Sara a auzit din nou promisiunea, ea a râs. Domnul a replicat: „Pentru ce a râs Sara, zicând: „Cu adevărat să mai pot avea copil eu, care sunt bătrână?” Este oare ceva prea greu pentru Domnul?”
Această putere a lui Dumnezeu este manifestată în câteva moduri diferite. Referirile la puterea lui Dumnezeu asupra naturii sunt foarte dese, mai ales în Psalmi, fiind de multe ori însoțite de afirmarea faptului că Dumnezeu a creat întregul univers. În vremurile biblice această putere asupra naturii a fost frecvent demonstrată prin minuni-de la nașterea lui Issac, plăgile din Egipt și fierul plutitor de la secure din timpul lui Elisei (2 Împărați 6:5-7), până la minunile pe care le-a făcut Domnul Isus în natură cum sunt potolirea furtunii (Marcu 4:35-41) și umblarea pe apă (Matei 14:22-33).
De asemenea, puterea lui Dumnezeu poate fi văzută clar datorită controlului pe care Îl exercită El asupra cursului istoriei. Pavel a vorbit despre faptul că pentru toți oamenii Dumnezeu „a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor” (Fapte 17:26). Probabile cea mai uimitoare, în multe privințe, este puterea manifestată de Dumnezeu în viața și personalitatea umană. Adevărata măsură a puterii divine nu este capacitatea lui Dumnezeu de a crea sau de a ridica o stâncă mare. Din multe puncte de vedere schimbarea personalității omenești este mai dificilă. Cu toate acestea, Isus a spus referitor la mântuire: „La oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință” (Matei 19:26).
Toate acestea înseamnă că voia lui Dumnezeu nu este niciodată împiedicată. Ceea ce alege să facă, El duce la bun sfârșit, deoarece are abilitatea să o facă. Psalmul 115:3 citim: „Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea.”
Există, totuși, anumite trăsături ale acestei atotputernicii a lui Dumnezeu. El nu poate să facă în mod arbitrar orice lucru pe care ni-l imaginăm noi. El poate să înfăptuiască numai acele lucruri care sunt obiecte potrivite pentru manifestarea puterii Lui. Astfel, El nu poate să facă lucruri absurde din punct de vedere logic sau contradictorii. El nu poate să facă inexistente cele întâmplate în trecut, deși s-ar putea să șteargă efectele necesare acestor evenimente sau chiar amintirea lor. El nu poate acționa contrar naturii Lui – El nu poate fi crud sau nepăsător. El nu poate să nu facă ceea ce a promis. Toate aceste „neputințe” însă nu sunt slăbiciuni, ci dovezi ale tăriei Lui.
Un ultim aspect al puterii lui Dumnezeu este faptul că El este liber. În timp ce Dumnezeu nu poate să nu-Și țină promisiunile, inițial El nu a fost constrâns să facă acele promisiuni. Nimic din Scriptură nu sugerează că voința lui Dumnezeu ar fi determinată sau legată de factori externi de orice fel. Dimpotrivă, este ceva obișnuit să se pună pe seama „bunei plăceri a voii Sale” deciziile și acțiunile Lui.
Pastor Ioan Cocîrțeu