Biblia și vremurile din urmă – Studiu biblic pe cartea Apocalipsa

cocarteu,, Lucrurile viitoare se vor desfășura atât în întreaga creație a lui Dumnezeu cât și în viața fiecărui om. Sunt fapte, stări și lucrări pe care Dumnezeu le-a pregătit să aibe loc în lumea văzută și nevăzută. Aceste fapte, stări și lucrări vor avea loc când Domnul Isus va reveni a doua oară.

Adevărurile vieții de apoi

 1. Importanța lumii de dincolo.

Viața de apoi este un adevăr pe care îl cunoaștem din Scriptură și acesta este un subiect important în Biblie. Dumnezeu în planul Său veșnic a dat importanță vieții de dincolo de mormânt.
a.Viața de apoi are importanță pentru că viața de pe pământul acesta nu are puterea să ne satisfacă pe nici unul dintre noi. Viața noastră de pe pământ este scurtă și plină de necazuri.Iacov 4:14
Viața pe pământul acesta este și nedreaptă.
b. Viața de apoi este  importantă și pentru faptul că inima omului poartă în ea gândul veșniciei. Acest gând nu poate fi satisfăcut decât cu ceva care vine de la Dumnezeu.
c. Viața de apoi este importantă și pentru faptul că omul este rânduit să îl vadă pe Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut pentru El. Scopul nostru este acela de a ajunge la Dumnezeu.

 1. Destinul veșnic al omului.
  a. Omul își are originea în cel Veșnic. Geneza 1: 26, 27
  Omul este făcut dintr-o parte materială și o parte spirituală. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un duh care poate comunica cu Dumnezeu, cu conștiință morală și cu înțelepciune ca să înțelegem Scriptura și cu o voință de a alege binele sau răul. Avem o inimă pentru a fi capabili să îl iubim pe Dumnezeu. Lumea cealaltă nu este o anexă a vieții noastre, ci este scopul existenței noastre pe pământul acesta.
  b. Noi avem și existența în cel Veșnic.
  Duhul omului se întoarce  la Dumnezeu. Eclesiastul 12:7
  c. Noi avem și o răsplată veșnică. În ziua aceea când vom trece în veșnicie vom simți ori bucuriile veșnice dacă am trăit o viață sfântă, plăcută Domnului sau vom simți chinurile veșnice dacă am trăit o viață în păcat. Cei care au trăit o viață sfântă împreună cu Domnul vor fi răsplătiți veșnic.
 2. Biblia ne vorbește și despre realitatea incontestabilă a morții.
  Între cei neprihăniți și cei păcătoși există o prăpastie după ce mor.
  Moartea celor neîmpăcați cu Dumnezeu
  Omul care nu este împăcat cu Dumnezeu ajunge să moară despărțit de Dumnezeu ca unul care abordează moartea complet nepregătit și se găsește în următoarele situații până în clipa morții:
  – omul păcătos care caută bogățiile acestei lumi și nu îl caută pe Dumnezeu
  – omul nelegiuit care nu crede în viața de apoi și îl ignoră pe Dumnezeu.
  – omul nelegiuit care se află în insensibilitate până în clipa morții.
  – cei nelegiuiți în viața de apoi: – suferă și sunt pe deplin conștienți.
  – celor nelegiuiți le funcționează memoria perfect
  – cei nelegiuiți au o suferință care nu poate fi ușurată de nimeni și de nimic.
  – cei nelegiuiți nu pot scăpa din iad.
  Moartea celor credincioși. Domnul Isus a murit ca să ne izbăvească de consecințele păcatului. Cei care au crezut în jertfa Domnului Isus ajung în cer pentru că s-au împăcat cu Dumnzeu. Omul neprihănit care a păzit Cuvântul Domnului ajunge în cer.
  – cel neprihănit socotește moartea ca un câștig Filipeni 1:20-23
  – cel neprihănit socotește moartea ca o mângâiere. În cer nu mai este durere, boală ci credinciosul este mângâiat și nu mai suferă.
  – moartea pentru cel credincios înseamnă odihnă de ostenelile lui. Apocalipsa 14:13
  Suntem rânduiți pentru un destin veșnic. Ori în cer ori în iad ?
  Toți suntem datori cu o moarte înaintea  Stăpanului!”

http://audio.resursecrestine.ro/…/06-adevarurile-vietii-de-…

Pastor Ioan Cocîrțeu