Biblia și vremurile din urmă – Studiu biblic pe cartea Apocalipsa

cocarteuBiblia și lucrurile de pe urmă. ,,Un subiect îl socotești extrem de important în Biblie după numărul de apariții în Scriptură. În Vechiul Testament cel puțin jumătate din prorocii sunt legate de revenirea Domnului Isus, iar în Noul Testament cel puțin 319 versete, adică 1 din 25 de versete sunt consacrate revenirii Domnului Isus.”

Semnele venirii Domnului Isus

,,A doua Sa venire ocupă un loc important în viața credincioșilor. Prin nașterea Sa, Domnul Isus a adus pe pământ lumea lui Dumnezeu. Prin moartea Sa, Domnul Isus ne-a făcut în stare pe noi să moștenim lumea Sa.  Prin învierea Sa, Domnul Isus s-a dus în slavă, ca să pregătească lumea lui Dumnezeu pentru noi, iar prin Revenirea Sa vrea să ne pună la dispoziția noastră cerul.
Semnele venirii Lui sunt:

– lepădarea  de credință
– semnul războaielor
– foametea și epidemiile
– persecutarea creștinilor
– propovăduirea Scripturii la toate neamurile” (Text biblic: Matei 24: 15-35)
,,În anul 1500 Biblia era tradusă  în 14 limbi. În prezent Biblia este tradusă  în 1800 de limbi care reprezintă 98% din populația Pământului.” Sursa : http://audio.resursecrestine.ro/predici/73232/02-semnele-venirii-domnului-isus

,, A doua venire a Domnului Isus este baza speranței celui credincios.”
,, Bazat pe promisiunea Lui credem cu toată ființa că El se va întoarce să ne ia cu El și să ne ducă acasă și să fim pentru totdeauna cu El în slavă.”
,, Momentul revenirii Domnului Isus nu îl știe nici un credincios, ci numai Dumnezeu Tatăl.”
Venirea Domnului Isus este sigură și semnele prevestesc că venirea Lui este mai aproape ca oricând. Evenimentul venirii Domnului Isus ne uimește prin strălucirea lui și prin impactul pe care îl va avea asupra oamenilor.
A doua venire a Domnului Isus

Cum va fi venirea Domnului Isus?

1. Domnul Isus va veni personal. Ioan 14:3
Unii susțin că Domnul Isus nu va reveni în persoană, dar El  va reveni în persoană.
1 Tesaloniceni 4: 16
De ce vine Domnul Isus personal?
–  Domnul Isus vine personal ca un semn al responsabilității. Evrei 9: 28
–  Domnul Isus vine personal ca un semn al respectului pentru mireasa Lui.
–  Vine în mod personal după Biserica  Sa.

2. Domnul Isus va veni în mod fizic. Apocalipsa 1 : 7
–  Domnul Isus vine în mod fizic ca să îi confrunte  pe păcătoși. Ioan 19: 36, 37
–  Domnul Isus vine în mod fizic ca să îi întărească pe credincioși.

3. Domnul Isus va veni în mod vizibil. Matei 24:30, 31
La nașterea Sa Domnulu Isus nu a fost văzut de mulți oameni, dar a doua  Sa venire va fi glorioasă și toți oamenii îl vor vedea pe Domnul Isus. Oamenii vor fi siliți să îl vadă. Toate privirile vor fi îndreptate spre  El.

4. Domnul Isus vine în mod neașteptat. 1 Tesaloniceni 5: 2,3
– Va fi un eveniment care se va desfășura uluitor de repede.
– Credinciosul trebuie  să vegheze. Matei 25: 13

5. Domnul Isus va veni și triumfător și glorios.
Va veni pe nori cu multă putere și cu o mare slavă. Marcu 13: 26
Credinciosul trebuie  să fie pregătit pentru întâlnirea cu El. 2 Petru 3:14

Pastor Ioan Cocîrțeu