Biserica Baptista BETEL Tulcea – 140 de ani de marturie

Cu deosebită plăcere dorim să vă anunțăm că Duminică, 12 Octombrie, Biserica Baptistă “Betel” din Tulcea a sărbătorit 140 de ani de existență. Credincioși din întreg județul, cu mic cu mare, musafiri sau de-ai Casei, mai vechi sau mai noi, ne-am adunat să ne amintim, să ne bucurăm, să recunoaștem lucrarea lui Dumnezeu în locul acesta.

De-a lungul atâtor decenii au trecut pe aici ruși, germani, bulgari, fiecare contribuind la proclamarea Cuvântului, la zidirea Bisericii locale a lui Hristos. Dumnezeu a rămas credincios în fiecare generație. Numelui Său datorăm prezența noastră în locul acesta și datorită Lui viața noastră a căpătat sens.

Ziua de 12 octombrie a fost o zi a recunoștinței. Motivele de laudă, căldura părtășiei frățești, mărturiile și îndemnurile celor ce lucrează pe ogorul Evangheliei în județul Tulcea, cântarea celor cu inimă bună și mai ales învățătura Cuvântului lui Dumnezeu au făcut ca ceața rece care părea că domnește de la primele ore ale dimineții să se risipească foarte repede.

După un timp de rugăciune au luat cuvântul pe rând păstorii și misionarii din județ: Romică Nedelcu (Tichilești), Florin Gălățeanu (Sulina), Ionuț Malacu (Măcin), Nicu Malacu (Mahmudia), Cornel Moșman (Babadag și Baia), Mihai Pungilă (Ciucurova), Adrian Popa (Cataloi). Îndemnurile din Cuvânt ne-au fost aduse de păstorii Adrian Dordea și Aurel Gacea. Întâlnirea însă nu s-a putut termina fără o agapă a dragostei, cu bunătăți atent pregătite (ca întotdeana) de surori.

Amintim de asemenea lansarea cu această ocazie a cărții lui Daniel Mitrofan referitoare la Istoria Bisericii Baptiste ”BETEL”.

140 de ani de mărturie! Care este misiunea noastră ca și ucenici ai lui Hristos în Tulcea?

– Să fim asemenea Domnului nostru
– Să comunicăm cu oamenii
– Să fim încredințați că Domnul Isus este de partea ucenicilor Săi

Avem nevoie să ne cunoaștem trecutul pentru a putea privi cu speranță spre viitor!

BCB-Betel-Tulcea Istoria-BCB-1874