Biserica din Statele Unite trebuie să se pregătească pentru persecuţie

Billy Graham, evanghelistul cel mai cunoscut din Statele Unite, a comentat recent într-un articol din Decision Magazine, despre evenimentele recente din Statele Unite, care au în centru Biserica, opinia lui fiind că aceasta trebuie să se pregătească pentru persecuţie. Evanghelistul avertizează că imunitatea la persecuţia religioasă, de care creştinii s-au bucurat în ultimele secole, este un lucru neobişnuit.

„În ansamblul ei, naţiunea noastră nu ştie ce este privaţiunea. Nu ştim ce este sacrificiul. Nu ştim ce înseamnă suferinţa. Presupunem doar că persecuţia va veni şi pentru Biserica din America, pentru că deja a sosit în alte ţări”, a spus Graham.

El a mai adăugat că nu există nici o bază biblică care să spună că vreun creştin poate evita să fie persecutat din cauza lui Hristos. De fapt, Hristos îi avertizează foarte categoric pe cei ce-L urmau că decizia de a-I deveni ucenic, nu-i va aduce popularitate. Biblia, prin gura apostolului Pavel,  spune că „toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi”. (2 Timotei 3:12), iar Isus a spus că înainte de sfârşitul vremurilor „ vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni: vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temniţe, vă vor târî înaintea împăraţilor şi înaintea dregătorilor, din pricina Numelui Meu. (Luca 21:12). Condiţia normală pentru creştini este că aceştia trebuie să sufere persecuţie. „Suntem dispuşi să ne confruntăm cu persecuţia şi chiar cu moartea pentru dragostea lui Hristos”, este întrebarea lansată de evanghelistul, care peste o săptămână va împlini vârsta de 97 de ani?

Dacă aşa stau lucrurile, ce putem răspunde acelor creştini care sunt, sau urmează să fie prigoniţi din cauza credinţei lor şi se vor vedea constrânşi să-l nege pe Hristos. Billy Graham dă cinci sfaturi creştinilor pentru ca aceştia să poată să rămână în picioare când va veni ziua aceea:

  1. Asigură-te că ai o relaţie bună cu Dumnezeu.

Este curios că ne pregătim pentru toate, cu excepţia întâlnirii cu Dumnezeu. Ne pregătim pentru căsătorie, ne pregătim pentru carieră, ne pregătim pentru educaţie. Dar nu ne pregătim pentru a ne întâlni cu Dumnezeu. Cu toate că majoritatea americanilor văd norii furtunii adunaţi la orizont, în general nu fac nimic pentru a se pregăti. Este timpul pentru pocăinţă şi credinţă. Este timpul pentru introspecţie, pentru a vedea dacă ancora noastră este bine prinsă.

Pregăteşte-te să-L cunoşti pe Dumnezeu. Ai trecut şi tu pe la cruce, unde Hristos şi-a vărsat sângele pentru păcatele tale? Ai cerut iertare pentru trecutul tău? Ai venit la credinţă, mărturisind că eşti un păcătos şi că l-ai primit pe Hristos ca Mântuitor al tău?

  1. Mergi împreună cu Dumnezeu în viaţa ta zilnică.

În al doilea rând, învaţă să mergi cu Dumnezeu în fiecare zi. Avraam a mers cu Dumnezeu şi a fost numit prietenul Lui. Mergi împreună cu Dumnezeu aşa cum au făcut Moise, David şi Daniel, în momentele lor de criză. Dumnezeu a fost cu ei şi le-a dat izbăvire.

Dacă acum mergi împreună cu Dumnezeu, când vor veni vremurile de criză, vei fi pregătit să le înfrunţi. Dumnezeu nu ne-a promis că ne va feri de probleme, dar ne-a promis că va merge împreună cu noi când va trebui să le traversăm.

  1. Hrăneşte-te din Sfânta Scriptură.

Întăreşte-te, hrănindu-te cu Cuvântul lui Dumnezeu. Începe să citeşti, să studiezi şi să memorizezi Scripturile mai mult ca oricând înainte. Biblia spune: Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, (Efeseni 6:14). Mulţi creştini în ziua de azi se încurcă cu afacerile acestei lumi, fiind prinşi în plasa intereselor materiale. Scriptura pentru mulţi nu este decât o carte de istorie, ce este deschisă foarte rar şi tot atât de rar constituie ghidul spiritual pentru viaţă.

Strânge cuvântul Scripturii în inima ta şi astfel vei avea acest cuvânt scris pe tabla inimii tale. Multe întâmplări au ieşit din lagărele de prizonieri, de la creştinii ce nu aveau Biblia, dar au învăţat din memorie importante pasaje din Scriptură. Ce forţă de consolare şi binecuvântare erau aceste cuvinte pe care ei, ce le repetau mereu şi mereu.

  1. Roagă-te neîncetat.

În al patrulea rând, întăreşte-te prin rugăciune. Biblia spune: Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii (Efeseni 6:18). Pentru a putea rămâne în picioare, fără a face concesii credinţei noastre, când va veni o criză naţională, trebuie să redescoperim puterea rugăciunii. Biserica primară ştia care este valoarea şi importanţa rugăciunii. Rugăciunea a precedat Rusaliile. Petru şi Ioan se duceau la Templu să se roage când au dovedit că sunt martori ai lui Hristos şi mii de persoane s-au convertit. Rugându-se, Pavel şi Sila au fost eliberaţi din închisoarea din Filipi şi temnicerul s-a pocăit.

Dacă creştinismul va supravieţui într-o lume plină de materialism, atunci Biserica trebuie să se trezească în privinţa rugăciunii. Ca şi indivizi trebuie să ne pocăim din cauza lipsei de rugăciune. Serviciul de rugăciune trebuie să se transforme în acea instituţie vitală ce era atunci când creştinismul evanghelic era forţa cea mai puternică din lume.

  1. Meditează la Hristos.

În al cincilea rând, trebuie să ne întărim, meditând la persoana lui Hristos. Charles H. Spurgeon a spus odată: „Niciodată nu au trecut mai mult de 15 minute din viaţa mea, fără să am senzaţia prezenţei lui Hristos în viaţa mea”. Trebuie să învăţăm din nou să simţim prezenţa lui Dumnezeu. Să spunem şi noi împreună cu David: Primeşte cu bunăvoinţă cuvintele gurii mele şi cugetele inimii mele, Doamne, Stânca mea şi Izbăvitorul meu! (Psalmi 19:14). Hristos trebuie să fie o realitate vitală pentru noi atunci când va trebui să-I demonstrăm loialitate în momentele de criză.

Cuvintele lui Isaia sunt potrivite pentru noi astăzi: Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând.” (Isaia 55:6-7)

Dumnezeu are nevoie de bărbaţi şi femei care să „rămână în picioare în ziua cea rea”. Vei fi şi tu unul dintre ei?

Graham continuă să predice şi să înveţe despre Hristos prin intermediul ultimei sale cărţi „Where I Am: Heaven, Eternity, and Our Life Beyond” (Unde sunt: Cerul, Eternitatea şi Viaţa Noastră de Dincolo). Fiul său, Franklin Graham, vorbind recent la CBN News, a afirmat că probabil aceasta va fi ultima carte pe care tatăl său o publică.

Sursa: benidraghici.com