Botez la Niţchidorf

Botez Nitchidorf 28 aprilie 2013Ziua de 28 aprilie 2013 a fost o zi de sărbătoare pentru biserica baptistă Betel din Nichidorf, pentru că un număr de cinci persoane l-au mărturisit pe Domnul în apa botezului. La această sărbătoare au participat frați, surori și ascultători ai Cuvântului. Cu această ocazie, Cuvântul Evangheliei a fost vestit de către fratele pastor Emi Tundrea de la biserica Emanuel din Timisoara, iar actul botezului a fost oficiat de păstorul bisericii, Daniel Bejinar. Ne rugăm ca Duhul Domnului să producă roadă și creștere spirituală pentru cei noi botezati, iar cei ce au ascultat Cuvântul cu această ocazie să fie mântuiți.
Botez Nitchidorf 28 aprilie 2013