Bucurați-vă, Cristos este viu!

Cristos a intrat în Ierusalim în uralele mulțimii. “Osanna” strigau mulțimile, adică “Salvează-ne acum”. Acum! Câteva zile mai târziu, aceeași nerăbdătoare mulțime l-a dat morții, preferându-l pe Barabas (“fiul tatălui”). Origen, preluând o sursă veche, îl numește pe Barabas “Isus Barabas”. Acest fals mesia, “Isus, fiul tatălui” nu era un simplu tâlhar, cum greșit cred mulți, ci un lider revoluționar.

Poporul nu avea răbdare; oamenii așteptau un lider politic revoluționar sau un rege, un haiduc sau un tătuc în stare să le rezolve pe loc problemele cu romanii. În fond, nu asta îi oferise diavolul Mântuitorului, în pustie: să fie rege lumesc? Nu asta caută mereu oamenii: un tătuc asistențial, aici și acum?

Prin moartea și învierea Lui, Cristos a dovedit că nu este un rege lumesc, un fel de “tătuc asistențial” pentru aici și acum. El ne-a oferit Împărăția cerurilor și libertatea, cu riscurile ei imense. Cristos a murit pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptățirea noastră. Bucurați-vă că învierea Lui este și garanția învierii noastre.

Samy Tuțac