Când dragostea ta pentru Domnul începe să scadă

Ar trebui întotdeauna să ne provoace o mare îngrijorare atunci când dragostea noastră pentru Domnul Isus Hristos se diminuează şi dispare. Cursa în care putem cădea în aceste vremuri este să încercăm să recuperăm dragostea noastră pentru El prin propria noastră energie şi voinţă. Se aud de multe ori creştini spunând, „Problema mea este că nu-L iubesc destul pe Domnul,” şi apoi continuă să vorbească despre pomparea din adâncul fiinţei lor a ceva entuziasm sau dragoste pentru Hristos. Dar nu asta este calea. Dragostea noastră pentru Hristos, întotdeauna trebuie să ne aducem aminte de asta, este un răspuns la dragostea Lui pentru noi. „Noi Îl iubim pentrucă El ne‑a iubit întîi,”spune apostolul Ioan în 1 Ioan 4:19. Sufletele noastre sunt proiectate să răspundă la dragostea divină, nu la fabricarea ei. Când ne concentrăm la cât de mult suntem iubiţi de El, şi ne lăsăm pe noi înşine să fim afectaţi de acest lucru, în mod inevitabil va crea un răspuns în noi.

Totuşi, trebuie să se accentueze faptul că acest principiu lucrează doar atunci când păcatul este îndepărtat din inimile noastre. În Apocalipsa 2:4 Domnul nostru spune bisericii din Efes: „…ce am împotriva ta, este că ţi‑ai părăsit dragostea dintîi.” Notează faptul că ei nu şi-au pierdut dragostea, ci şi-au părăsit-o. Există o mare diferenţă între a pierde ceva şi a părăsi. Când pierdem ceva de obicei nu avem idee unde este; când părăsim ceva în mod normal ştim exact unde este. Ne părăsim dragostea pentru Hristos când violăm una sau mai multe dintre poruncile Lui, şi dragostea nu poate fi recuperată până nu este mărturisit păcatul şi până când nu este căutată iertarea lui Dumnezeu.

Odată ce este rezolvată această problemă atunci ar trebui urmat principiul menţionat mai sus – concentrează-te nu atât de mult pe cum ai putea să-L iubeşti ci pe dragostea Lui pentru tine. Priveşte la cruce şi vezi dragostea sângerând pentru tine. Cu cât conştientizezi mai mult de cât de mult eşti iubit, cu atât mai profund va fi răspunsul tău.

Tradus de Iosif Dragomir