Când îţi lipseşte siguranţa spirituală

Mulţi creştin suferă de lipsa siguranţei spirituale. În ciuda faptului că au făcut un angajament faţă de Hristos nu simt că sunt mântuiţi, şi acest lucru solicită întrebarea: Nu m-a auzit Dumnezeu atunci când L-am invitat să vină în viaţa mea? De obicei trei lucruri contribuie la lipsa siguranţei spirituale.

Primul, punem un accent nejustificat pe sentimente. Cu toate că mântuirea în general produce un impact asupra emoţiilor, absenţa unor sentimente puternice nu este un indiciu că cineva nu este mântuit. Iertarea păcatelor şi scrierea numelui cuiva în Cartea Vieţii Mielului este făcută pe baza angajamentului, nu pe baza sentimentului. Nimic nu poate fi mai explicit în Scriptură ca faptul că Hristos i-a primit pe păcătoşi.„Veniţi la Mine…” a spus El, „…şi Eu vă voi da odihnă” (Matei 11:28). „…pe** cel ce vine la Mine, nu‑l voi izgoni afară” (Ioan 6:37).

Al doilea, este posibil să nu ne fi pocăit pe deplin atunci când am făcut angajamentul iniţial faţă de Hristos. Pocăinţa este mai mult decât a-i cere lui Dumnezeu să ne ierte păcatele; ea implică şi supunerea eului nostru la picioarele Lui. Eul este nucleul egocentrismului nostru, şi până nu suntem de acord înaintea lui Dumnezeu că El trebuie să fie central şi eul marginal, noi nu ne pocăim în mod corespunzător.

Al treilea, putem bloca revărsarea iertării lui Dumnezeu peste noi prin refuzul nostru de a-i ierta pe alţii. Când păstrăm amărăciunea şi resentimentul faţă de alţii ridicăm un obstacol împotriva iertării lui Dumnezeu faţă de noi. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu ne va ierta, ci că această iertare nu poate să ajungă la acele părţi adânci ale sufletului nostru din cauza barierelor ridicate de noi înşine.

Ia în considerare aceste lucruri, ia toate măsurile necesare, şi aşa cum în mod sigur noaptea vine după zi, şi siguranţa spirituală va veni.

Tradus de Iosif Dragomir