Când temeliile se surpă, scăparea este la Domnul…

La Domnul găsesc scăpare! Cum puteţi să-mi spuneţi: “Fugi în munţii voştri, ca o pasăre”? Căci iată că cei răi îşi încordează arcul, îşi potrivesc săgeata pe coardă, ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Şi, când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? (Psalmul 11:1-3) Vremea în care trăim este o vreme a temeliilor surpate. Ne uităm în jurul nostru și vedem cum tot ceea ce era socotit normal de mii de ani devine anormal. În același timp, tot ce era socotit anormal devine normal.

Când temeliile societății se surpă ce ar mai putea face Biserica lui Cristos? Ce ar mai putea face oamenii neprihăniți? Când temeliile se surpă Biserica lui Cristos trebuie să fie o comunitate autentică, de credință, speranță și iubire creștină într-o societate confuză. Când temeliile se surpă, Biserica reprezintă stâlpul și temelia adevărului (1Timotei 3:15).

Când temeliile se surpă creștinii rămân “sarea pământului și “lumina lumii”. Când temeliile se surpă obiectivele noastre principale trebuie să fie unitatea tuturor membrilor Bisericii în jurul Domnului Isus Cristos, implicarea tuturor membrilor în slujire conform cu darurile date de Duhul Sfânt și răspândirea Evangheliei harului lui Cristos până la marginile pământului.

Când temeliile se surpă credincioșii se întorc la Cuvântul lui Dumnezeu și la rugăciunea pocăinței căutând fața lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Indiferent de rezultatul Referendumului pentru căsătorie, în vremea când temeliile se surpă, trebuie să rămânem pe temelia care nu surpă niciodată. Și această temelie este Isus Cristos.

Când se surpă temeliile, scăparea este la Domnul!

Samy Tuțac