Când ţi-e teamă de moarte

Toţi oamenii echilibraţi, în diferite grade, au o teamă de moarte. „Este aşa de veche cât viaţa umană”, spune un scriitor, „atât de lungă cât viaţa umană şi atât de răspândită ca viaţa umană”. Toţi vom muri. Dacă bărbaţii şi femeile nu ar fi avut cât de cât frică de moarte atunci suicidul ar fi fost pe departe mai folosit decât este. Există o teamă naturală. Studiile creştine despre subiectul morţii prezintă trei preocupări care stau la bază: faptul fizic al morţii, teama de finalitate şi cea a judecăţii. Nu toate cele trei elemente sunt întotdeauna prezente, şi una sau două elemente pot fi mai puternice într-o anumită privinţă decât altele.

Oamenii se tem de faptul fizic al morţii din cauza posibilităţii unei mari dureri, dar puterea binefăcătoare a medicamentelor moderne fac ca situaţia aceasta să se schimbe. Un număr de tanatologişti (oameni care desfăşoară activităţi de cercetare în etapele morţii) spun că lupta pe care unii oameni o demonstrează în timpul morţii este în mare măsură inconştientă şi este mult mai chinuitoare pentru cei care privesc decât pentru persoana care moare.

Cea de-a doua teamă – teama de finalitate – nu ar trebui să-l preocupe pe creştin. La moarte nu se sfârşeşte totul. Învierea Domnului nostru dovedeşte că partea spirituală din noi supravieţuieşte morţii, şi că cea care a murit a fost moartea, nu El.

Cea de-a treia teamă – teama de judecată – nu este atât de puternică precum a fost odată în minţile oamenilor. Acest lucru se datorează nu în mică măsură faptului că din ce în ce mai puţini oameni merg la biserică, şi că învăţătura cu privire la judecata finală pare a fi inexistentă în unele biserici (nu în toate). Nici un bărbat sau femeie care-L cunoaşte pe Hristos nu trebuie să se teamă de judecată. Dumnezeu a mistuit păcatul nostru şi l-a incinerat la Calvar. Domnul nostru stă ca un zid mare între păcătoşii care s-au pocăit şi păcatul lor. Trebuie să ne bucurăm în mod simplu de acest lucru.

Tradus de Iosif Dragomir