Cât de hristologici trebuie să fim? (Filipeni)

Ilie Bledea 4 siteEpistola către Filipeni este o carte foarte profundă teologic, motivațional și relațional. Din punct de vedere teologic, în centru atenției este Hristologia (doctrina despre Domnul Isus). În această scurtă scriere, Domnul Isus Hristos este menționat de 47 de ori, fiind una din cele mai Hristologice cărți ale Noului Testament. Creștinismul este o religie Hristologică, o realitate Hristocentrică, o relație cu Hristos și o trăire cu El.

Pavel a scris această epistolă, către creștinii care formau biserica din Filipi, cu scopul de a le mulțumi pentru susținre în lucrare și acum în întemnițare. Totodată, Pavel voia să îi încurajeze pe credincioși în încercările prin care treceau și să le îndrepte privirea spre Domnul Isus. Hristos este răspunsul la orice întrebare esențială, El este răspunsul lui Dumnezeu la orice durere și încercare, El este soluția lui Dumnezeu la problema noastră majoră, păcatul. Această carte ne arată și nouă, creștinilor din secolul 21, cât de Hristologici trebuie să fim. Cât de Hristologici trebuie să fim în închinare, în umblare, în vorbire și în toate aspectele vieții noastre. În acest articol, vreau să iau 4 afirmații cruciale ale apostolului Pavel, din Epistola către Filipeni, 4 afirmații care ne vorbesc despre Hristocentrismul creștinismului, care ne arată cât de Hristologici trebuie să fim. Suntem încă la început de an, aș vrea ca această idee să ne fie provocare și pe drumul acestui an, să ne dorim să fim Hristologici.

1. Hristos – scopul suprem al vieții creștine, Filipeni 1:20-21.

Pavel mărturisește în aceste verste: ”Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic; ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig.”

Vreau să privim în mod special afirmația: ”pentru mine a trăi este Hristos”. Pavel arată aici că, Hristos este motivul suprem al vieții sale. El trăia pentru proslăvirea lui Hristos. Hristos este rațiunea vieții lui, este definiția vieții lui. Atât de Hristologici ar trebui să fim toți, încât să putem spune și noi: ”Pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig.” Când rațiunea vieții noastre este Hristos, atunci rezultatul morții noastre este un câștig. Atunci și numai atunci. Iată, cât de Hristologici trebuie să fim!

2. Hristos – subiectul suprem al gândirii creștine, Filipeni 2: 5

Pavel îi îndeamnă pe credincioși din Filipi:”Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus….” Și, după aceste cuvinte, începe o prezentare unică a lui Hristos în Scriptură. Arătându-ne că, a avea gândul lui Hristos înseamnă a-L cunoaște și a te identifica cu El. Gândirea creștină trebuie să fie Hristocentrică. Ar trebui să avem gândul Lui, să ne gândim la El, să ne lăsăm gândirea motivată de El, de persoana Lui, de exemplul Lui, de lucrarea Lui. Iată, cât de Hristologici trebuie să fim. Atât de Hristologici, încât gândul nostru să fie gându Lui și gândul Lui să fie gândul nostru. Cât te gândești la El? Și, în ce măsură ți-ai însușit gândul Lui?

3. Hristos – setea supremă a cunoașterii creștine, Filipeni 3:10-11

După aproximativ 20 de ani, de umblare cu Hristos, Pavel spune: ”Și să-l cunosc pe El (Hristos) și puterea învierii Lui, și părtășia suferințelor Lui….! Vă dați seama? De ce să îți dorești atât de intens să cunoști o persoană, după ce o cunoști de 20 de ani? Trebuie că în această persoană este ceva special. În Coloseni 2:3, Pavel spune: ”În care (în Hristos) sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei.” În Hristos sunt toate comorile înțelepciunii și ale științei, de aceea un om care ajunge să îl cunoască, îl tot cunoaște, și va fi însetat să îl cunoască mereu și mai mult. Cunoașterea Lui este inepuizabilă și infinită. Cunoașterea Lui este eternitate (Ioan 17:3). Iată, cât de Hristologici ar trebui să fim! Să însetăm după cunoașterea Lui, mai mult și tot mai mult.

4. Hristos – sursa supremă a puterii creștine, Filipeni 4:13

În acest verset, apostolul Pavel spune: ”Pot totul în Hristos, care mă întărește.” Arătând că sursa puterii sale este Hristos. Însă, puterea despre care vorbește Pavel aici, nu este o putere fizică, politică, financiară sau de altă natură. Dacă veți citi versetul acesta în contextul lui, veți vedea că este vorba de puterea de a fi mulțumitor indiferent de circumstanțele vieții, puterea de a fi smerit, puterea de a iubi necondiționat pe frați și pe oameni, puterea de a te bucura în încercări și suferințe, puterea de a spera și încuraja pe alții chiar când tu ești în greu și suferință. Toate acestea sunt posibile numai și numai prin puterea lui Hristos. Iată, cât de Hristologici trebuie să fim! Atât de mult încât, prin El, să reușim toate acestea.

În lumina acestor adevăruri, frații mei, vă îndemn să vă concentrați toată viața, atenția, pasiunea și puterea asupra lui Hristos. Pentru El trebuie să trăim, ca El trebuie să gândim, pe El trebuie să-L cunoaștem și în El să ne întărim, ca El trebuie să fim.

Cât de Hristologici trebuie să să fim? Atât cât să ne asemănăm în totul cu El. Doamne ajută-ne!

Ilie Bledea – Făget, 28.01.2015