meditatii

Articles


A VENIT ÎMPĂRATUL

”Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe unCitește mai departe

SUNT GATA

”Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură şi clipa plecării mele este aproape.” (2 Tim.4:6)Citește mai departe

TREZIRE ȘI REFORMĂ

”Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează şi nu zăbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! Căci Numele TăuCitește mai departe

CAUT UN OM

”S-au stricat oamenii, au săvârşit fărădelegi urâte, nu este nici unul care să facă binele.” (Ps.53:1) Psalmii 53 și 14Citește mai departe

INVITAȚIE LA IUBIRE

”Dragostea nu va pieri niciodată.” (1Cor.13:8) ”Dacă dragoste nu e, nimic nu e!” Aceasta este constatarea plină de realism aCitește mai departe

INVITAȚIE LA ADEVĂR

” … veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8:31-32) „Ce este adevărul?” a întrebat retoric PilatCitește mai departe


ÎN SCURGEREA VREMURILOR

”Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!”  (Ps.90:12) Suntem deja în anul 2017. Parcă nu-țiCitește mai departe

REVELIONUL NEBUNULUI

”Dar Dumnezeu i-a zis: „Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul; şi lucrurile, pe care le-aiCitește mai departe

STEAUA CARE-A RĂSĂRIT

„Unde este Împăratul de curând născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit, şi am venit să ne închinămCitește mai departe


TREI PÂINI

 „Prietene, împrumută-mi trei pâini … ” (Luca 11:5) Trăim vremuri de criză profundă în lumea întreagă. Corupția, mizeria, păcatul careCitește mai departe

AI AFLAT CĂ …

”Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este înCitește mai departe

PRIORITĂȚI GREȘITE

”Apoi le-a zis: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugulCitește mai departe


După ce s-au rugat

 ”După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt, şi vesteau CuvântulCitește mai departe

PSALMUL CARE NE ÎNVAȚĂ

”Binecuvântat să fie Domnul, căci Şi-a arătat în chip minunat îndurarea faţă de mine: parc-aş fi fost într-o cetate întărită.”Citește mai departe


STRIGĂTE

”Doamne, către Tine strig. Stânca mea! Nu rămâne surd la glasul meu …” (Ps.28:1) Cartea Psalmilor este magnifică. Experiențele deCitește mai departe

DE CINE SĂ MĂ TEM?

“Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fieCitește mai departe

PAȘI SPRE RUTINĂ

“Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.” (Apoc.2:4) “Când între voi sunt zavistii, certuri şi dezbinări,Citește mai departe


IMNUL ÎNĂLȚĂRII

”Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel Sfânt?” (Ps.24:3) Citește mai departe

LUAȚI SEAMA!

”Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbeşte!”  (Evrei 12:25) Ca să rezolveCitește mai departe