Efeseni 6.19-20 – meditaţie despre curaj

Apostolul Pavel comunică mult cu bisericile. Deseori le mărturiseşte stările prin care trece şi le solicită sprijinul în rugăciune. În pasajul de faţă, apostolul le cere fraţilor să se roage…

A ÎNVIAT, NU ESTE AICI

“Nu vă spăimântaţi! Căutaţi pe Isus din Nazaret, care a fost răstignit: a înviat, nu este aici; iată locul unde îl puseseră.” Marcu 16:6) Cred că cel mai extraordinar ”buletin…

A VENIT ÎMPĂRATUL

”Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe.” (Zah.9:9) DEX definește FLORIILE ca…

SUNT GATA

”Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură şi clipa plecării mele este aproape.” (2 Tim.4:6) Viața omului este asemenea unei bătălii sau a unei alergări…

TREZIRE ȘI REFORMĂ

”Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează şi nu zăbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! Căci Numele Tău este chemat peste cetatea Ta şi peste poporul Tău!”  (Daniel…

CAUT UN OM

”S-au stricat oamenii, au săvârşit fărădelegi urâte, nu este nici unul care să facă binele.” (Ps.53:1) Psalmii 53 și 14 sunt aproape identici. Amândoi psalmii aduc în scenă câteva categorii…

INVITAȚIE LA IUBIRE

”Dragostea nu va pieri niciodată.” (1Cor.13:8) ”Dacă dragoste nu e, nimic nu e!” Aceasta este constatarea plină de realism a scriitorului român Marin Preda și ea exprimă un adevăr vital…

INVITAȚIE LA ADEVĂR

” … veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8:31-32) “Ce este adevărul?” a întrebat retoric Pilat (Ioan 18:38).  Iar răspunsul nu întârzie să apară și să…

INVITAȚIE LA DRUMEȚIE

”Dar un Samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el, şi când l-a văzut, i s-a făcut milă de el.” (Luca 10:33) Viața noastră este o…

ÎN CUPTORUL APRINS

”Oricine nu se va arunca cu faţa la pământ şi nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins.” – (Daniel 3:6) Porunca era…

PÂNĂ AICI DOMNUL NE-A AJUTAT

“Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Miţpa şi Şen, şi i-a pus numele Eben-Ezer (Piatră de ajutor)  zicând: “Până aici Domnul ne-a ajutat.” (1Sam.7:12) Duminică 12…

LA BUNĂTATEA TA NE GÂNDIM …

”Dumnezeule, la bunătatea Ta ne gândim, în mijlocul Templului Tău!” (Ps. 48:9) Când ai meditat ultima dată la bunătatea lui Dumnezeu în mod sincer? Nu de alta dar apa care-o…

ALEARGĂ SĂ ÎNVINGI   

”… să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.” (Evrei 12:1) Poetul țărănimii române scrie că: ”O luptă-i viaţa; deci te luptă / Cu dragoste de ea, cu…

ÎN SCURGEREA VREMURILOR

”Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!”  (Ps.90:12) Suntem deja în anul 2017. Parcă nu-ți vine să crezi și totuși este adevărat cât de repede…

REVELIONUL NEBUNULUI

”Dar Dumnezeu i-a zis: “Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul; şi lucrurile, pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi?” (Luca 12:20) Au mai rămas…

STEAUA CARE-A RĂSĂRIT

“Unde este Împăratul de curând născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit, şi am venit să ne închinăm Lui.”  (Matei 2:2) Suntem din nou la vreme de Advent.…

Meditație de 2 Decembrie…

A trecut și Ziua Națională a României din anul de grație 2016. Prima zăpadă s-a dus grăbită cu urările noastre cu tot, cu chipurile noastre vopsite tricolor, cu înghesuiala zgribulită…

TREI PÂINI

 “Prietene, împrumută-mi trei pâini … ” (Luca 11:5) Trăim vremuri de criză profundă în lumea întreagă. Corupția, mizeria, păcatul care se bea ca apa, nepăsarea, postmodernismul cu nonvalorile lui și…

AI AFLAT CĂ …

”Nu orişicine-Mi zice: “Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.” (Matei 7:21) Trăim vremuri când suntem confruntați cu cele…

PRIORITĂȚI GREȘITE

”Apoi le-a zis: “Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.” (Luca 12:15) Existența umană se desfășoară între dimensiunea…

ÎNTREBĂRI CARE AȘTEAPTĂ RĂSPUNS

”Isus a luat cuvântul, şi a zis: “Oare n-au fost curăţiţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă, unde sunt?  Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi să…

După ce s-au rugat

 ”După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt, şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.” (F.A.4:31) Definind rugăciunea adevărată, marele om…

PSALMUL CARE NE ÎNVAȚĂ

”Binecuvântat să fie Domnul, căci Şi-a arătat în chip minunat îndurarea faţă de mine: parc-aş fi fost într-o cetate întărită.” (Ps.31:21) Psalmii sunt mărturii care – în cea mai mare…

ȘI-A VENIT ÎN FIRE

”Şi-a venit în fire, şi a zis: “Câţi argaţi ai tatălui meu au belşug de pâine, iar eu mor de foame aici!  Mă voi scula, mă voi duce la tatăl…

STRIGĂTE

”Doamne, către Tine strig. Stânca mea! Nu rămâne surd la glasul meu …” (Ps.28:1) Cartea Psalmilor este magnifică. Experiențele de viață descrise aici sunt manifestări supranaturale ale puterii lui Dumnezeu.…

DE CINE SĂ MĂ TEM?

“Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică?” (Ps.27:1) Psalmul 27 este numit și ”psalmul încrederii.” Experiența…

PAȘI SPRE RUTINĂ

“Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.” (Apoc.2:4) “Când între voi sunt zavistii, certuri şi dezbinări, nu sunteţi voi lumeşti şi nu trăiţi voi în felul…

RUGĂCIUNEA CARE PROVOACĂ

”La Tine, Doamne, îmi înalţ sufletul.  În Tine, Dumnezeule, mă încred: să nu fiu dat de ruşine, ca să nu se bucure vrăjmaşii mei de mine!” (Ps.25:1-2 Rugăciunea este mijlocul…

IMNUL ÎNĂLȚĂRII

”Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel Sfânt?” (Ps.24:3)  Suntem în Cartea Psalmilor la Psalmul 24. Un psalm al…

LUAȚI SEAMA!

”Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbeşte!”  (Evrei 12:25) Ca să rezolve problema mântuirii omului Dumnezeu a plătit un preț imens: a…