Victorioși prin Cuvantul lui Dumnezeu…

Unii creștini nu au învățat importanța Cuvântului lui Dumnezeu. Ei se bazează pe propriile eforturi sau pe alți oameni și sfârșesc prin a fi învinși. Dacă vrem să învingem trebuie să depindem de…

”3 : 16” SAU CIFRUL LUI DUMNEZEU

”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan…

CUM RĂSPUNZI LA PROVOCĂRI

”Oricine nu se va arunca cu faţa la pământ şi nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins.” (Dan.3:6) Era pe vremea…

LECȚII DIN VIAȚA UNEI REGINE

”Fata era frumoasă la statură şi plăcută la vedere.” ”Estera căpăta trecere înaintea tuturor celor ce o vedeau.”  (Estera 2:7,15) Versetele de mai sus reprezintă o secvență din istoria pe…

CEL CE VĂ DĂ DUHUL

 ”Cel ce vă dă Duhul şi face minuni printre voi, le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei?” (Gal.3:5) În America tocmai am sărbătorit Pogorârea Duhului Sfânt (Mai,…

A PLÂNS CU AMAR

”Şi Petru şi-a adus aminte de vorba, pe care i-o spusese Isus: “Înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Şi a ieşit afară şi…

MEDITAȚIA SĂPTĂMÂNII: Oare va regăsi Biserica semnificația Săptămânii Luminate?

Puțini mai sunt creștinii care știu că săptămâna, care urmează marii sărbători a Învierii Domnului, se numește Săptămâna Luminată. Și mai puțini sunt cei care știu de ce se numește…

MEDITAȚIA SĂPTĂMÂNII: Școala eșecului…

Puțini oameni au conștientizat mai profund eșecul ca sfântul apostol Petru. Același Petru care a umblat pe ape, același care a spus “Tu ești Cristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu”, același…

MEDITAȚIA SĂPTĂMÂNII: Cel care critică orice și oricând suferă de o sminteală sufletească…

Am încercat în ultima vreme să înțeleg fenomenul criticii obsesive practicat de unii oameni, aparent normali. De ce sunt atât de porniți să critice mereu, orice și pe oricine? De…

MEDITAȚIA SĂPTĂMÂNII…

Există două teorii, acceptate mai mult sau mai puțin de creștini, propuse cu privire la vârsta pământului. 1. Teoria Pământuli Bătrân numită și Creaționism progresiv. Această teorie încearcă să armonizeze…

VREMURI – ” … în vremuri ca acestea … ” (Amos 5:13)

După o confruntare dură cu autoritățile comuniste pastorul și poetul creștin Petru Dugulescu inspirat din Psalmul 11 a scris poezia ”Sunt vremi” în care mărturisește: ”Sunt vremi când temeliile se…

O MEDITAȚIE PE SĂPTĂMÂNĂ…

Președintele Parlamentului European a afirmat recent despre un candidat la prezidențialele din Statele Unite că:”aparține acelei categorii de oameni care pentru orice lucru găsesc un țap ispașitor, dar nu au…

O MEDITAȚIE PE SĂPTĂMÂNĂ…

Inspirat de cuvintele din Apocalipsa 3:20 “Iată, Eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el,…

O MEDITAȚIE PE SĂPTĂMÂNĂ…

Alexander Pope a spus odată că “a greși e omenește, a ierta e dumnezeiește.” Se pare că, nimic nu Îl caracterizează mai bine pe Dumnezeu ca iertarea. Și nimic nu…

O MEDITAȚIE PE SĂPTĂMÂNĂ…

Privim, adesea neputincioși, la doza de impostură a unor oameni, specialiști în scoaterea paiului din ochii altora, în timp ce bârna din ochii lor produce răni greu de vindecat. Oare…

TREZIREA DIN VALEA CU OASE

”Am prorocit, cum mi se poruncise. Şi a intrat duhul în ei, şi au înviat şi au stat pe picioare: era o oaste mare, foarte mare la număr.” (Ez.37:10) Fiecare…

O MEDITAȚIE PE SĂPTĂMÂNĂ…

Meditând la modul interesant în care oamenii aleg, la un moment dat, să se raporteze unii la alții, am regăsit, în notițele mele mai vechi, aceste gânduri frumoase exprimate de…