Schiță de predică — Omul care umblă cu Dumnezeu

Geneza 6:5-22 1. Omul care umblă cu Dumnezeu este sensibil la nevoile părinților săi-Geneza 5:29-30 2. Omul care umblă cu Dumnezeu este diferit de cei din generația lui-Geneza 6:5-9 3.…

Cu cine te identifici în Vinerea Mare? (Matei 26:57-75)

1. Cu Iuda, ucenicul care a mimat dragostea pentru Domnul Isus? 2. Cu Caiafa, preotul care a fost deranjat de popularitatea Domnului Isus? 3. Cu Pilat, guvernatorul care s-a mirat…

Iuda Iscarioteanul-discipolul care s-a transformat în diavol (Matei 26:14-29)

1. Omul care şi-a terfelit numele 2. Omul care şi-a ascuns trecutul 3. Omul care şi-a neglijat chemarea 4. Omul care şi-a demascat lăcomia  5. Omul care şi-a etalat ipocrizia…

Teologia tâlharului de la dreapta…

Împreună cu Isus au fost răstigniți și doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga. Cel de la stânga îl batjocorea pe Isus, însă cel de la dreapta are…

Lucruri bune pe care le poți face în momente de singurătate

1. Adam a lucrat grădina-Geneza 2:15-17 2. Iacov a cerut binecuvântarea-Geneza 32:24-32 3. Moise a înțeles chemarea-Exodul 3:1-10 4. David a conştientizat pericolul-1Samuel 21:1 5. Ilie a aflat adevărul-1 Împărați…

Mîntuit ieri, azi și mâine-un mesaj pentru creștinii împrăștiați (1 Petru 1:1-12)

Destinatarii lui Petru sunt creștinii din Asia Mică. Provinciile în care au fost împrăştiaţi creştinii sunt enumerate în ordine, începînd de la est înspre vest. Unii sugerează că Petru chiar…

Schiță de predică — Cum să te pregătești pentru o căsătorie binecuvântată? Geneza 2:18-24

1. Acceptă concepția biblică despre căsătorie a. Principiul separării față de părinți b. Principiul permanenței c. Principiul unității d. Principiul intimității 2. Caută să devii persoana potrivită pentru căsătorie a.…

Schiță de predică — Lucruri pe care ar trebui să le abandonăm când venim la Cina Domnului (1 Corinteni 11:17-34)

Răutatea v.17 Dezbinarea v.18 Mândria v.20-22 Prejudecata v.23-27 Critica v.28 Superficialitatea v.29-32 Graba v.33-34 Ionel Tuțac

Schiță de predică: Lucruri pe care le ştiu oamenii înțelepți (Matei 2:1-12)

Oamenii înțelepți ştiu unde să privească v.2 Oamenii înțelepți ştiu unde să meargă v.1-2 Oamenii înțelepți ştiu cine merită închinarea  v.2, 11 Oamenii înțelepți ştiu să identifice răutățile semenilor v…

Schiță de predică: Lucruri care ar trebui să dispară odată cu Naşterea lui Hristos (Luca 2:8-20)

Rutina v.8-9 Teama v.9-10 Tristețea v.10 Confuzia v.12 Dezbinarea v.14 Apatia v.15-17 Superficialitatea v.18-19 Ionel Tuțac

Schiţă de predică — Test la Sărbătoarea Mulţumirii

Evrei 13: 1-7 1 Testul spiritualităţii v.12 Testul ospitalităiiii v.23 Testul sensibilităţii v.34 Testul loialităii v.45 Testul lăcomiei v.56 Testul încrederii v.67 Testul respectului v.7 Ionel Tuţac

Lucruri interzise si recomandate in familie Coloseni 3:12-19

1. Lucruri interzise in casatorie a) individualismul b) infidelitatea c) ipocrizia d) ironia e) iritarea (enervarea) 2. Lucruri recomandate in casatorie a) iubirea b) intimitatea c) informarea (comunicarea) d) increderea…

Un mesaj pentru bărbați-Cum defineste Dumnezeu masculinitatea?

In Iov capitolul 29, Scriptura prezintă un portret biblic al barbatului, al unui barbat responsabil, al unui tată care isi intelege menirea. 1. Acesta are o mostenire si o transmite…

Psalmul 127 – un psalm despre zidirea unui Cămin…

Ce e așa mare lucru să faci o casă? Constructorii de abia așteaptă cuplurile nou întemeiate care vor să aibă propria locuință. Terenuri disponibile sunt peste tot. Să faci o…

TABLOUL ÎNVIERII MÂNTUITORULUI ISUS CHRISTOS – Evanghelia după Matei 28:1-15

Cel mai scump tablou vândut-cumpărat vreodată, până astăzi, este o operă atribuită lui Leonardo da Vinci, numită lat. “Salvator Mundi” [Salvatorul lumii] reprezentând o imagine a Domnului Isus (în viziunea…

Ucenicul care a ratat întâlnirea cu Cristosul înviat (Matei 27:1-10)

Introducere: unul dintre ucenicii Domnului Isus, unul care a fost în grupul celor 12, a ratat întâlnirea cu Isus cel viu. Acel ucenic a fost Iuda Iscarioteanul.I. Originea lui Iuda…

Schiță de predică: Avantajele întâlnirii repetate cu biruitorul morții (Ioan 21:1-14)

1. Cine se întâlneşte  în mod repetat cu biruitorul morții înțelege semnificatia vieții fără Hristos a) viața fără Hristos înseamnă priorități greşite v.2-3 b) viața fără Hristos înseamnă hotărâri pripite…

Schiță de predică: Veşti bune din cimitir

1. Mormântul este gol-Ioan 20:2 2. Militarii sunt îngroziți-Matei 28:4 3. Mesajul este clar-Matei 28:5-7 4. Martorii sunt convinşi-Ioan 20:8,16,20 5. Mântuitorul s-a arătat-Ioan 20:15-18  Ionel Tuțac 

Căutarea din dimineața învierii (Ioan 20:11-18)

Introducere Dimineața învierii, cea mai ciudată dimineață din istoria omenirii:-o dimineață a dezamăgirii-o dimineață a nedumeririi-o dimineață a presimțirii “Isus a întrebat-o: – Femeie, de ce plângi? Pe Cine cauți?”…

Schițe de predici

Privilegiile celor care au asistat la învierea Domnului Isus-Matei 28:11-20 Privilegiul de a vedea miracolul învierii Privilegiul de a vizita mormântul învierii Privilegiul de a verifica martorii învierii Privilegiul de…

Ce spune Biblia despre calitatea de membru în Biserică?

Introducere: Domnul Isus a spus că nu este obligatoriu ca cineva să-L urmeze, doar dacă dorește (Matei 16:24). Dar, daca cineva dorește să-L urmeze: să se lepede de sine, să-și…

Schiță de predică: Motivațiile slujirii creștine (2 Corinteni 4:16-5:15)

1. Motivația speranței (4:16-17)  În slujirea noastră: slăbiciunea omenească este compensată de puterea dumnezeiască  suferința de acum este compensată de slava viitoare  lucrurile trecătoare sunt compensate de lucrurile vesnice

Schiță de predică: Plăcut lui Dumnezeu într-o societate fără Dumnezeu (Geneza 6:1-8)

  Cum să placi lui Dumnezeu într-o societate coruptă?   1. Iubește-L pe Dumnezeu la modul suprem.   2. Încrede-te deplin în Dumnezeu.

Schiță de predică: Hotărâri la început de drum

(Principiile Legământului cu Dumnezeu) Neemia 9:38; 10:28-39   Cărțile Ezra și Neemia cuprind vremea refacerii după robia babiloneană.   Zorobabel-refacerea identității naționale în jurul seminției împărătești a lui David.  …

Schiță de predică: Apropierea de Dumnezeu

“Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi” Iacov 4:8a; 2 Cronici 15:1-15 Unul din cele mai mari privilegii pe care ființa umană le posedă este privilegiul accesului…

Schita de predica: Inventarul de la finalul alergării (anului) — Filipeni 3:1-21

1. Inventarul bucuriei  v.1 2. Inventarul rănilor (cicatricilor) v.2 3. Inventarul privilegiilor v.4-6 4. Inventarul cunoaşterii v.7-11

Schita de predica: De ce este Isus cadoul cel mai valoros? (Isaia 9:1-7)

1. Pentru că El transformă întunericul în lumină 2. Pentru că El  transformă ocara în slavă 3. Pentru că El transformă tristețea în bucurie 4. Pentru că El transformă robia…

ATOTPUTERNICIA LUI DUMNEZEU

Prin aceasta noi înțelegem că Dumnezeu este capabil să facă toate lucrurile care pot fi obiecte potrivite pentru exercitarea puterii Lui. Acest lucru este propovăduit în Scriptură în mai multe…

EȘTI TU UN CREȘTIN AUTENTIC? (1 Ioan 2:3-6)

  A. Trei întrebări pentru a te ajuta să şti dacă eşti creştin (ucenic al lui Isus) sau nu: 1. Care sunt evidenţele prezenţei lui Dumnezeu în viaţa ta? 2.…

MĂREȚIA LUI DUMNEZEU

Nu ne putem imagina ceva mai mare decât Dumnezeu, dar în același timp, nu există absolut nimic în Universul acesta care să ne uimească mai mult ca Dumnezeul nostru. Există…