Convingerile creştinului despre păcat

Un creştin are convingeri corecte şi despre păcat, chiar dacă aceste convingeri nu sunt plăcute, ele sunt absolut necesare, pentru că în funcţie de convingerile despre păcat se formează şi…

Isus – Lumina lumii

Lumină pentru viaţă, pentru veşnicie şi pentru fiecare zi Ioan 8:12; 12:35-36 În Ioan 8:12, într-o confruntare cu iudeii, Domnul Isus se prezintă pe Sine ca: Lumina lumii. Apoi reia…

IATĂ ÎMPĂRATUL ! (Marcu 11: 1-11)

De pe Muntele Măslinilor, Domnul Isus privea Ierusalimul. A fost în cetatea aceasta de mai multe ori. Acum, pășește în ea ca de aici să meargă spre suferință, spre moarte,…

Convingerile creştinului despre om

După cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu, prin care îl cunoaştem pe Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, foarte importantă este cunoaşterea de sine. Socrate a zis: „Cunoaşte-te pe tine însuţi!” Şi,…

REINTEGRAREA ADEVĂRULUI

“…Fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul…” Efeseni 4: 25 Minciuna e detestabilă. Cui i-ar plăcea ca în loc de adevăr să audă o minciună ? Cine se poate…

Convingerile unui creştin despre Dumnezeu

Continuăm cu convinerile doctrinare ale creştinului, cu teologia propriu-zisă, care este doctrina despre Dumnezeu. Adânc înrădăcinate în convingerile despre Scriptură, şi indisolubile de aceste convingeri, sunt convingerile despre Dumnezeu.Un creştin…

Convingerile unui creştin despre Sfânta Scriptură

La începutul şi la temelia convingerilor doctrinare ale unui creştin sunt convingerile despre Scriptură. Vreau să prezint 10 convingeri despre Scriptură, pe care ar trebui să le aibă fiecare creştin.

Schite de predici pentru zilele de sărbătoare

Ce stiu înțelepții în zilele de sărbătoare? – Matei 2:1-12 1. Știu ce eforturi merită să fie făcute v.1 2. Știu ce întrebări merită să fie puse v.2 3. Știu…

ISUS

”Ea va naște un Fiu, și-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale” Matei 1: 21 Mulți copii din acea vreme purtau…

,,Redescoperind familia biblică” – Păstor Ioan Cocîrțeu.

Partea a IV-a: ,,Descrierea lui Dumnezeu pentru o mamă bună ” Text biblic : Proverbe 31:10-31 Femeia credincioasă este coloana vertebrală a casei și a Bisericii lui Hristos. Descrierea mamei…

ISUS ȘI RUGĂCIUNEA — Rugăciunea pentru cei bolnavi

Trupul omenesc e ceva sfânt. Hristos Domnul a dorit ca el să fie păstrat sănătos, întreg și curat. El s-a rugat și a lucrat continuu în acest scop.

,,Credinciosul și Evanghelia practică” – Păstor Ioan Cocîrțeu

Partea a XIII- a: Vocabularul celor prigoniți Text biblic: Faptele Apostolilor 7:51-60; Romani 12:14 ,,Binecuvîntați pe cei ce vă prigonesc: binecuvîntați și nu blestemați.” Când suntem privați de anumite drepturi…

ISUS ȘI RUGĂCIUNEA: Rugăciunea de laudă

”În vremea aceea, Isus a luat cuvântul și a zis: ”Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți,…

,,Credinciosul și Evanghelia practică” (Păstor Ioan Cocîrțeu)

Partea a IX- a: Răbdarea în necazurile uceniciei Text biblic: 1 Petru 4: 12-19; Romani 12:12 b ,,Fiți răbdători în necaz.” Întrebarea pe care Duhul Sfânt o vizează în viața…

,,Credinciosul și Evanghelia practică” Păstor Ioan Cocîrțeu

Partea a -VII-a : Doctrina slujirii divine Text biblic: Iosua 24:14-22; Romani 12:11c ,,Slujiţi Domnului.”   După ce am fost mântuiţi absoluţi toţi suntem chemaţi la slujire. Nu poate fi…

,,Credinciosul și Evanghelia practică” – Păstor Ioan Cocîrțeu, Partea a VI a : Rîvna omului lăuntric

Text biblic: Faptele Apostolilor 18: 23-28; Romani 12:11 b ,,Fiți plini de rîvnă cu duhul.” ,,Fără îndoială sârguința este strâns legată de Evanghelia practică. Rîvna este esențială și indispensabilă când…

FRUMUSEŢEA CREAŢIEI LUI DUMNEZEU

Suntem uimţi de frumuseţea creaţiei lui Dumnezeu, mai ales atunci când o putem admira fiind în mijlocul ei. Câmpiile parcă zburdă de bucurie că sunt creaţia perfectă a Aceluia care…

Plinătatea Duhului Sfânt

Probabil că, cel mai important fapt în relaţia noastră cu Duhul Sfânt, este să ajungem la plinătatea Duhului. Duhul Sfânt vrea să umple fiecare creştin, şi fiecare creştin ar trebui…

Puterea Duhului Sfânt

Am trecut de sărbătoarea pogorârii Duhului, însă continuăm cu Duhul Sfânt şi în Duhul până la sfârşitul vieţii de credinţă. Continuăm să învăţăm despre Duhul Sfânt şi de la Duhul…

Produsul Duhului Sfânt

Aş vrea să continuăm învăţătura despre Duhul Sfânt, prvind la roada Duhului Sfânt, ca şi la produsul prezenţei şi lucrării Duhului Sfânt, în viaţa credinciosului. Roada, sau produsul Duhului este…

SPLENDOAREA RUSALIILOR Fapte (2: 1- 21)

Istoricul Luca descrie în Fapte 2 un eveniment crucial. Acest fapt istoric, planificat cu grijă de Dumnezeu, a revoluționat viața de credință- el marchează nașterea Bisericii prin coborârea Duhului Sfânt.

Credinciosul și Evanghelia practică: Partea a IV a:  Considerația dintre frați (Text biblic: Filipeni 2: 1-4)

Romani 12:10 b ,,În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.” Există o demnitate umană cu care Dumnezeu ne-a înzestrat prin creație. În sinea noastră a fost așezat acel mod întelept…

O, Doamne, adu trezirea ! …continuare

Astăzi omenirea este confruntată cu o disperată nevoie de trezire spirituală. Dumnezeu poate trezi poporul Său în cele mai întunecate ceasuri, și prin Duhul Sfânt poate insufla o nouă putere…

Credinciosul și Evanghelia practică – Porunca dragostei creștine

Partea a III a : Porunca dragostei creștine Text biblic: 1 Ioan 4: 7-12; Romani 12: 10 ,,Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească.”Trăirea  în  dragoste  este formulată  în …

Credinciosul și Evanghelia practică: Partea a-II-a: Răul și binele în lumina Bibliei

Text biblic: Ezechiel 3:16- 21; Romani 12:9 b ,,Fie-vă groază de rău, și lipiți-vă tare de bine.” Lumea în care trăim este o lume a răului, dar și o lume…

HULA ÎMPOTRIVA DUHULUI SFÂNT

”…Orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată…” Matei 12: 31 Acest păcat a fost comis de dușmanii Domnului…

Credinciosul și Evanghelia practică

Partea I : Puritatea  dragostei creștineText biblic: Romani 12: 9 ,,Dragostea să fie fără prefăcătorie.” Cel mai mare lucru în viața de credință este  dragostea. 1 Corinteni 13:13;Romani 13: 8…

RĂUL ȘI BINELE ÎN LUMINA BIBLIEI ”…Fie- vă groază de rău, și lipiți- vă tare de bine.” Romani 12: 9b

Lumea în care trăim este o lume a răului și o lume a binelui. Nu putem spune că sunt numai lucruri rele și nici nu putem spune că sunt numai…

Darul cunoştinţei

“…altuia, să vorbească depspre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh…” 1 Corinteni 12: 8 Darul vorbirii despre cunoştinţă se referă la capacitatea de a înţelege corect şi de a propovădui limpede adevărul…

Biblia și vremurile din urmă – Studiu biblic pe cartea Apocalipsa

Biblia și lucrurile de pe urmă. ,,Un subiect îl socotești extrem de important în Biblie după numărul de apariții în Scriptură. În Vechiul Testament cel puțin jumătate din prorocii sunt…