Apariție editorială: O analiză sociologică a spiritualității în bisericile evanghelice din România

Cartea O analiză sociologică a spiritualității în bisericile evanghelice din România are la bază un chestionar aplicat la 1017 respondenți. O bază de date colectată prin aplicarea unui chestionar cu 23 de…

ATOTPUTERNICIA LUI DUMNEZEU

Prin aceasta noi înțelegem că Dumnezeu este capabil să facă toate lucrurile care pot fi obiecte potrivite pentru exercitarea puterii Lui. Acest lucru este propovăduit în Scriptură în mai multe…

INFINITATEA LUI DUMNEZEU

Caracterul infinit al lui Dumnezeu poate fi privit din mai multe unghiuri. Noi gândim în primul rând în termeni de spațiu. Aici avem ceea ce în mod tradițional este cunoscut…

ÎNDELUNGA RĂBDARE A LUI DUMNEZEU

Îndelunga răbdare este o dimensiune a dragostei lui Dumnezeu. Menționez doar câteva texte biblice în care este afirmată această trăsătură a ființei lui Dumnezeu: Psalmul 86:15; Romani 2:4; 9:22; 1…

A NOUA PORUNCĂ – Grija pentru reputația semenilor (Exod 20: 16)

Cea de-a noua poruncă din Lege, are a face cu controlul asupra limbii. Un lucru foarte important, dar extrem de dificil. Iacov ne spune că limba nu poate fi îmblânzită…

A OPTA PORUNCĂ – Condamnarea dumnezeiască a furtului (Exod 20: 15)

Este foarte probabil ca cei mai mulți dintre noi să fi avut de-a face cu furtul cel puțin o dată în viață. Să fim furați sau să fii furat. Se…

Convingerile creştinului despre păcat

Un creştin are convingeri corecte şi despre păcat, chiar dacă aceste convingeri nu sunt plăcute, ele sunt absolut necesare, pentru că în funcţie de convingerile despre păcat se formează şi…

A ȘAPTEA PORUNCĂ: Puterea distrugătoare a adulterului (Exod 20: 14)

Omul este o creatură complexă. Dumnezeu a investit în noi ceea ce nu găsești în restul creației Sale. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, prima poruncă pe care i-a dat-o…

TRANSFORMAREA LUI TOMA (Ioan 20: 19-29)

Câțiva din ucenicii Domnului Isus sunt foarte bine cunoscuți. Cărțile Noul Testament au fost scrise de ucenici ca Petru și Ioan, despre ceilalți, știm foarte puțin. Aș vrea să privim…

Convingerile creştinului despre om

După cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu, prin care îl cunoaştem pe Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, foarte importantă este cunoaşterea de sine. Socrate a zis: „Cunoaşte-te pe tine însuţi!” Şi,…

A TREIA PORUNCĂ

”Sacralitatea Numelui lui Dumnezeu” Exod 20: 7 Există o problemă nativă cu limba noastră. Limba este un organ relativ mic în comparație cu alte părți ale trupului, dar este una dintre…

A DOUA PORUNCĂ

”Interzicerea imaginii despre Dumnezeu” Exod 20: 4-6 Adesea au fost considerate, în mod eronat, ”regulile” lui Dumnezeu. Lista Lui învechită cu ce să faci și ce să nu faci, ceva…

ISUS

”Ea va naște un Fiu, și-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale” Matei 1: 21 Mulți copii din acea vreme purtau…

,,Redescoperind familia biblică” – Păstor Ioan Cocîrțeu

Partea a VII- a: ,, Unitatea în familie” Pasaj biblic: Matei 19:4-6 În cadrul familiei, cei doi trebuie să fie una în Domnul. Geneza 2:24 Cele trei dimensiuni ale unității…

HRISTOS ȘI IERTAREA

”Îngăduiți-vă unii pe alții, și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi.” (Coloseni 3: 13) Sufletul…

CINE ESTE PREGĂTIT ? ”Iată că El vine pe nori…” Apoc. 1: 7

Acesta este un fapt incontestabil. Domnul va veni pe neașteptate, ca un hoț noaptea. De aceea, totul rezidă în a fi pregătiți pentru acea zi. Domnul ne îndeamnă mereu: ”Vegheați,…

,,Credinciosul și Evanghelia practică” (Păstor Ioan Cocîrțeu)

Partea a IX- a: Răbdarea în necazurile uceniciei Text biblic: 1 Petru 4: 12-19; Romani 12:12 b ,,Fiți răbdători în necaz.” Întrebarea pe care Duhul Sfânt o vizează în viața…

Plinătatea Duhului Sfânt

Probabil că, cel mai important fapt în relaţia noastră cu Duhul Sfânt, este să ajungem la plinătatea Duhului. Duhul Sfânt vrea să umple fiecare creştin, şi fiecare creştin ar trebui…

“Credinciosul și Evanghelia practică” – Partea a V a : Râvna fără rezerve

Text biblic: Evrei 6: 9-12; Romani 12: 11 a ,,În sârguință, fiți fără preget.” ,,Creștinul trebuie să aibă râvnă, pasiune și dragoste pentru Dumnezeu. Normalul uceniciei înseamnă să ai consecvență…

Credinciosul și Evanghelia practică: Partea a-II-a: Răul și binele în lumina Bibliei

Text biblic: Ezechiel 3:16- 21; Romani 12:9 b ,,Fie-vă groază de rău, și lipiți-vă tare de bine.” Lumea în care trăim este o lume a răului, dar și o lume…

HULA ÎMPOTRIVA DUHULUI SFÂNT

”…Orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată…” Matei 12: 31 Acest păcat a fost comis de dușmanii Domnului…

Credinciosul și Evanghelia practică

Partea I : Puritatea  dragostei creștineText biblic: Romani 12: 9 ,,Dragostea să fie fără prefăcătorie.” Cel mai mare lucru în viața de credință este  dragostea. 1 Corinteni 13:13;Romani 13: 8…

DARURILE SPIRITUALE: Darul minunilor

„…altuia, puterea să facă minuni…” 1 Corinteni 12: 10 Darul de a face minuni este un dar cuprinzător și înseamnă însușirea de a face lucrări publice pline de putere. Persoana…

Biblia și vremurile din urmă – Studiu biblic pe cartea Apocalipsa

,,Noi  îl  așteptăm  pe  Domnul  Isus  să  revină după Biserica Sa. Biserica Lui  nu va fi lăsată pe pământ ci va fi luată din valea plângerii  și va fi dusă…

DESPRE MILENIU ȘI NECAZUL CEL MARE (schiță de studiu)

Desi exista o diversitate de opinii, in aspectele escatologice secundare (mileniu, necazul cel mare, rapire, etc), nu trebuie sa se piarda din vedere consensul cu privire la aspectele escatologice principale:…

Repere spre o perspectivă teologică (biblică) cu privire la tragedii (2)

Când am început să scriu aceste articole, despre perspectiva biblică în ce privește tragediile, aveam în minte în mod special tragedia de la Colectiv. Acum, tragediile s-au înmulțit și cred…

MÂNA MÂNTUIRII-o prezentare a SFINTEI SCRIPTURI 2 Timotei 3: 10-17

Într-o carte de predici editată de Z.T.Sweeney, există o diagramă care prezintă conţinutul întregii Biblii, folosind mâna unei persoane. Fiecare deget reprezintă un subiect important din schemă. Mîna are o…

Slujitorul bisericii și Adevărul – 3 Ioan

Epistola 3 Ioan este una din cele mai scurte scrieri ale Noului Testament. Mesajul epistolei este unul foarte bogat în învățătură și provocări pentru viața și slujirea creștină. Este scrisă…

Baptiști celebri

Saptamana viitoare va aparea pe piata cartea “Baptisti celebri”, scrisa de pastorul Ionel Tutac, secretar general al Uniunii Baptiste.  Cartea prezinta, pe parcursul a 170 de pagini, mini – biografiile…

Criza închinării si predicatorii (Maleahi 2:1-9)

Introducere: Închinarea poporului Israel, pe vremea lui Maleahi era în criză și pentru că preoții (predicatorii și învățătorii poporului) în loc să îi învețe cum trebuie să fie, nu îi…