BUNĂTATEA LUI DUMNEZEU

Bunătatea lui Dumnezeu este unul din atributele lui Dumnezeu, dar și o descriere a însăși esenței lui Dumnezeu. Prin natura Sa, Dumnezeu este inerent bun, așa cum ne spune Psalmul…

SFINȚENIA LUI DUMNEZEU

   Există două aspecte fundamentale ale sfințeniei lui Dumnezeu. Primul aspect este unicitatea lui Dumnezeu. El este totalmente separat de întreaga creație. Unicitatea lui Dumnezeu este afirmată în Exod 15…

NTRISTAREA DUHULUI SFÂNT

”Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării.” Efeseni 4 : 30 Întristarea Duhului Sfânt, despre care vorbește apostolul Pavel, este…

SPLENDOAREA RUSALIILOR – Fapte 2: 1- 21

Istoricul Luca descrie în Fapte 2 un eveniment crucial. Acest fapt istoric, planificat cu grijă de Dumnezeu, a revoluționat viața de credință. El marchează nașterea Bisericii prin coborârea Duhului Sfânt.…

A ZECEA PORUNCĂ – Păcatul nemărturisit (Exod 20: 17)

Ne vom uita la ultima din cele zece porunci. În aceste legi divine care guvernează viața de pe pământ, am văzut că Dumnezeu are un standard ridicat de sfințenie, un…

A ȘAPTEA PORUNCĂ: Puterea distrugătoare a adulterului (Exod 20: 14)

Omul este o creatură complexă. Dumnezeu a investit în noi ceea ce nu găsești în restul creației Sale. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, prima poruncă pe care i-a dat-o…

Convingerile unui creştin despre Hristos

Dacă la temelia vieţii unui creştin sunt convingerile despre Scriptură, inima creştinismului o reprezintă convingerile despre Hristos. Creştinismul este Hristocentric. Creştinismul este relaţie cu Hristos, o relaţie ce implică credinţă,…

REINTEGRAREA ADEVĂRULUI

“…Fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul…” Efeseni 4: 25 Minciuna e detestabilă. Cui i-ar plăcea ca în loc de adevăr să audă o minciună ? Cine se poate…

Convingerile unui creştin despre Dumnezeu

Continuăm cu convinerile doctrinare ale creştinului, cu teologia propriu-zisă, care este doctrina despre Dumnezeu. Adânc înrădăcinate în convingerile despre Scriptură, şi indisolubile de aceste convingeri, sunt convingerile despre Dumnezeu.Un creştin…

Convingerile unui creştin despre Sfânta Scriptură

La începutul şi la temelia convingerilor doctrinare ale unui creştin sunt convingerile despre Scriptură. Vreau să prezint 10 convingeri despre Scriptură, pe care ar trebui să le aibă fiecare creştin.

,,Redescoperind familia biblică” – Păstor Ioan Cocîrțeu

Partea a VII- a: ,, Unitatea în familie” Pasaj biblic: Matei 19:4-6 În cadrul familiei, cei doi trebuie să fie una în Domnul. Geneza 2:24 Cele trei dimensiuni ale unității…

,,Redescoperind familia biblică” – Păstor Ioan Cocîrțeu.

Partea a IV-a: ,,Descrierea lui Dumnezeu pentru o mamă bună ” Text biblic : Proverbe 31:10-31 Femeia credincioasă este coloana vertebrală a casei și a Bisericii lui Hristos. Descrierea mamei…

,,Redescoperind familia biblică” Păstor Ioan Cocîrțeu.

Partea a III- a: ,,Portretul unui tată” Text biblic: Iov 1:1-5 Dumnezeu a așezat tot ce este necesar în om pentru a fi părinte, iar rolul de părinte trebuie însușit…

TATA, AZI SI INTOTDEAUNA ITI MULTUMESC !

“…orice ni se da bun si orice dar desavarsit este de sus…”Iacov 1: 17 Generozitatea si consecventa cu care Dumnezeu ne binecuvinteaza in fiecare zi, determina in noi o obligatie.…

,,Credinciosul și Evanghelia practică” Păstor Ioan Cocîrțeu

Partea a XVIII- a: Examenul înțelepciunii Text biblic: Romani 12: 16 c ,,Să nu vă socotiți singuri înțelepți.” Omul firesc se crede înțelept. Să nu ne considerăm singuri oameni înțelepți.…

CINE ESTE PREGĂTIT ? ”Iată că El vine pe nori…” Apoc. 1: 7

Acesta este un fapt incontestabil. Domnul va veni pe neașteptate, ca un hoț noaptea. De aceea, totul rezidă în a fi pregătiți pentru acea zi. Domnul ne îndeamnă mereu: ”Vegheați,…

,,Credinciosul și Evanghelia practică” Păstor Ioan Cocîrțeu.

Partea a XVI- a: Armonia credincioșilor Text biblic: Filipeni 2:1-4; Romani 12:16 a ,,Aveți aceleași simțaminte unii față de alții.” Biserica trebuie să arate o armonie desăvârșită pentru cei din…

SEMNELE TIMPULUI: ”Iată că El vine pe nori…” Apoc. 1: 7

Așa sună titlul sinteză al profeției care i-a fost încredințată de Domnul său apostolului Ioan ca exilat pe insula Patmos, profeție pe care a consemnat-o în cartea Apocalipsa. După înălțare,…

,,Credinciosul și Evanghelia practică” – Păstor Ioan Cocîrțeu. Partea a XV- a: Partenerii lacrimilor

Text biblic: Geneza 45: 1-15; Romani 12:15 b,,plângeți cu ceice plâng.” Ca oamenii suntem diferiți din multe puncte de vedere. Toți copii lui Dumnezeu sunt prelucrați de Duhul Sfânt ca…

ISUS ȘI RUGĂCIUNEA — Rugăciunea pentru cei bolnavi

Trupul omenesc e ceva sfânt. Hristos Domnul a dorit ca el să fie păstrat sănătos, întreg și curat. El s-a rugat și a lucrat continuu în acest scop.

,,Credinciosul și Evanghelia practică” – Păstor Ioan Cocîrțeu

Partea a XIII- a: Vocabularul celor prigoniți Text biblic: Faptele Apostolilor 7:51-60; Romani 12:14 ,,Binecuvîntați pe cei ce vă prigonesc: binecuvîntați și nu blestemați.” Când suntem privați de anumite drepturi…

,,Credinciosul și Evanghelia practică” (Păstor Ioan Cocîrțeu)

Partea a IX- a: Răbdarea în necazurile uceniciei Text biblic: 1 Petru 4: 12-19; Romani 12:12 b ,,Fiți răbdători în necaz.” Întrebarea pe care Duhul Sfânt o vizează în viața…

,,Credinciosul și Evanghelia practică”

Partea a VIII- a: Bucuriile nădejdii Text biblic: Romani 5:1-5; Romani 12:12 a ,,Bucurați-vă în nădejde.”       Evanghelia pe care Domnul Isus ne-a dat-o nu este o Evanghelie…

,,Credinciosul și Evanghelia practică” Păstor Ioan Cocîrțeu

Partea a -VII-a : Doctrina slujirii divine Text biblic: Iosua 24:14-22; Romani 12:11c ,,Slujiţi Domnului.”   După ce am fost mântuiţi absoluţi toţi suntem chemaţi la slujire. Nu poate fi…

LIBERTATE ÎN HRISTOS

Este extrem de important să înțelegem natura libertății creștine. Noi nu suntem sub lege, ci sub har (Romani 6: 14). Libertatea față de lege cu siguranță nu înseamnă că principiile…

,,Credinciosul și Evanghelia practică” – Păstor Ioan Cocîrțeu, Partea a VI a : Rîvna omului lăuntric

Text biblic: Faptele Apostolilor 18: 23-28; Romani 12:11 b ,,Fiți plini de rîvnă cu duhul.” ,,Fără îndoială sârguința este strâns legată de Evanghelia practică. Rîvna este esențială și indispensabilă când…

FRUMUSEŢEA CREAŢIEI LUI DUMNEZEU

Suntem uimţi de frumuseţea creaţiei lui Dumnezeu, mai ales atunci când o putem admira fiind în mijlocul ei. Câmpiile parcă zburdă de bucurie că sunt creaţia perfectă a Aceluia care…

Plinătatea Duhului Sfânt

Probabil că, cel mai important fapt în relaţia noastră cu Duhul Sfânt, este să ajungem la plinătatea Duhului. Duhul Sfânt vrea să umple fiecare creştin, şi fiecare creştin ar trebui…

“Credinciosul și Evanghelia practică” – Partea a V a : Râvna fără rezerve

Text biblic: Evrei 6: 9-12; Romani 12: 11 a ,,În sârguință, fiți fără preget.” ,,Creștinul trebuie să aibă râvnă, pasiune și dragoste pentru Dumnezeu. Normalul uceniciei înseamnă să ai consecvență…

Puterea Duhului Sfânt

Am trecut de sărbătoarea pogorârii Duhului, însă continuăm cu Duhul Sfânt şi în Duhul până la sfârşitul vieţii de credinţă. Continuăm să învăţăm despre Duhul Sfânt şi de la Duhul…