Produsul Duhului Sfânt

Aş vrea să continuăm învăţătura despre Duhul Sfânt, prvind la roada Duhului Sfânt, ca şi la produsul prezenţei şi lucrării Duhului Sfânt, în viaţa credinciosului. Roada, sau produsul Duhului este…

SPLENDOAREA RUSALIILOR Fapte (2: 1- 21)

Istoricul Luca descrie în Fapte 2 un eveniment crucial. Acest fapt istoric, planificat cu grijă de Dumnezeu, a revoluționat viața de credință- el marchează nașterea Bisericii prin coborârea Duhului Sfânt.

Persoana Duhului Sfânt

Suntem aproape de sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt, şi consider potrivit să medităm, să învăţăm şi să vedem cum stăm vis-a-vie de Duhul Sfânt. Pentru a putea medita corect, şi a…

Credinciosul și Evanghelia practică: Partea a IV a:  Considerația dintre frați (Text biblic: Filipeni 2: 1-4)

Romani 12:10 b ,,În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.” Există o demnitate umană cu care Dumnezeu ne-a înzestrat prin creație. În sinea noastră a fost așezat acel mod întelept…

O, Doamne, adu trezirea ! …continuare

Astăzi omenirea este confruntată cu o disperată nevoie de trezire spirituală. Dumnezeu poate trezi poporul Său în cele mai întunecate ceasuri, și prin Duhul Sfânt poate insufla o nouă putere…

Credinciosul și Evanghelia practică – Porunca dragostei creștine

Partea a III a : Porunca dragostei creștine Text biblic: 1 Ioan 4: 7-12; Romani 12: 10 ,,Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească.”Trăirea  în  dragoste  este formulată  în …

Credinciosul și Evanghelia practică

Partea I : Puritatea  dragostei creștineText biblic: Romani 12: 9 ,,Dragostea să fie fără prefăcătorie.” Cel mai mare lucru în viața de credință este  dragostea. 1 Corinteni 13:13;Romani 13: 8…

Suveranitatea Harului lui Hristos pentru ucenicul îndoielnic (Ioan 20:24-31)

Acesta a fost textul cel mai citit în bisericile evanghelice din România zilele trecute, dar şi în bisericile creştine tradiţionale. Un text foarte frumos şi important. Greşeala pe care o…

PURITATEA DRAGOSTEI CREȘTINE: ”Dragostea să fie fără prefăcătorie…” (Romani 12: 9 a)

Cel mai mare lucru în viața de credință este dragostea. Ea este punctul de start al experienței creștine. Ea este realitatea supremă. Pavel spunea: ”Acum, dar, rămân acestea trei: credința,…

DARURILE SPIRITUALE: Darul minunilor

„…altuia, puterea să facă minuni…” 1 Corinteni 12: 10 Darul de a face minuni este un dar cuprinzător și înseamnă însușirea de a face lucrări publice pline de putere. Persoana…

SAMUEL TUTAC – SUNTEM VICTIME NEAJUTORATE SAU UCENICI AI ADEVARULUI ABSOLUT? -CONFERINTA UBCBR-SIBIU

Biblia și vremurile din urmă – Studiu biblic pe cartea Apocalipsa

,,Viața noastră pământească  este contabilizată în fiecare zi de Dumnezeu. El ne cercetează de aproape și ne cunoaște. (Psalm ul 139) Drept urmare, noi ca oameni, trebuie să dăm un…

Biblia și vremurile din urmă – Studiu biblic pe cartea Apocalipsa

,,La moartea fiecărui om ceea ce este dumnezeiesc se desparte de ceea ce este pământesc. Trupul este așezat în pământ și duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Trupul…

Darul cunoştinţei

“…altuia, să vorbească depspre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh…” 1 Corinteni 12: 8 Darul vorbirii despre cunoştinţă se referă la capacitatea de a înţelege corect şi de a propovădui limpede adevărul…

Biblia și vremurile din urmă – Studiu biblic pe cartea Apocalipsa

,,Noi  îl  așteptăm  pe  Domnul  Isus  să  revină după Biserica Sa. Biserica Lui  nu va fi lăsată pe pământ ci va fi luată din valea plângerii  și va fi dusă…

Biblia și vremurile din urmă – Studiu biblic pe cartea Apocalipsa

,, Lucrurile viitoare se vor desfășura atât în întreaga creație a lui Dumnezeu cât și în viața fiecărui om. Sunt fapte, stări și lucrări pe care Dumnezeu le-a pregătit să…

Biblia și vremurile din urmă – Studiu biblic pe cartea Apocalipsa

Biblia și lucrurile de pe urmă. ,,Un subiect îl socotești extrem de important în Biblie după numărul de apariții în Scriptură. În Vechiul Testament cel puțin jumătate din prorocii sunt…

DESPRE MILENIU ȘI NECAZUL CEL MARE (schiță de studiu)

Desi exista o diversitate de opinii, in aspectele escatologice secundare (mileniu, necazul cel mare, rapire, etc), nu trebuie sa se piarda din vedere consensul cu privire la aspectele escatologice principale:…

Rugăciunea pentru ridicarea de lucrători 2 (Matei 9:35-38)

Când ne rugăm ca, Domnul să ridice lucrători, trebuie să avem în vedere și: Modelul de lucrători pentru care trebuie să ne rugăm, v35- 36. Privind în textul dinMatei, un…

Istoria unei biserici de oraş-studiu de caz – Fapte 19, Efeseni, 1 şi 2 Timotei, Apocalipsa 2

Înainte de plantarea unei biserici, un plantator trebuie să facă un studiu de fezabilitate. De ce Pavel, cel mai eficient plantator de biserici, a ales Efesul? Din punct de vedere…

Atacat de oameni, aparat de Dumnezeu! SCHITA DE PREDICA Psalmul 3:1-8

1. Dusmanii lui David v.1-2 a) coeziunea dusmanilor v.1 b) cuvintele dusmanilor v. 2

IACOV 3

Iacov, in epistola sa, ne vorbeste despre un madular uzual si frecvent folosit de catre noi toti si anume limba. Ilustratiile folosite de Iacov, precum cea cu fraul in gura…