Templul Duhului Sfânt: Biserica, o comunitate a Cuvântului

În teologia creştină se afirmă faptul că  Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi, purcede etern din Tatăl, prin Fiul. Lucrarea împreună a celor trei persoane ale Trinităţii…

Trupul lui Hristos: Biserica, o comunitate a credinţei

Dacă iubirea este prima caracteristică a chipului şi asemănării lui Dumnezeu în viaţa Bisericii, credinţa reprezintă aproprierea acestei iubiri. Credinţa personală implică eliberarea în Hristos, a sufletului, pentru ca credinciosul…

Poporul lui Dumnezeu: Biserica, o comunitatea a iubirii

Biserica este o comunitate a iubirii pentru că Dumnezeu este iubire (1 Ioan 4:16). Atunci când glasul lui Dumnezeu a răsunat „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră”…