Ce a realizat moartea lui Hristos și ce însemnătate are astăzi pentru noi? (2Corinteni 5:14-21)

Ilie Bledea 4 siteAcesta este un text bun pentru meditaţie în această perioadă. Este  şi o întrebare care izvorăşte din acest text: Ce a însemnat, sau ce a implicat moartea lui Hristos pentru noi?

Câteva răspunsuri care sunt în acest text:

  1. Moartea lui Hristos a implicat înlocuirea noastră, v14-15, 21.

Hristos a murit pentru păcat, înlocuind pe oamenii vinovaţi de păcat. Înlocuindu-l pe Baraba (fiul risipitor şi răzvrătit al Tatălui) în acea zi a răstignirii, un Baraba cu care ne putem identifica toţi. El ne-a înlocuit, ne-a substituit luând păcatul asupra Lui şi devenind păcat pentru noi.

  1. Moartea lui Hristos a implicat împăcarea noastră cu Dumnezeu, v18-19.

În mod misterios, apostolul Pavel, spune că Dumnezeu era acolo în Hristos împăcând lumea cu Sine. Între noi şi Dumnezeu era vrăjmăşie din pricina păcatului, dar Dumnezeu în Hristos a pedepsit păcatul şi din acel moment nu ne mai ţine în socoteală păcatul, ne iartă şi suntem împăcaţi cu El. Este pace între noi și Dumnezeu datorită morţii ispăşitoare a lui Hristos. Slavă Domnului!

  1. Moartea lui Hristos implică şi înnoirea noastră (transformarea noastră), v14-17

O înnoire care are de-a face cu:

  • Statutul şi starea noastră, v17, 21.
  • Scopul vieţii noastre în lume, v15.
  1. Moartea lui Hristos cere implicarea noastră, v18-20.

Datorită morţii şi învierii Lui, noi trebuie să ne implicăm împreună cu Dumnezeu în lucrarea Lui.

  • Pentru aceasta Dumnezeu ne autorizează, v20
  • Pentru aceasta noi trebuie să ascultăm şi să propovăduim pe Hristos Cel Răstignit şi să îi chemăm pe oameni cu dragoste şi pasiune, să vină la Domnul Isus şi să se împace cu Dumnezeu, v20.

Acestea sunt doar câteva din implicaţiile morţii ispăşitoare a Domnului Isus, care sunt demne de luat în considerare în această perioadă când ne amintim în mod special de moartea Lui pe cruce.

Să nu uităm că, El a murit pentru noi ca noi să trăim pentru El!

Ilie Bledea – Făget, 09.04.15