CE ÎȘI DOREȘTE DUMNEZEU CÂND SE APROPIE DE TINE?

Titlul unei cărți scrise de Max Lucado ne amintește că avem un Dumnezeu care S-a apropiat de noi și a făcut-o în modul cel mai uimitor dar clar posibil. Dumnezeu s-a apropiat de noi nu numai prin întruparea Cuvântului (Ioan 1.14), dar și prin fiecare pas făcut în drumul Său spre Cruce. Relatările Evangheliilor vorbesc despre modul în care Domnul Isus Și-a îndreptat fața hotărât spre Ierusalim (Lc.9:51), dar apoi, fiecare etapă parcursă L-a adus mai aproape de Ierusalim, de Cruce și…de inima noastră. În ziua de Florii, Domnul Isus S-a apropiat într-un mod unic și fără echivoc de cetate (Lc.19:29,41) și apoi a intrat în ea în aclamațiile mulțimii pelerinilor și a ucenicilor. Multe erau așteptările din inimile oamenilor, dar ce Și-ar fi dorit oare Isus cel mai mult? Ce Își dorește Dumnezeu când se apropie de noi- de tine, dragul meu?

Am putea fi foarte siguri că atunci când se apropie de noi, Și-ar dori ca autoritatea Lui să fie respectată, recunoscută de toți. Este și normal să fie așa, din moment ce este Mesia, Regele! Da- El vine blând, călare pe un măgar (simbolul umilinței, al blândeții) dar prin tot ce face, El arată cine este cu adevărat în control, cine este regele! Ucenicii lui trebuie să Îi recunoască autoritatea și înainte de a vedea cum cuvintele Sale se confirmă, ei trebuie să asculte mai întâi indicațiile Lui(Lc.19:31). Stăpânii măgărușului trebuie să înțeleagă si ei pretențiile justificate ale Domnului (v.34). Până și pelerinii, trebuie să recunoască regalitatea Lui prin gestul lor de admirație și deferență în fața Lui. Iar atunci când se apropie de inima noastră, El trebuie recunoscut ca atare în toata splendoarea autorității Sale. De la începutul istoriei, problema autorității a fost una spinoasă pentru omul păcătos. Păcătosul nu vrea și nu poate să respecte autoritatea lui Dumnezeu. Ce este păcatul, dacă nu o rebeliune împotriva autorității Sale? De Florii, când Domnul vrea sa se apropie de noi, El vrea să ne schimbe inima într-una care sa recunoască cu bucurie autoritatea Lui și să I se supună. Lasă-L să o facă!

Am putea fi siguri că atunci când se apropie de noi, El Si-ar dori să lăsăm ca lauda la adresa lui să răsune cu putere. Este evident ca Domnul Isus a apreciat și încurajat efuziunea de laudă și aclamațiile la dresa Lui care Îi erau aduse de către pelerini, mulțimea ucenicilor și chiar copiii prezenți la acea ocazie. Sinceritatea, autenticitatea celor care și-au unit vocile în a-L lauda pe El, nu a fost oprită. Prin declarația lor, cei prezenți au confirmat împlinirea profețiilor Scripturii (Ps.118:26, etc), iar atunci când fariseii se simt deranjați, Domnul Isus le amintește că pietrele vor striga (v.40). Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu se va lăsa fără mărturie, indiferent de opoziția unora. Astăzi, mai mult ca oricând, sa facem să răsune lauda la adresa Lui, să îi învățam și sa ii încurajăm si pe alții. Unii vor fi deranjați, dar Domnul iubește laudele copiilor Săi și asta este ceea ce contează cel mai mult!

Dar cel mai mult, sunt sigur că si-ar dori să recunoaștem și să primim oferta Lui. Pentru Ierusalim (Orașul păcii), acea ofertă era pacea după care tânjeau de atâtea generații si pe care nu au avut-o pana atunci. Dacă ar fi cunoscut importanța momentului pe care îl trăiau- faptul ca „Regele Pace”- sursa păcii lor era acolo si putea sa le ofere pacea, era bine de ei. Dar pentru ca nu au vrut să vadă, de acum încolo, nu vor mai putea să vadă. Pentru ca au ratat ziua cercetării lor, vor cunoaște zile de judecată pentru cetatea lor. Putem constata tragismul extrem al acelei zilei de Florii, atunci când oamenii (indivizii sau comunități) resping oferta lui Dumnezeu pentru viața lor? Ce ofertă Îți face ție astăzi Cel care se apropie și azi de inima ta? Este oare oferta păcii, a salvării de păcat sau a unei sfințirii și dedicări mai depline pentru Domnul? Ai tu ochi să vezi, pricepere să înțelegi ziua cercetării și șansa pe care Domnul ți-o dă? Când Dumnezeu se apropie de tine în bunătatea și dragostea Lui, ești acolo să împlinești dorințele Lui? Vei putea fi împlinit de sărbători și nu numai, doar dacă Îl mulțumești pe El!

Pastor Marius Birgean