Ce le spunem celor deranjați de Isus Cristos?

“Statuile, picturile murale, vitraliile și alte imagini ce arată un Isus alb ar trebui să fie distruse”, spune un activist marxist BLM, insistând că sunt “propagandă rasistă” și “o formă brutală de supremație albă”. Să fie clar, nu imaginile îi deranjează pe activiștii neomarxiști, ci persoana lui Isus Cristos.

Cum ar trebui să răspundem la asemenea aberații? Mai întâi cu smerenie, “căci prin har am fost mântuiți”. Apoi nu cu superioritate personală și nici cu răutate sau amărăciune. Dar trebuie să afirmăm cu blândețe și fermitate caracterul unic și finalitatea lui Isus Cristos.

“Isus i‑a răspuns: – Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan‬ ‭14:6‬). “În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți (Faptele Apostolilor‬ ‭4:12‬).

Domnul Isus este unic în întruparea Sa (singurul Dumnezeu-Om), unic în ispășirea Sa (numai El a murit pentru păcatele lumii), unic în invierea Sa (numai El a învins moartea). În nici o altă persoană, în afară de Isus din Nazaret, Dumnezeu nu a devenit om (prin nașterea Sa), purtându-ne păcatele (prin moartea Sa) și triumfând asupra morții (prin învierea Sa).

Isus are capacitatea unică de a-i mântui pe păcatoși, nimeni altcineva nu are această competență. Vorbim despre Alexandru cel Mare, Carol cel Mare, Ștefan cel Mare, dar nu despre Isus cel Mare. El nu este cel Mare, El este Singurul și Unicul. Nimeni nu este ca El. Isus nu are rival și nici succesor.

Isus Cristos este Domnul!

Samy Tuțac