Ce vrei?

Uneori Dumnezeu ne aduce în situaţia de a răspunde la întrebarea “Ce vrei?” Ce vrei să-ţi dau? Ce vrei să-ţi fac?

“Mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Isus… El a întrebat-o: “Ce vrei?” “Porunceşte”, I-a zis ea, “ca, în Impărăţia Ta, aceşti doi fii ai mei să şadă unul la dreapta şi altul la stânga Ta.” (Mat.20:21)

Asemănător, Dumnezeu l-a întrebat şi pe Regele Solomon (1 Reg. 3:5, 2 Cron. 1:7) sau pe orbul Bartimeu (Marcu 10:51, Luca 18:41) Ce vrei?

Impresionantă întrebare din partea lui Dumnezeu pentru un om! Ce vrei…?

Dacă Dumnezeu ar întreba în mod direct pe fiecare om “ce vrei?” probabil am rămâne surprinşi să aflăm ce vor oamenii.

Şi totuşi, “ce vrei ?” Unii cu siguranţă ar vrea sănătate. Ca şi orbul. Simplu şi practic. Alţii ar vrea bani. Mulţi bani. Alţii ar vrea distracţii. Alţii ar vrea să fie lăsaţi să facă ce le trece prin cap. Alţii ar vrea putere în Împărăţia lui Dumnezeu. Ca şi familia Zebedei. Solomon a vrut înţelepciune să judece poporul.

Dumnezeu se oferă, în mod implicit, să satisfacă cererile noastre (Luca 11:5-13). “Cereţi şi vi se va da!” Ca să ceri trebuie să ştii în primul rând ce vrei şi apoi să ştii ce ţi se poate oferi. Sau ce se merită să primeşti. Sau cu alte cuvinte să te cunoşti pe tine şi pe cel căruia ceri. Cu atât mai mult cu cât Acela este Dumnezeu. Ce ceri? Trebuie să fii cu atenţie să nu ispiteşti, să nu ceri cu gând rău, să nu ceri greşit pentru că s-ar putea să se întoarcă împotriva ta. Să ceri pe măsura Dătătorului. Să nu ceri puţin. S-ar putea să-L jigneşti dacă ceri puţin.

Textul din Luca (“Cereţi şi vi se va da”) dă o soluţie neaşteptată la întrebarea “Ce vrei?”. Deşi textul ne sugerează să cerem de toate, concluzia textului (Luca 11:13) ne spune ce este gata Dumnezeu să ne ofere: Duhul Sfânt… Însuşi Dumnezeu pentru situaţiile noastre concrete!!! Ce poate fi mai mult decât atât? Nu doar vedere şi sănătate, ci chiar un Duh de pace şi înţelepciune în orice situaţie. Nu numai în sănătate, dar şi în clipele morţii când nici sănătatea nu mai ajută. Nu doar înţelepciunea lumească a lui Solomon! Mult mai mult: Duhul de înţelepciune al lui Dumnezeu. Nu doar puterea fiilor lui Zebedei ci şi Duhul Domnului odată cu aceasta putere pentru a folosi duhovniceşte puterea…

(O nuanţare deosebită a Numelui acestui Dumnezeu ce se oferă nouă în Duhul Său cel Sfânt, o găsim la Neemia şi David (Neemia 9:20, Psalmul 143:10). Doar ei numesc Duhul lui Dumnezeu, “Duhul Tău cel bun”…)

Ce vrei? Vreau Duhul Tău cel Bun! În sănătate sau boală, belşug sau restrişte, bucurie sau necaz, la bine sau rău, în viaţă sau moarte. Nu cer deloc prea mult! Ace(a)sta este tot!

De Tibi Ciortuz