Cea mai mare nevoie a României…

Ilie Bledea 1Astăzi, de ziua naţională a României, mă gândesc la cea mai mare nevoie a tării mele. Mă gândesc la aceasta, nu din perspectivă economică, politică, socială, sentimentală, ci din perspectivă teologică, biblică, moral-spirituală.

Din această perspectivă, cea mai mare nevoie a României este nevoia de Evanghelia Domnului Isus Hristos. Evanghelia este vestea bună a lui Dumnezeu, în Isus Hristos, pentru orice naţiune. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede (Romani 1:16). Mântuire din păcat şi de păcatul care este ruşinea naţiunilor.

Domnul Isus a promis că, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu va fi propovăduită în toată lumea (şi în România), ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor (şi neamului român). Iar când aceasta se va realiza, atunci va veni sfârşitul. (Matei 24:14)

În lumina aceasta, cea mai mare nevoie a României este şi cea de predicatori consacraţi Evangheliei. Predicatori plini de Duhul Sfânt şi Evanghelie. Predicatori consacraţi total predicării şi trăirii Evangheliei. Predicatori asemeni Domnului Isus, Ioan Botezătorul, Apostolul Petru, Apostolul Pavel, Apostolul Andrei, care a venit în România cu Evanghelia. Predicatori asemenea lui Ioan „Gură de Aur”, Augustin, Martin Luther, Jean Calvin, John Bunyan, Jonathan Edwards, C. H. Spurgeon, etc. Predicatori care să nu se teamă de nimic, decât de Dumnezeu şi să nu urască pe nimeni, decât păcatul.

De asemenea, cea mai mare nevoie a României este de Biserici creştine dedicate Evangheliei. Biserici care să fie mai mult revelaţionale decât relevante, mai mult Scripturale decât culturale, mai mult confruntaţionale decât comfortabile, mai mult Hristocentrice decât antropocentrice, mai mult spirituale decât carnale, mai mult orientate spre Împărăţia lui Dumnezeu decât spre veacul acesta.

Aceasta este nevoia cea mai mare a României şi a lumii. Nevoia de Evanghelie, de predicatori consacraţi deplin Evangheliei şi de Biserici pline de Hristos şi Evanghelie.

Aceasta să ne rugăm pentru ţara noastră!

Doamne ajută, Doamne dă izbândă!

Ilie Bledea