Ceea ce L-a costat scump pe Dumnezeu nu poate fi ieftin pentru noi. 

Harul ieftin este dușmanul de moarte al bisericii noastre. Astăzi, lupta se dă pentru harul care costă scump.
Harul ieftin înseamnă har ca marfă de duzină: iertare ieftină, mângâiere ieftină, sacramente ieftine; harul a devenit tezaurul nesecat al Bisericii, din care se distribuie cu mână largă, fără șovăieli și fără limite; har fără preț, har fără costuri.

Harul ieftin înseamnă justificarea păcatului, nu a păcătosului. 
Harul ieftin înseamnă predicarea iertării  fără pocăință, înseamnă botez fără disciplină bisericească, euharistie, fără mărturisirea păcatelor, absolvirea de păcat, fără spovedanie. Harul ieftin este un har fără ucenicie, un har fără cruce, un har fără Isus Hristos cel întrupat și viu.
Harul costisitor este Evanghelia pe care trebuie să o căutăm necurmat, darul pe care trebuie să-l  cerem, ușă la care trebuie să batem.
Este costisitor, pentru că ne cheamă la ucenicie, este har, pentru că ne cheamă la ucenicie în școala lui Isus Hristos. 
Este costisitor, pentru că osândește păcatul, este har, pentru că îl justifică pe păcătos. Mai presus de toate, este costisitor, fiindcă a fost scump pentru Dumnezeu, fiindcă L-a costat pe Dumnezeu viața Fiului Său – și fiindcă ceea ce L-a costat scump pe Dumnezeu nu poate fi ieftin pentru noi. Înainte de toate, este har, fiindcă Dumnezeu n-a considerat viața Fiului Său un preț prea mare pentru viața noastră, ci L-a dat pentru noi.
Harul costisitor este întruparea lui Dumnezeu.
 
Dietrich Bonhoeffer