Cele mai populare versete ale Bibliei în anul 2013

biblia-3Biblia You Version sau Biblia App, este o cunoscută aplicaţie pentru cititul Bibliei pe calculator şi pe dispozitivele mobile, cu o amplă expansiune în toată lumea. De fapt, există în acest moment peste 123 de milioane de dispozitive mobile care au această aplicaţie instalată.

Aplicaţia, care este tot mai populară între creştini, dă posibilitatea de a trimite versete înspre alţi utilizatori prin poştă electronică sau reţelele sociale. În această formă, s-a făcut o statistică a celor mai împărtăşite versete, prin această metodă.
Conform experţilor de la You Version, în 2013, aplicaţia s-a instalat de 49 de milioane de ori şi utilizatorii au transmis şi retransmis între ei, 68 milioane de versete.

Versetele cele mai trimise în 2013 sunt următoarele:
1. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm şi să ne înveselim în ea! (Psalmi 118:24)
2. Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe. (1 Petru 5:6)
3. Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)
4. Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. (Matei 7:7)
5. … dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc; umblă, şi nu ostenesc. (Isaia 40:31)
6. Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. (Evrei 4:15)
7. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, (Efeseni 5:25-26)
8. Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” (Iosua 1:9)
9. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă. (2 Timotei 1:7)
10. Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura mea! (Psalmi 18:2)

Cele mai populare versete
Aplicaţia de asemenea permite evidenţiar versetele favorite, acelea pe care utilizatorii le marchează atunci când citesc Biblia. Aici ies din nou în evidenţă versetele pozitive, care ne dau energie şi motivaţie, care de asemenea dominau şi în lista anterioară. Acestea sunt:
1. Pot totul în Hristos care mă întăreşte. (Filipeni 4:13)
2. ….dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc; umblă, şi nu ostenesc. (Isaia 40:31)
3. ...şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!” (Matei 6:13)
4. Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” (Iosua 1:9)
5. Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. (Filipeni 4:6)

Cele mai citite capitole:
1. Romani cap. 8 – unde se vorbeşte de victoria creştinului şi de speranţa acestuia
2. Romani cap. 12 – care începe cu acele frumoase versete de angajament şi dedicare.
3. Matei vap. 5 – capitolul fericirilor din Predica de pe Munte
4. 1 Ioan cap. 4 – care vorbeşte despre marea dragoste a lu Dumnezeu
5. Evrei cap. 12 – care cheamă creştinul la alergare, la luptă şi biruinţă.

Cel mai popular dintre toate însă este Filipeni 4:13 “Pot totul în Hristos care mă întăreşte”
și care a fost numit versetul anului pentru aplicația You Version.

Sursa: Mundo Cristiano

Pentru Știri Creștine, Beni Drădici

Citeşte mai mult pe www.stiricrestine.ro Cele mai populare versete ale Bibliei în anul 2013 | Stiri Crestine.ro