Chemarea la școala înțelepciunii adevărate

Ilie Bledea 1A început din nou școala pentru copiii noștri, pentru dascăli, pentru noi ca și părinți. Procesul de educație a copiilor nu este unul ușor, ci cu multe responsabilități și provocări, pentru fiecare din cei implicați.

Aș vrea să lansez o provocare la o responsabilitate majoră, în acest proces de educare a copiilor, pentru cei ce se pretind creștini și cred în valorile creștine, biblice. Dumnezeu ne cheamă pe noi, în școala înțelepciunii adevărate. În această școală este o materie de bază, ce trebuie să ne-o însușim: Frica de Domnul! Fără această materie nu există nicio speranță de înțelepciune adevărată, oricâte materii am învăța. Iată ce ne spune în acest sens, cel mai înțelept om care a trăit pe pământ, în afară de Domnul Isus. Vreau în această postare, doar să pun câteva idei de bază, însoțite de textele biblice care ne prezintă chemarea noastră la înțelepciune adevărată:

1. Debutul înțelepciunii și a cunașterii adevărate – Frica de Domnul, Proverbe 1:7

”Frica de Domnul este începutul științei; dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura…”

2. Dătătorul înțelepciunii și cunoașterii adevărate – Dumnezeu, Proverbe 2:6

”Căci Domnul dă înțelepciune; din gura Lui iese cunoștință și pricepere.”

3. Dobândirea minții sănătoase – Ascultarea de Dumnezeu, Proverbe 3:1-4

”Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele! Căci ele îți vor lungi zilele vieții tale și-ți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia; leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.”

 4. Dovada înțelepciunii adevărate – Trăirea în frica Domnului, Proverbe 8:13

”Firca de Domnul este urârea răului; trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu.”

5. Disponibilitatea de a învăța a celui ce a primit adevărata înțelepciune – știința sfinților, Proverbe 9:8-9

”Dă înțeleptului, și se va face și mai înțelept; învață pe cel neprihănit, și va învăța și mai mult! Începutul înțelepciunii este frica de Domnul; și știința sfinților este priceperea.”

6. Dobânda (beneficiile) fricii de Domnul – binecuvântarea Domnului în familie și viață, Proverebe 14:26-27.

”Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El, și copiii lui au un loc de adăpăsot lângă El. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții.”

7. Desfășurarea procesului de învățare în înțelepciunea adevărată – Frica de Domnul, Proverebe 15:33

”Frica de Domnul este școala înțelepciuni, și smerenia merge înaintea slavei.”

Observăm că, frica de Domnul nu este numai debutul înțelepciunii, ci,  școala continuă a înțelepciunii.

Dragi părinți, elevi și profesori, Dumnezeu ne vrea înțelpți, dar nu în felul lumii acesteia. Înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu (1Corinteni 3:19). Dumnezeu ne vrea înțelepți, în felul Lui, după standardul Lui, pentru scopurile Lui. Înțelepciunea aceasta nu o pute avea fără frica de Domnul.

De aceea, vă îndemn: Temeți-vă de Domnul și dați-I Slavă și așa desfășurați-vă procesul de educare al copiiilor voștri și al vostru personal!

Cu frică de Domnul și respect pentru toți,

Ilie Bledea