Cine Îl are pe Dumnezeu ca TATĂ?

Este Dumnezeu Tatăl tuturor oamenilor? Mulți se pripesc în a da un răspuns pozitiv la această întrebare, când de fapt este unul negativ. Cine îndrăznește să-L contrazică pe Isus Cristos care împarte omenirea în fiii diavolului și fiii lui Dumnezeu, copiii întunericului și copiii luminii. Oare nu ne-a creat Dumnezeu pe toți, se întreabă unii, iar în virtutea acestui adevăr, nu suntem oare toți copiii lui Dumnezeu? Dacă e așa care este soluția dilemei paternității lui Dumnezeu pentru omenire. Se poate răspunde acestei întrebări într-un mod obiectiv și clar? Biblia este suficientă, infailibilă, si directă când vine vorba și de această „dilemă”.

Argumentele cu care Scriptura răspunde acestei întrebări sunt zdrobitoare. Voi prezenta cât mai multe semne după care cineva poate fi cert că este copilul lui Dumnezeu. În urma parcurgerii acestor argumente îți vei da seama ca pentru a-L numi pe Dumnezeu Tată trebuie să existe în viața ta evidențele biblice ale unei astfel de relații sau va trebui să încetezi să-I mai spui lui Dumnezeu Tată. A-I spune lui Dumnezeu Tată implică o schimbare majoră în viața celui ce i se adresează lui Dumnezeu cu acest apelativ.

Iată „testul paternității” lui Dumnezeu pentru tine

1. Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată este NĂSCUT DIN DUMNEZEU

Ioan 1:11-14 A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

 2. Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată ARE VIAȚĂ VEȘNICĂ.

1Ioan 5:11-13 Si mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, si aceasta viața este in Fiul Sau. Cine are pe Fiul are viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți ca voi care credeți in Numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică.

3. Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată UMBLĂ CU ISUS CRISTOS

Ioan 14:6 Isus i-a zis: “Eu sunt Calea, Adevărul si Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.

4. Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată ARE DUHUL SFÂNT

Romani 8:14-16 Caci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie, ca sa mai aveți frică; ci ați primit un duh de înfiere care ne face sa strigam: “Ava!, adică: Tata!” Însuși Duhul adeverește împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.

5. Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată MOȘTENEȘTE CERUL

Romani 8:17 Si, daca suntem copii, suntem si moștenitori: moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El.

6. Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată NU MAI PĂCĂTUIEȘTE

1Ioan 3:9 Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța Lui rămâne în el; și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.

1Ioan 5:18 Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzește, si cel rău nu se atinge de el.

7. Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată ÎȘI IUBEȘTE APROAPELE

1Ioan 4:7 Preaiubiților, să ne iubim unii pe alții; căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu.

8. Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată NU MAI TRĂIEȘTE ÎN FRICĂ

Romani 8:15  Si voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică; ci ați primit un duh de înfiere care ne face sa strigam: “Ava!, adică: Tata!”

9. Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată ASCULTĂ CUVÂNTUL

Ioan 8:47 Cine este din Dumnezeu asculta cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea n-ascultați, pentru ca nu sunteți din Dumnezeu.”

1Ioan 2:5 Dar cine păzește Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită; prin aceasta știm că suntem în El.

10. Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată NU POATE FI SMULS DIN MÂNA LUI

Ioan 10:29  Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toți; și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu.

Ioan 6:39 Și voia (Tatălui) Celui ce M-a trimis este să nu pierd nimic din ceea ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi.

11. Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată VA FI URÂT DE LUME

Ioan 15:18-24 Daca va urăște lumea, știți ca pe Mine M-a urat înaintea voastră. Daca ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru ca nu sunteți din lume si pentru ca Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea va urăște lumea. (…) Cine Mă urăște pe Mine urăște si pe Tatăl Meu. Daca n-as fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat; dar acum le-au si văzut, si M-au urat si pe Mine si pe Tatăl Meu.

12. Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată NU MAI TRĂIEȘTE SUB LEGE, CI SUB HAR

Galateni 4:8-10 Odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt dumnezei. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu sau, mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum va mai întoarceți iarăși la acele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, luni, vremuri si ani.

13. Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată RĂMÂNE ÎN DUMNEZEU

Ioan 15:10 Dacă păziți poruncile Mele, veți rămâne în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân în dragostea Lui.

14. Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată ÎȘI MĂRTURISEȘTE PĂCATELE

1Ioan 2:1 Copilașilor, va scriu aceste lucruri ca sa nu păcătuiți. Dar, daca cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.

1Ioan 1:9 Daca ne mărturisim păcatele, El este credincios si drept ca sa ne ierte păcatele si să ne curețe de orice nelegiuire.

15. Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată NU MAI IUBEȘTE LUMEA

1Ioan 2:15-16 Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Daca iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este in el. Caci tot ce este in lume: pofta firii pământești, pofta ochilor si lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume.

16. Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată BIRUIEȘTE LUMEA

1Ioan 5:4-5 pentru ca oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; si ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea, daca nu cel ce crede ca Isus este Fiul lui Dumnezeu?

17. Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată TRĂIEȘTE ÎN COMUNITATE

Matei 6:9-15 “Tatăl nostru care ești in ceruri! Sfințească-se Numele Tău; vie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer așa si pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; si ne iartă noua greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri; si nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Caci a Ta este Împărăția și puterea și slava în veci. Amin!”

18. Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată ADUCE ROADĂ SPIRITUALĂ

Ioan 15:8 Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl Meu vă fi proslăvit; și voi veți fi astfel ucenicii Mei.

Ioan 15:16 Nu voi M-ați ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod, și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.

19. Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată ESTE ASCULTAT ÎN RUGACIUNE

Ioan 15:7 Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, și vi se va da.

20. Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată ESTE IUBIT DE TATĂL

Ioan 16:27 Căci Tatăl Însuși vă iubește, pentru că M-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu.

21. Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată ARE UN LOC SIGUR ÎN CER

Ioan 14:1-3 Sa nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credința în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi.

22. Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată SE ÎNCHINĂ ÎN DUH ȘI ÎN ADEVĂR

Ioan 4:23-24 Dar vine ceasul, si acum a si venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr; fiindcă astfel de închinători dorește si Tatăl. Dumnezeu este Duh; și cine se închina Lui trebuie să I se închine în duh și în adevăr.”

23. Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată INTRĂ ÎN ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU

Ioan 3:3,5 Drept răspuns, Isus i-a zis: “Adevărat, adevărat iți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.” Isus i-a răspuns: “Adevărat, adevărat îți spun că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu.

24. Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată FACE VOIA TATĂLUI

Matei 7:20 Nu oricine-Mi zice: “Doamne, Doamne!” va intra în Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.

de Ovidiu Petric