CINE L-A DAT PE ISUS LA MOARTE?

samy-tutac2Evreii? Romanii? Sau cine?

Cine se face vinovat pentru faptul că, acum două mii de ani, un OM perfect a fost scuipat, batjocorit, bătut, țintuit pe o cruce, străpuns de o suliță? Mulțimi mari de oameni L-au huiduit, L-au blamat și L-au trimis la moarte, apoi au privit cu satisfacție cum sângele Lui s-a scurs pe cruce, până la ultima picătură.

Cine l-a dat pe Isus la moarte?

În primul rând Iuda Iscarioteanul. El l-a dat în mâinile preoților din cauza lăcomiei lui pentru bani. Apoi Caiafa și Sanhedrinul lui Israel l-au dat în mâinile lui Pilat, din invidie. Pilat l-a dat în mâinile soldaților, fiindcă era un laș, iar ei l-au răstignit.

Dar noi? Noi nu avem nici o vină? “Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu, Nici marii preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat, și eu și tu” (Costache Ioanid). Păcatul nostru l-a dat la moarte.

Și totuși, mai este ceva. Lucrul cel mai important l-am omis, cu bună știință. Isus s-a dat pe Sine de bună voie la moarte. “Eu îmi dau viata, nimeni nu mi-o ia cu sila”, spunea El (Ioan 10:18). Mai mult, apostolul Pavel vorbind despre dragostea lui Dumnezeu Tatăl pentru noi oamenii spunea:”El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său și l-a dat la moarte pentru noi toți” (Romani 8:32).

Cine l-a dat pe Isus la moarte? Nu Iuda pentru bani, nu Caiafa din invidie, nu Pilat de frică, ci Tatăl din dragoste. “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” (‭‭Ioan‬ ‭3:16‬)
Dumnezeu Tatăl l-a dat pe Fiul! Tu ce-i dai Tatălui?

Pastor Samy Tuțac