Colecta nationala pentru misiune

Stimați frați și surori în Domnul Isus Hristos,

Un Domn, o credință, un botez. Credincioșii baptiști au ales acest verset biblic ca o afirmare scurtă a identității lor. Venirea noastră împreună a mai adăugat și „o misiune” ca temei al unității noastre în slujire. Această misiune nu este altceva decât trimiterea noastră de către Domnul Isus Hristos ca să ducem Evanghelia la orice făptură și să fim sare și lumină în lume, continuând, astfel, lucrarea Fiului care a fost trimis de Tatăl.

Ca adunări de credincioși baptiști am hotărât împreună ca în fiecare an, bisericile din Uniune să susțină misiunea printr-o colectă specială. Lucrarea lui Dumnezeu din Serbia și din Tadjikistan au fost întărite în acest fel. De asemenea, lucrarea din România și din diaspora europeană au fost consolidate prin organizarea de conferințe de misiune și de zidire.

Vă rugăm ca și în anul acesta să faceți din misiunea Uniunii Baptiste o prioritate susținând cu generozitate colecta de misiune din ziua Cincizecimii. Mai multe informații și materiale de prezentare le găsiți pe pagina web a UBR, la adresa: http://uniuneabaptista.ro/misiune/colecta-de-misiune/.

Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în lucrarea Sa. „Nu voi M-ați ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod, și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea”. (Ioan 15:16)

Otniel Ioan Bunaciu

Președinte,

Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România