Comunicat din partea Comunității Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara

Către Bisericile Creştine Baptiste din Comunitatea Timișoara

În conformitate cu art.53 din Statutul de organizare şi funcţionare al Cultului Creştin Baptist din România, ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ a Comunităţii Bisericilor Creştine Baptiste Timişoara va avea loc în data de 06 APRILIE 2019, ora 10.00, la sediul Bisericii Creştine Baptiste Nr. 2 Timişoara, str. Zăvoi nr.12, cu următoarea ordine de zi:

1). Rugăciune şi cântare de laudă

2). Cuvânt de salut adresat participanţilor

3). Apelul delegaţilor bisericilor

4). Mesaj de zidire

5). Constituirea biroului de zi

6). Prezentarea rapoartelor: comitet, casierie, cenzori, departamente, etc.

7). Discuţii pe marginea rapoartelor

8). Descărcarea de gestiune pe anul 2018

9). Prezentarea şi votarea bugetului pentru anul 2019

10). Alegerea noului Comitet de conducere al Comunităţii

11). Propuneri pentru Comitetul Executiv al Uniunii

12). Comunicări de interes cultic

13). Diverse

14). Rugăciune de încheiere

Precizăm că norma statutară de reprezentare, conform Statutului, este de un delegat la fiecare 50 de membri (50=1, 51-100=2, 101-150=3, etc; păstorii sunt incluşi în numărul delegaţilor), respectiv un delegat şi pentru fiecare din bisericile cu personalitate juridică sub 50 de membri. În cazul în care la termenul indicat nu se vor întruni cel puţin jumătate plus unu din numărul delegaţilor, Adunarea se va ţine în aceeaşi zi, peste o oră, când se vor putea lua hotărâri valabile cu orice număr de delegaţi.

Bisericile care încă nu au trimis cotizaţia pentru Comunitate pe anul 2018 sunt rugate să o aducă la Adunarea Generală.

Domnul Isus Hristos, Mântuitorul, să vă binecuvânteze cu harul Său!

Preşedinte, Pastor Samuel Tuţac

Secretar, Pastor Florin Iosub