Comunicatul Cultului Creștin Baptist din România adresat Parlamentul României

În atenția Comisiei Juridice  

Delegații Bisericilor Creștine Baptiste din România, întruniți cu ocazia Conferinței Naționale organizată la Caransebeș în data de 30-31 martie 2018, în acord deplin cu învățătura Sfintelor Scripturi, temelia credinţei noastre şi norma noastră de conduită zilnică, reafirmă în unitate credinţa fermă în:

  1. Originea divină a omului. Credem că omul a fost creat de Dumnezeu, a fost binecuvântat de Dumnezeu şi este responsabil faţă de Dumnezeu (Geneza 1:26-28).
  2. Claritatea identităţii de gen. Omul a fost creat cu identitate sexuală bine definită: bărbat şi femeie (Geneza 1:27). Identitatea de gen este determinată exclusiv de identitatea sexuală. O persoană născută cu identitate sexuală masculină este de genul masculin toată viața. La fel stau lucrurile şi în cazul unei persoane născute cu identitate sexuală feminină. Identitatea sexuală este cunoscută înainte de naştere (Geneza 17:19, Luca 1:13), trebuie respectată de fiecare persoană şi ne obligă să fim categoric împotriva promovării ideologiei de gen în orice formă de școlarizare din sistemul public şi privat din România.
  3. Valoarea vieţii. Deoarece viaţa este darul lui Dumnezeu, susţinem sacralitatea vieţii de la concepţie până la finalul decis de Creator prin moartea naturală (Geneza 9:5, Psalmul 90:3).
  4. Exclusivitatea familiei. Familia se întemeiază pe legământul căsătoriei liber consimțit doar între un bărbat și o femeie(Geneza 2:18). Din perspectiva Celui care a creat și a binecuvântat familia, bărbatul și femeia își păstrează identitatea, își pot folosi darurile și își pot împlini rolurile doar într-o relație heterosexuală (Matei 19:4-6). Decizia divină ne obligă să nu recunoaştem niciun parteneriat, religios sau civil, care subminează autoritatea şi sacralitatea familiei.
  5. Rolul părinţilor.Fiecare tată şi mamă au dreptul și îndatorirea de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor, atât în domeniul religios, cât şi în cel laic (Deuteronomul 11:19, Efeseni 6:4). Conform învățăturii biblice, copiii pot crește echilibrat și sănătos din punct de vedere spiritual, emoțional și social doar într-o familie formată prin unirea liber consimțită între un bărbat și o femeie.
  6. Rolul statului.Autorităţile statului sunt lăsate de Dumnezeu pentru a promova binele şi a stopa răul (Romani 13:1-15). Cetăţenii ţării trebuie să se supună legilor, să-și îndeplinească îndatoririle cetățenești, iar credincioşii au și datoria de a se ruga pentru autoritățile statului (Tit 3:1; 1 Timotei 2:1-3; 1 Petru 2:13, 14). În același timp, statul trebuie să-și îndeplinească menirea pentru care a fost instituit și să nu se substituie Autorităţii Supreme, autorităţii divine (Faptele Apostolilor 5:29).
  7. Libertatea de conştiinţă.Fiecare cetăţean este liber să îşi aleagă credinţa şi modul de manifestare în închinare, dar fără a-i discrimina în vreun fel pe cei ce aleg o credinţă şi o manifestare diferită. 

 

Având în vedere cele exprimate anterior, delegaţii Bisericilor Creştine Baptiste din România întruniți în Conferinţa Naţională cer în mod democratic, dar cu insistenţă, implicarea Parlamentului României, într-un mod mai vizibil şi într-un ritm mai urgent, în organizarea Referendumului dorit de milioane de cetățeni români. Delegaţii bisericilor baptiste, în unanimitate şi cu fermitate, cer respectarea dreptului fiecărui cetățean român de a se exprima informat și liber în cadrul legal asupra Articolului 48, alineatul 1, prin care se dorește definirea cu claritate în Constituția României a termenului „soți” prin expresia „un bărbat și o femeie”.

Vă mulţumim frumos pentru eforturile pe care le veţi depune pentru a păstra moştenirea creştină a României – factor definitoriu al identității și unității noastre naționale. Conform învăţăturii Mântuitorului Isus Cristos, ne rugăm bunului nostru Dumnezeu să fiţi binecuvântaţi cu sănătate, cu protecţie şi cu înţelepciune cerească pentru a lua decizii pentru binele naţiunii. Dumnezeu să binecuvânteze fiecare cetățean al ţării și fiecare familie din România, indiferent unde se află la momentul de faţă!

 

Preşedinte,                                                                             Secretar,

Pastor Viorel Iuga                                                                Pastor Ioan Ardelean