Comunicatul Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România adresat bisericilor baptiste

Delegații Bisericilor Creștine Baptiste din România, întruniți cu ocazia Conferinței Naționale organizată la Caransebeș în data de 30-31 martie 2018, în acord deplin cu învățătura Sfintelor Scripturi, temelia credinţei noastre şi norma noastră de conduită zilnică, reafirmă în unitate credinţa fermă în:

 1. Originea divină a omului. Credem că omul a fost creat de Dumnezeu, a fost binecuvântat de Dumnezeu şi este responsabil faţă de Dumnezeu (Geneza 1:26-28).
 2. Claritatea identităţii de gen. Omul a fost creat cu identitate sexuală bine definită: bărbat şi femeie (Geneza 1:27). Identitatea de gen este determinată exclusiv de identitatea sexuală. O persoană născută cu identitate sexuală masculină este de genul masculin toată viața. La fel stau lucrurile şi în cazul unei persoane născute cu identitate sexuală feminină. Identitatea sexuală este cunoscută înainte de naştere (Geneza 17:19, Luca 1:13), trebuie respectată de fiecare persoană şi ne obligă să fim categoric împotriva promovării ideologiei de gen în orice formă de școlarizare din sistemul public şi privat din România.
 3. Valoarea vieţii. Deoarece viaţa este darul lui Dumnezeu susţinem sacralitatea vieţii de la concepţie până la finalul decis de Creator prin moartea naturală (Geneza 9:5, Psalmul 90:3).
 4. Exclusivitatea familiei. Familia se întemeiază pe legământul căsătoriei liber consimțit doar între un bărbat și o femeie(Geneza 2:18). Din perspectiva Celui care a creat și a binecuvântat familia, bărbatul și femeia își păstrează identitatea, își pot folosi darurile și își pot împlini rolurile doar într-o relație heterosexuală (Matei 19:4-6). Decizia divină ne obligă să nu recunoaştem niciun parteneriat, religios sau civil, care subminează autoritatea şi sacralitatea familiei.
 5. Rolul părinţilor.Fiecare tată şi mamă au dreptul și îndatorirea de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor, atât în domeniul religios, cât şi în cel laic (Deuteronomul 11:19, Efeseni 6:4). Conform învățăturii biblice, copiii pot crește echilibrat și sănătos din punct de vedere spiritual, emoțional și social doar într-o familie formată prin unirea liber consimțită între un bărbat și o femeie.
 6. Rolul statului.Autorităţile statului sunt lăsate de Dumnezeu pentru a promova binele şi a stopa răul (Romani 13:1-15). Cetăţenii ţării trebuie să se supună legilor, să-și îndeplinească îndatoririle cetățenești, iar credincioşii au și datoria de a se ruga pentru autoritățile statului (Tit 3:1;   1 Timotei 2:1-3; 1 Petru 2:13, 14). În același timp, statul trebuie să-și îndeplinească menirea pentru care a fost instituit și să nu se substituie Autorităţii Supreme, autorităţii divine (Faptele Apostolilor 5:29).
 7. Libertatea de conştiinţă.Fiecare cetăţean este liber să îşi aleagă credinţa şi modul de manifestare în închinare, dar fără a-i discrimina în vreun fel pe cei ce aleg o credinţă şi o manifestare diferită. 

Având în vedere cele exprimate anterior, delegaţii Bisericilor Creştine Baptiste din România, întruniți în Conferinţa Naţională,

 1. Cer tuturor slujitorilor duhovnicești să continue predicarea cu claritate și cu iubire a adevărului prezentat în Sfintele Scripturi cu privire la originea şi sacralitatea vieţii, identitatea de gen, trăirea unei vieţi sfinte, întemeierea familiei în curăţie şi prin călăuzire divină. Delegaţii bisericilor cer tuturor slujitorilor să afirme şi să explice cât mai clar tuturor membrilor cerinţele necesare asigurării binecuvântărilor divine pentru familii, principiile pentru creşterea şi educarea copiilor, modul în care se păstrează unitatea în familie, gravitatea avortului etc.
 2. Cer tuturor familiilor să trăiască zilnic, în fiecare împrejurare, conform învățăturilor Bibliei și să își educe copiii în respectarea principiilor ei.
 3. Cer tuturor tinerilor o trăire sfântă, o pregătire intensă pe plan duhovnicesc, profesional şi relaţional şi o implicare înţeleaptă în răspândirea Evangheliei.
 4. Cer tuturor membrilor bisericilor să se roage pentru binele conducătorilor şi al cetățenilor României, să le mărturisească Adevărul, iar la momentul Referendumului să participe la vot.

Dumnezeu să binecuvânteze fiecare biserică baptistă şi toate celelalte biserici din România. El să inspire fiecare slujitor duhovnicesc și să ocrotească fiecare biserică locală pentru ca orice loc al închinării publice să fie un loc al prezenţei şi al manifestării divine.

Preşedinte,                                                                                        Secretar general,

Pastor Viorel Iuga                                                                            Pastor Ioan Ardelean